Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai

    

25.06.2013. Šā gada 30. jūnijā noslēgsies biedrības „Patvērums „Drošā māja”” pērnā gada decembrī uzsāktais atbalsta projekts trešo valstu valstspiederīgajiem „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”, kura aktivitāšu realizācijā neatsverams cilvēciskais resurss bija brīvprātīgie.

Lai nodrošinātu pēc iespējas individuālāku pieeju katram tiešās mērķa grupas pārstāvim, projekta gaitā brīvprātīgie iesaistījās latviešu valodas kursu un sarunvalodas klubiņu norisē, informatīvo dienu „Riču Raču” organizēšanā Rīgā, Liepājā un Olainē.

Kā atzīst paši brīvprātīgie, tad viens no svarīgākajiem personīgajiem mērķiem projektā bija atrast sevi un pārbaudīt savus spēkus, atbalstot trešo valstu valstspiederīgos, saskarsmē pilnveidot valodas, kurās runā iebraucēji, dot ieguldījumu savstarpējo attiecību uzlabošanā starp dažādām tautībām.

Lai uzzinātu projektā iesaistīto brīvprātīgo domas par ieguvumiem un motivāciju darbojoties projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”, lūdzām dalīties iespaidos brīvprātīgo koordinatoru Reini Grāvīti, brīvprātīgos Ilutu Ozeri un Kristapu Zēlavu no Rīgas, Maksimu Baņko no Olaines.

Kādi ir Tavi kā brīvprātīgā ieguvumi no dalības šajā projektā?

Reinis: Šajā projektā es iesaistījos kā brīvprātīgais un vēlāk arī kā brīvprātīgo koordinators. Man bija liels prieks tikties ar jauniešiem, kurus ir aizrāvusi biedrības "Patvērums "Drošā māja"" misija un kuri paši ir gatavi nesavtīgi iesaistīties kopīga mērķa sasniegšanai nepieciešamajos darbos. Visspilgtāk es atcerēšos dažādos pasākumus, kuros kopā sanāca gan iebraucēji Latvijā, gan mūsu brīvprātīgie, gan vienkārši interesenti. Tajās reizēs acu priekšā tika sperti mazi, bet nozīmīgi soļi sabiedrības integrācijā. Taču vislielāko gandarījumu man sagādāja arvien jaunu brīvprātīgo pievienošanās mūsu rindām visa projekta laikā, kas man apliecināja gan mūsu veiktā darba vērtību, gan jauniešu vēlmi un iniciatīvu iesaistīties sabiedrības integrācijas jautājumu risināšanā. Nevar nepieminēt arī brīvprātīgo apmācības, kas norisinājās gada sākumā. Tas bija lielisks veids kā visiem iegūt vienlīdzīgas zināšanas, drošā vidē, kolektīva ietvaros, apmainīties ar viedokļiem un uzskatiem, un rezultātā visiem gūt vienprātīgu izpratni par dažādiem jautājumiem. Tas, manuprāt, bija lielisks komandas saliedēšanas veids.

Iluta: Apmeklējot šī projekta ietvaros organizētos pasākumus, iepazinu jaunus cilvēkus, guvu iespēju paskatīties uz dažiem saviem un sabiedrības pieņēmumiem no cita skatu punkta. Projekts deva jaunu pieredzi un iespaidus, kas ietekmēs manu turpmāko skatījumu uz sabiedrības integrācijas procesiem.

Maksims: Mani ieguvumi no šī projekta ir milzīgi. Es ieguvu milzum daudz dažādu valodu pielietošanas pieredzi, uzzināju par daudz ko citu, kas notiek mums apkārt un, protams, guvu diezgan lielu pieredzi cilvēku saliedēšanā un viņu integrēšanā sabiedrībā.

Kristaps: Ieguvu jaunus draugus un kontaktus, iespēju izpausties, daudz jaunas informācijas par un ap to, kā palīdzēt cilvēkiem integrēties sabiedrībā, un galu galā iespēju palīdzēt un izdarīt ko labu.

Kādi, Tavuprāt, ir mērķa auditorijas ieguvumi no projekta aktivitātēm?

