Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2

    

Noslēdzas projekts, kura ietvaros risināti nozīmīgi integrācijas jautājumi

27.06.2014. Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību sabiedrības procesos un nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā, nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” kopš šā gada janvāra projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros organizēja dažādus integrācijas pasākumus Rīgā, Ozolniekos, Olainē, Salaspilī, Stopiņos un Liepājā. 

Kopīga valoda ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem cilvēka labsajūtai, profesionālai izaugsmei un integrācijai sabiedrībā kopumā, tāpēc projekta dalībniekiem tika piedāvāta latviešu valodas apguve un sarunvalodas attīstīšana. Mācības notika arī e-kursu veidā - Moodle vidē, kas arī pēc projekta beigām būs pieejamas dalībniekiem, lai turpinātu paaugstināt latviešu valodas zināšanas. 

Lai sniegtu atbalstu projekta mērķa auditorijai, aktivitātēs iesaistīti tika arī biedrības brīvprātīgie, kuriem projekta ietvaros notika vairāki motivācijas paaugstināšanas semināri izpratnes veidošanai par brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgo vidū bija gan latvieši, gan trešo valstu valstspiederīgie.

Bērnu un vecāku radošajās darbnīcās un pašpalīdzības grupā „Viena otrai”, piedaloties interaktīvās nodarbībās, ik nedēļu aktīvi darbojās sievietes un bērni gan no trešajām valstīm, gan Latvijas. 

Projekta integrācijas aktivitātēs tika iesaistīti arī trešo valstu piederīgie – seniori, kuri kopā ar Rīgas aktīvo senioru aliansi (RASA) piedalījās kopīgos integratīvos pasākumos, kas veicināja gan projekta tiešās mērķa grupas, gan Latvijas senioru saliedēšanos, iekļaušanos sabiedrībā un atbalstu.

Lai nodrošinātu trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus pirms ierašanās Latvijā, projektā tika organizētas īpašas intervijas "NVO TV integrācijai"  ar trešo valstu valstspiederīgajiem no Moldovas, Uzbekistānas, Krievijas, Čīles, Brazīlijas, Nigērijas, ASV utt., kuri uzturas Latvija jau noteiktu laiku. Savukārt, sižetu cikls „Man ir..”, ko translēja LTV7, ļāva ikvienam interesentam iepazīties ar reāliem dzīvesstāstiem par trešo valstu valstspiederīgo sasniegumiem Latvijā. 

Projekta ietvaros „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” papildināja interneta resursu www.dzivotlatvija.lv, lai iebraucējiem nodrošinātu viņu vajadzībām piemērotu informāciju par tiesībām, pienākumiem un iespējām Latvijā. Apmeklējot šo vietni, ikvienam ir iespēja uzzināt par trešo valstu valstspiederīgo (ģimenes, nodarbināto, studentu un uzņēmēju) nozīmīgākajām vajadzībām, tai skaitā līdzdalības iespējām, kas veicina šīs mērķa grupas līdzdalību integrācijas procesā. Iepazīties ar mājas lapā izvietoto informāciju ieteicams jau pirms iebraukšanas Latvijā.

Lai veidotu sabiedrības izpratni par imigrāciju un trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, kā arī veicinātu kvalitatīvu dialogu par šo tēmu, tika organizētas īpašas diskusijas par aktuāliem integrācijas un imigrācijas jautājumiem – Pilsoņu debates. To ietvaros izstrādāti priekšlikumi par to, kā atvieglot iebraucēju nodarbināšanu noteiktās nozarēs, uzlabot viņu sociālo aizsardzību, kā arī nodrošināt visiem iebraucējiem obligātus integrācijas kursus, uzsākot dzīvi Latvijā. Debašu rezultāti tiks izmantoti, veidojot Imigrācijas politikas koncepciju, ko Latvijas valdības rīcības plānā paredzēts izdarīt līdz šā gada rudenim.