Reinis: Domāju, ka vērtīgākais, ko projekta dalībnieki ieguva projekta laikā bija latviešu valodas zināšanas un informācija par dažādiem Latvijā pieejamiem resursiem dažādu dzīves situāciju risināšanai, piemēram, darba atrašanai. Ceru, ka visiem projektā iesaistītajiem ir radusies lielāka mīlestība un izpratne par valsti, kurā mēs visi dzīvojam, mācāmies, strādājam, atpūšamies un skatāmies nākotnē.

Iluta: Mērķauditorija tika iepazīstināta ar dažādām iespējām labāk iekļauties Latvijas sabiedrībā, tika parādīts, ka viņi nav aizmirsti un atstumti, ka vietējiem iedzīvotājiem ir vēlme sadarboties un uzņemt viņus savā sabiedrībā un iekļaut sociālajā dzīvē.

Maksims: Es domāju un ticu, ka caur šo projektu mūsu mērķauditorija ieguva jaunas paziņas ne tikai viņu ģimenes lokā, bet arī ārpus tās. Daudzi guva ieskatu notikumos, kas apvij ne tikai viņus, bet arī visus pārējos cilvēkus, kurus viņi redz sev apkārt katru dienu, nākot un mācoties latviešu valodu ar SUPERĪGAJIEM skolotājiem!

Kristaps: Mērķauditorija tika informēta par viņu iespējām un tiesībām. Viņiem ir iespēja iepazīties, uzlabot komunikācijas prasmes un labi pavadīt laiku, tādā veidā apzinoties, ka viņi nav vieni - ka arī viņi iederas Latvijas sabiedrībā.

Kāda bija Tava motivācija brīvprātīgi darboties šajā projektā?

Reinis: Es uzskatu, ka pie noteiktiem, stingriem nosacījumiem veidota kulturāli un etniski daudzveidīga sabiedrība ir ļoti pozitīva lieta, kuras labā ir vērts strādāt. Šis bija viens no tādiem projektiem, kas sniedza acīmredzamu pienesumu gan mērķa grupai, gan mums pašiem. Es ceru, ka tādās pašās “sliedēs” darbu varēsim turpināt.

Iluta: Vēlējos iepazīt jaunas kultūras, ieskatīties atbraukušo cilvēku dzīvesstāstos un veicināt sabiedrības integrāciju ar savu kā indivīda attieksmi un darbībām.

Maksims: Ja godīgi, mana motivācija piedalīties bija ļoti vienkārša - man jau sen bija apnicis neko nedarīt un sēdēt mājās pie datora, pamazām degradējoties. Bija apnicis slinkot. Dalība projektā bija lielisks veids kā kļūt par sociāli atbildīgu un izdarīt cilvēkiem labu!

Kristaps: Uzskatu, ka cilvēkam jābūt brīvai izvēlei izlemt, kur dzīvot un piederēt. Mana motivācija bija likt viņiem justies piederošiem un aizgūt visu, ko varu no viņu kultūras, uzskatiem un darbībām.

Kādi būtu Tavi ieteikumi nākotnē, realizējot līdzīgus projektus?

Reinis: Projektu realizēšana ir smags darbs, kurš prasa daudz spēka un laika. Brīvprātīgajiem ir vairāk enerģijas un laika, tāpēc mēs varētu par nelieliem līdzekļiem daudz aktīvāk iesaistīties projekta realizācijas gaitā un ciešāk sastrādāties ar mērķa grupu. Ar to es domāju nelielu kopīgu aktivitāšu veikšanu kopā ar projekta dalībniekiem, piemēram, dažādu Latvijas pilsētu apceļošana, modernās latviešu kultūras pasākumu apmeklēšana, grāmatu klubs bērniem un jauniešiem un tamlīdzīgi. Darīt kaut ko tādu, kas paver lauku interakcijai starp trešo valstu valstspiederīgajiem un vietējiem Latvijā, augstā vērtē paturot Latvijas kultūru, dabu un vēsturi. Domāju, ka tā ir ideāla vide, kur vienam otru iepazīt un kopt vismaz cieņu pret Latvju.

Iluta: Es ieteiktu nākotnē iesaistīt projekta aktivitātēs vairāk cilvēku.

Maksims: Mani ieteikumi nākotnē būtu izveidot plašāku šī projekta versiju. Ar to domāju, ka būtu jāiesaista ne tikai dažas pilsētas, piem., Liepāja, Rīga un Olaine, bet daudz vairāk pilsētas. Būtu jāorganizē "bišķiņ" vairāk izklaides priekš mērķauditorijas. Piemēram, dažādu muzeju apmeklēšana utt.
Bet kopumā ņemot un vērtējot objektīvi, šis projekts apvienoja un deva dažādas iespējas cilvēkiem, kuriem ir grūtības Latvijas sabiedrībā.

Kristaps: Manuprāt, nākotnē projektiem vajadzētu būt apjomīgākiem laika un telpas ziņā. Cilvēkus būtu vēlams vairāk ievest sabiedrībā, lai viņi komunicē un mācās, pašiem rīkojoties. To panākt var ar speciālām spēlēm un uzdevumiem.

Kopumā projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” ietvaros iesaistījušies vairāk kā 20 brīvprātīgie no Rīgas, Olaines un Liepājas.

Kopš 2012. gada 19. decembra biedrība ar sadarbības partneriem "Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS", "Baltijas Reģionālais Fonds" un Rīgas Latviešu biedrību realizē atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai", kura mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekts noslēgsies 2013. gada 30. jūnijā.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

Brīvprātīgie gatavojas Informatīvajai dienai "Riču Raču" Liepājā

02.05.2013. 11. maijā no plkst. 12:00 līdz 16:00, Rožu laukumā 5/6, Liepājā (Liepājas latviešu biedrības namā) nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja”” rīko Informatīvo dienu „Riču Raču”, kuras ietvaros ikvienam Liepājas reģiona iedzīvotājam būs iespēja piedalīties dažādās atraktīvās spēlēs, iepazīt citu valstu kultūru, savukārt ārvalstniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par latvisko kultūrvidi, kopā darboties vairākās aktivitāšu studijās.

„Kopā spēlēsim populāro galda spēli Riču Raču, ko pazīst un prot spēlēt vai ikkatrs bērns, tomēr Informatīvās dienas ietvaros ikvienam tiks dota iespēja to spēlēt nedaudz savādāk – katrs šai dienā varēs meklēt un atrast praktisku informāciju par Latviju pie dažādiem informācijas sniedzējiem”, informē pasākuma organizatori.

Pasākuma un tās organizācijas norisē tiek iesaistīti projekta brīvprātīgie un Liepājas pašvaldībās dzīvojošie iedzīvotāji, mudinot uz citu tautību pilsoņu iekļaušanu Latvijas sabiedrībā lūkoties kā uz pozitīvu virzību.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Vairāk foto skat. Galerijas


    

Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība

19.03.2013.

17. martā notika trešās un pēdējās apmācības brīvprātīgajiem ciklā, ko organizē biedrība "Patvērums "Drošā māja"" projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" ietvaros. Apgūstot tēmu “Konfliktu vadība”, bija iespēja uzzināt par tādām niansēm kā:

- Kas ir konflikts? (cēloņi, veidi, pakāpes);
- Konfliktu risināšanas stili un stratēģijas;
- Komunikācija – klausīšanās līmeņi;
- Situāciju analīze.

“Bieži vien var manīt, ka dažāda vecuma cilvēki neprot risināt dažādas domstarpības. Izglītošanās šajā jautājumā dod iespēju pašam no šādām situācijām izvairīties, kā arī palīdzēt citiem, ja tas ir iespējams. Iegūtās zināšanas noteikti uzlabos manas ikdienas kvalitāti,” atzīmē brīvprātīgā Jana.

Erna uzskata, ka katrs no mums reiz ir atradies konflikta situācijā, tāpēc ir svarīgi to atpazīt un censties rast risinājumu, kas ilgtermiņā būtu noderīgāks. Tieši tāpēc šīs apmācības viņai ir labs ieguvums un turpmāk viņa noteikti mēģinās ieklausīties cilvēkos un centīsies sadarboties.

“Konfliktu situācijas ir bijušas aktuālas vienmēr. Iemācoties, kā tās risināt, tās aizņem mazāk mūsu ikdienas, atliek vairāk laika nozīmīgākiem darbiem,” ieguvumus no apmācībām rezumē Maksims.