„Īstenojot šo projektu, atbalstījām tos cilvēkus, kuri ir iebraukuši mūsu valstī un kuriem ir nepieciešama palīdzība iekļauties Latvijas sabiedrībā. Tā kā organizācijas komandā jau septiņus gadus darbojas jomas praktiķi, mēs šo gadu laikā esam apzinājuši un piedāvājuši risinājumus tām problēmām, kuras ir visbūtiskākās iebraucējiem, nodrošinot gan juridiskas konsultācijas, gan piedāvājot plašus integrācijas kursus. Visi aktivitāšu dalībnieki projekta laikā kopīgi tikās trīs lieliskos „Riču Raču” pasākumos trīs dažādu novadu pilsētās, kur ieguva jaunus draugus no citiem reģioniem. Tie bija ne vien noderīgi, bet emocijām bagāti pasākumi, kas ļāva cilvēkiem izjust piederību Latvijai. Neskatoties uz to, ka projekts noslēgsies 30. jūnijā, mēs aicinām sekot līdzi izsludinātiem integrācijas bezmaksas kursiem mūsu mājas lapā www.patverums-dm.lv, jo tā ikvienam ir iespēja būt aktīvam gan savā personīgajā dzīvē, gan iekļaujoties Latvijas sabiedrībā kopumā,” atzīmē Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja.

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

27. jūnijā - projekta noslēguma pasākums!

20.06.2014. Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” komanda aicina Jūs piedalīties projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” noslēguma pasākumā, kas notiks 2014. gada 27. jūnijā plkst. 14.00 Tallink Hotel Riga konferenču zālē "Terra" - Elizabetes ielā 24, Rīgā.

Pasākuma ietvaros tiks prezentēti projekta sasniegtie rezultāti un turpmākās ieceres. Notikumu aicināti apmeklēt projekta realizētāji, finansētāji, sadarbības partneri un projekta mērķa auditorija.

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību sabiedrības procesos un nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā, nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” jau kopš šā gada 9. janvāra organizē dažādus integrācijas pasākumus Rīgā, Ozolniekos, Olainē, Salaspilī, Stopiņos un Liepājā, kuros iesaistīti vairāk nekā 200 trešo valstu valstspiederīgie un Latvijas iedzīvotāji. Projekts noslēgsies 2014. gada 30. jūnijā. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

Ar sauli un smaidiem aizvadīta noslēdzošā „Riču Raču” informatīvā diena

10.06.2014. Šā gada 7. jūnijā nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” Stopiņu novadā rīkoja trešo - noslēdzošo informatīvo dienu „Riču Raču” projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2".

Pasākuma dalībnieki iespaidus guva gan apmeklējot lielāko un modernāko zaļās enerģijas ražotāju Latvijā - Getliņu ekoloģisko poligonu, kā arī turpinot ekskursiju Stopiņu novada Upesleju internātpamatskolas - rehabilitācijas centra parkā, kur ikvienam bija iespēja piedalīties „Sprīdīša skolas” sarīkojumā „Teici, teici, valodiņa”.

Tā ietvaros gan lielie, gan mazie projekta dalībnieki latviešu valodas zināšanas papildināja dažādās radošajās darbnīcās - valodas izzinošajās nodarbībās, labo vārdu vārdnīcas veidošanas darbnīcā, putnu valodas nodarbībās, putnu gatavošanas darbnīcā, zeķu putnu spēļu darbnīcā, mūzikas un dejas valodas darbnīcā. Folkloras ansambļa „Reiz bija” no Liepājas koncertā klausītāji tika aicināti mīlēt un godāt katram savu pilsētu. Pasākuma noslēgumā īpaši pozitīvas emocijas klātesošie saņēma kopā ar organizatoriem un brīvprātīgajiem apgūstot latviešu deju soļus!

Fotogalerija

„No visas sirds vēlamies pateikties organizatoriem par šo lielisko pasākumu! Viss ir lieliski organizēts, diena ir saulaina, koncerts pie dabas krūts – kā gan vēl labāk ir iespējams šo dienu pavadīt? Absolūti nepazīstami cilvēki no dažādām pilsētām šodien savā starpā iepazinās, kopā atpūtās, dejoja un dziedāja. Ļoti gribētos arī nākošgad piedalīties tik pat jaukās un izzinošās informatīvajās dienās,” ar labiem vārdiem neskopojas ukrainiete Ludmila.

„Šādas informatīvās dienas sniedz ļoti lielu atbalstu un piederības sajūtu Latvijai. Bez šīm ekskursijām nebūtu iespējams uzzināt tik daudz jauna! Ir iegūti gan jauni draugi, domubiedri, gan saņemti tik daudz jauni iespaidi”, stāsta Sofija no Uzbekistānas.

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību sabiedrības procesos un nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā, nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” jau kopš šā gada janvāra organizē dažādus integrācijas pasākumus Rīgā, Ozolniekos, Olainē, Salaspilī, Stopiņos un Liepājā, kuros iesaistīti vairāk nekā 200 trešo valstu valstspiederīgie un Latvijas iedzīvotāji. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

Debatēs iedzīvotāji izstrādā priekšlikumus, kā sadzīvot ar imigrāciju

09.06.2014. Atvieglot iebraucēju nodarbināšanu noteiktās nozarēs, uzlabot viņu sociālo aizsardzību, kā arī nodrošināt visiem iebraucējiem obligātus integrācijas kursus, uzsākot dzīvošanu Latvijā. Šie ir daži priekšlikumi, kurus nedēļas nogalē izstrādāja Pilsoņu debatēs par imigrāciju. Debatēs Rīgā piedalījās 25 pēc nejaušās atlases principiem ielūgti Latvijas iedzīvotāji.

Viņi arī ierosina atvieglot Latvijā izglītību ieguvušo ārvalstu studentu nodarbināšanu pēc augstskolu pabeigšanas un ļaut visiem iebraucējiem saņemt valsts apmaksātu neatliekamo medicīnisko palīdzību. Integrācijas kursu ietvaros imigrantiem arī jāapgūst latviešu valoda, un vismaz vienā skolā katrā reģionā jānodrošina iekļaujoša izglītības programma, lai iebraucēju bērni var mācīties kopā ar citiem bērniem un iegūt labu izglītību. Tāpat vajadzētu noteikt minimālo atalgojuma slieksni imigranta nodarbināšanai katrā nozarē - atbilstoši nozares vidējam atalgojumam, nevis vidējam atalgojumam valstī, kā tas ir šobrīd.

Debašu rezultāti tiks nosūtīti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kas šobrīd veido Imigrācijas politikas koncepciju. Tāpat ar tiem tiks iepazīstināta Kultūras ministrija, kas ir atbildīga par imigrantu integrācijas politiku.

Nedēļas nogalē notikušajā pasākumā dalībnieki ar moderatoru palīdzību, kā arī ekspertu, amatpersonu un politiķu iesaistīšanos meklēja kompromisus un izstrādāja priekšlikumus, kā palielināt ieguvumus no imigrācijas Latvijā. Dalībniekiem arī bija iespēja uzzināt pašu iebraucēju iespaidus par Latviju un iemesliem, kāpēc viņi izvēlējušies dzīvot šeit.

Pilsoņu debates par imigrāciju rīkoja "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros, ko organizācija īsteno kopā ar biedrību „Patvērums „Drošā māja”.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

Plašāka informācija PROVIDUS mājas lapā vai pie PROVIDUS vadītājas Daces Akules, dace.akule@providus.lv , 67039258.


    

Stopiņos notiks Informatīvā diena „Riču Raču”!

04.06.2014. Lai informētu Latvijā dzīvojošos trešo valstu valstspiederīgos par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, kā arī iepazīstinātu ar Latvijas kultūru un tradīcijām, šā gada 7. jūnijā nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs Providus” Stopiņos rīko Informatīvo dienu „Riču Raču”.

No plkst. 10:00 – 13:00 pasākuma dalībniekiem būs iespēja doties ekskursijās pa Stopiņu novadu.

No plkst. 11:00 – 15:30  Upesleju internātpamatskolā/ rehabilitācijas centrā mazie „Riču Raču” dalībnieki varēs piedalīties Sprīdīša skolas radošajās nodarbībās.

No plkst. 16:00 – 17:30 ikviens varēs baudīt koncertu, piedalīties sporta aktivitātēs, kā arī uzzināt praktisku informāciju no speciālistiem par elektroniskiem resursiem  un pakalpojumiem, kas Latvijā ir pieejami trešo valstu valstspiederīgajiem*, lai nodrošinātu atbalstu ikdienas jautājumu risināšanā.

Nāc un baudi dienu kopā ar mums! :)

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

 

    

“Atbalsta pasākumu sievietēm un bērniem” ietvaros dalībnieces ar ģimenēm apmeklē A.Pumpura Lielvārdes muzeju

21.05.2014. Pagājušajā sestdienā, 17. maijā, projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" ietvaros trešo valstu valstspiederīgās ar ģimenēm apmeklēja vienu no brīnišķīgākajiem Vidzemes nostūriem - pilsētu Lielvārdi, kuru caurauž noslēpumainas leģendas par latviešu tautas varoni Lāčplēsi.