! Ja arī Tu vēlies kļūt par brīvprātīgo un sniegt savu artavu projekta mērķu realizācijā, raksti uz drosa.maja@apollo.lv vai zvani (+371) 67898343!

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

Brīvprātīgo darbs un tolerance

04.03.2013.

Trešajā martā rosīgā gaisotnē aizritējusi projekta “Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” ietvaros organizētā jau otrā brīvprātīgo apmācība.

Galvenās tēmas tajā bija:
- BD (pamatprincipi, tiesiskais regulējums, motivācija);
- Tolerance (tās jēdziens un būtība);
- Aizspriedumi un stereotipi mūsu ikdienā;
- Diskriminācijas veidi un izpausmes.

Dalībnieks Leino Tāramē kā lielāko ieguvumu no šīm apmācībām ir saredzējis iespējā uzzināt citu cilvēku viedokļus, motivāciju un intereses par tēmu. Viņš atzīmē: "Lielais vairums dalībnieku dienas laikā negarlaikojās, tāpēc var teikt, ka aktualitāte ir pietiekama. Viennozīmīgi priecē, ka apmācību saturs ir pārdomāts un sabalansēts, notiek pozitīva divvirzienu komunikācija".

Projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” ietvaros trīs apmācību sesijās paredzēts apmācīt vismaz 20 brīvprātīgos no Rīgas, Olaines un Liepājas.

Nākamās apmācības par tēmu "Konfliktu un laika menedžments" plānotas 17. martā.

Atskats uz iepriekšējām apmācībām atrodams sadaļā Brīvprātīgajiem.

Seko līdzi mūsu ziņām un aktualitātēm sociālajos portālos: Facebook Draugiem.lv @ Twitter YouTube

! Ja arī Tu vēlies kļūt par brīvprātīgo un sniegt savu artavu projekta mērķu realizācijā, raksti uz drosa.maja@apollo.lv vai zvani (+371) 67898343!

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

Brīvprātīgo apmācības komandas saliedēšanā!

25.02.2013.

Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciālisti informē, ka 24. februārī notika pirmā no četrām paredzētajām brīvprātīgo apmācībām. Tās tēma bija „Komandas saliedēšana”, kuras mērķis – komandas formēšanas pamatprincipu praktiska apgūšana un zināšanu iegūšana par efektīvu līdzdarbošanos komandā.

"Izvēlētā apmācību tēma "Komandas saliedēšana" ir aktuāla jebkuram gan ikdienā, gan neparastākās situācijās, kurās ir jāatrod kopēja valoda mērķa sasniegšanai ar dažādiem cilvēkiem. Apmācības pavisam noteikti attaisnoja cerības iegūt ko jaunu, paskatīties uz šķietami pašsaprotamām lietām no cita skatu punkta. Uzzināt ko jaunu palīdzēja izmantotā neformālā metode - mācīties mācoties, kas dod iespēju ieraudzīt to, kā iegūtās zināšanas būs iespējams izmantot. Ne tikai es, bet arī citi dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka komandas saliedēšana bieži vien ir iztrūkstošais solis ceļā uz mērķu sasniegšanu," atzīmē brīvprātīgā Līva Liepkalne.

Apmācību dalībniece Lauma Jēgere uzskata, ka šīs mācības viņai bija kā pašizaugsmes un pašatklāsmes viens no palīglīdzekļiem, jo bija jāsastrādājas ar saviem vienaudžiem un bija arī iespēja uzzināt ko vairāk par saviem slēptajiem resursiem. "Man ļoti patika radošās aktivitātes, jo darot lietas jautri, var labāk visu iemācīties :) Dažādi uzdevumi, ko pildījām, lieti noderēs arī turpmāk, ja būs nepieciešamas kādas radošas aktivitātes, piemēram, kādas grupas saliedēšanai. Domāju, ka ikviens dalībnieks ir ieguvējs - jo bija iespēja gan uzzināt par savu iekšējo līdera izpausmi, gan apgūt ko jaunu un efektīvu par komandu un tās darbu, piemēram, varēja pamācīties sadarboties ar citiem."

Kopumā projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” ietvaros paredzēts apmācīt vismaz 20 brīvprātīgos no Rīgas, Olaines un Liepājas.

Nākamā tikšanās paredzēta 03.03.2013. un tās tēma būs „Brīvprātīgo darbs un tolerance”.

! Ja arī Tu vēlies kļūt par brīvprātīgo un sniegt savu artavu projekta mērķu realizācijā, raksti uz drosa.maja@apollo.lv vai zvani (+371) 67898343!

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

29.01.2013. Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", uzsākusi jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”.

Mērķis: attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Lai nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, projekta ietvaros ar dažādu metožu pielietošanu tiek piedāvāta latviešu valodas un latviešu sarunvalodas mācīšanās, mācību kursiem piesaistot aktīvus Latvijā dzīvojošus brīvprātīgos. Apmācības notiek Moodle vidē, tiek vizualizēti interneta resursi integrācijai, sniegti sociālo darbinieku un juristu pakalpojumi. Īpaši pasākumi norit sievietēm ar bērniem radošajā darbnīcā un pašpalīdzības grupā. Lai paaugstinātu trešo valstu valstspiederīgo informētības līmeni, tiek piedāvāti televīzijas raidījumi integrācijai, organizētas informatīvās dienas reģionos, veidots vizuālais materiāls par kopīgo starp kultūrām. Projektā tiek iesaistīti brīvprātīgie un izveidota dialoga platforma starp institūcijām.

Lai plānotu projekta aktivitāšu ilgtspēju un veidotu plašu atbalsta tīklu trešo valstu valstspiederīgajiem Rīgā, Liepājā un Olainē, sadarbībā ar organizāciju brīvprātīgais.lv tiek attīstīta brīvprātīgo kustība atbalsta nodrošināšanai trešo valstu valstspiederīgajiem, iesaistot brīvprātīgo aktivitātēs arī pašu projekta tiešo mērķa grupu.

! Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo un sniegt savu artavu projekta mērķu realizācijā, raksti uz drosa.maja@apollo.lv vai zvani (+371) 67898343!

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība, 17.03.

17. martā notika trešās un pēdējās apmācības brīvprātīgajiem ciklā, ko organizē biedrība "Patvērums "Drošā māja"" projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" ietvaros. Tēma "Konfliktu vadība".
Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība 17.03. | Patvērums Drošā Māja, trešo valstu valstspiederīgie, integrācija, brīvprātīgo apmācības
Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība 17.03. | Patvērums Drošā Māja, trešo valstu valstspiederīgie, integrācija, brīvprātīgo apmācības
Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība 17.03. | Patvērums Drošā Māja, trešo valstu valstspiederīgie, integrācija, brīvprātīgo apmācības
Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība 17.03. | Patvērums Drošā Māja, trešo valstu valstspiederīgie, integrācija, brīvprātīgo apmācības
Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība 17.03. | Patvērums Drošā Māja, trešo valstu valstspiederīgie, integrācija, brīvprātīgo apmācības
Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība 17.03. | Patvērums Drošā Māja, trešo valstu valstspiederīgie, integrācija, brīvprātīgo apmācības
Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība 17.03. | Patvērums Drošā Māja, trešo valstu valstspiederīgie, integrācija, brīvprātīgo apmācības
Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība 17.03. | Patvērums Drošā Māja, trešo valstu valstspiederīgie, integrācija, brīvprātīgo apmācības
Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība 17.03. | Patvērums Drošā Māja, trešo valstu valstspiederīgie, integrācija, brīvprātīgo apmācības
Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība 17.03. | Patvērums Drošā Māja, trešo valstu valstspiederīgie, integrācija, brīvprātīgo apmācības
Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība 17.03. | Patvērums Drošā Māja, trešo valstu valstspiederīgie, integrācija, brīvprātīgo apmācības
Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība 17.03. | Patvērums Drošā Māja, trešo valstu valstspiederīgie, integrācija, brīvprātīgo apmācības
Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība 17.03. | Patvērums Drošā Māja, trešo valstu valstspiederīgie, integrācija, brīvprātīgo apmācības
Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība 17.03. | Patvērums Drošā Māja, trešo valstu valstspiederīgie, integrācija, brīvprātīgo apmācības