Projekta dalībniece Natālija Kertanova stāsta, ka, apmeklējot Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju, gan pieaugušie, gan bērni guvuši neaizmirstamus iespaidus. Pirmie no tiem gūti Lielvārdes parkā, - tur bija iespējams apskatīt skulptūras ar pasaku tēliem, senatnīgas Lielvārdes bruņinieku pils drupas, kā arī Lielvārdes evaņģēliski luterisko baznīcu.

Fotogalerija

“Muzeja teritorijā ir izvietoti divi milzīgi dižakmeņi, no kuriem viens ir 80 tonnu smaga spēkavīra Lāčplēša gulta. Runā, ka, sakoncentrējoties uz savu lolotāko vēlēšanos un palūdzot palīdzību Lāčplēsim un pieskaroties akmenim, tad pēc senču nostāstiem - vēlēšanās var īstenoties! Tāpēc mēs attiecīgi rīkojāmies un pieņēmām, ka īstenais varonis - Lāčplēsis - palīdzēs visiem, kurš pasaucis viņu palīgā, un visas mūsu vēlēšanās noteikti piepildīsies!” iespaidos dalās N. Kertanova.

Ar eposu “Lāčplēsis”, Lielvārdes vēsturi, etnogrāfiju un Lielvārdes jostu, ekskursijas dalībnieki gides pavadībā iepazinās, apmeklējot muzeja pastāvīgo ekspozīciju.

Viņa smaidot stāsta, ka lielu sajūsmu izraisījusi arī piedalīšanās interaktīvā un izzinošā spēlē – izrādē par tautas eposa varoni – Lāčplēsi, kurā bija iespēja piedalīties ikvienam pasākuma dalībniekam.

A.Pumpura Lielvārdes muzejs ir vienīgā vieta Latvijā, kur tiek sniegta iespēja izspēlēt pēdējo cīņu starp Lāčplēsi un Tumšo bruņinieku tieši tajā vietā, kur šī cīņa notikusi pirms apmēram 800 gadiem!

“Visa mūsu komanda atzina, ka ir guvusi lieliskus iespaidus šai latviskajā pilsētā, kas apbūra visus ar savu oriģinalitāti, mieru un dabas skaistumu! Jāteic, ka tagad vēl viens Latvijas nostūris ir kļuvis mums par patiesi radniecīgu un mīļu!"

Tikšanās pašpalīdzības grupā „Viena otrai” jau kopš janvāra tiek organizētas divas reizes mēnesī. Tās dod iespēju trešo valstu valstspiederīgajām un latviešu sievietēm tikties pašām savā starpā ārpus mājas, tādējādi veicinot imigrantu sieviešu socializāciju, sadarbību un vēlmi aktīvi līdzdarboties. Paralēli tam „iziešana no mājām” palīdz paaugstināt sieviešu pašnoteikšanos, veicina ieņemt aktīvu pozīciju, lai risinātu sadzīviskas, profesionālas un personiskas grūtības.

Savukārt nodarbības „Bērnu un vecāku radošajā darbnīcā” ik nedēļu pulcē trešo valstu valstspiederīgās – māmiņas ar maziem bērniem. Aktivitāšu ietvaros, izmantojot interaktīvu pasniegšanas veidu, tiek veicināta aktīva bērna un mātes sadarbība un iesaistīšanās (Latvijā svinamie svētki un tradīcijas, bērnu svētki un galda klāšanas kultūra u.c.). Tēmas tiek izvēlētas pēc pašu dalībnieku ieskatiem, piedāvājot apgūt dažādus latviešu valodas terminus un teicienus arī bilingvāli.

Abu šo projekta atbalsta pasākumu mērķi ir veicināt savstarpējo sadarbību, nodrošināt savstarpēju atbalstu, uzsākot dzīvi Latvijā, palielināt sociālo kontaktu skaitu, iedrošināt latviešu valodas lietošanu ģimenē un sadzīvē.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

Vairāk kā 130 trešo valstu valstspiederīgie ar ģimenēm Salaspilī iepazina Latvijas dabu, kultūru un vēsturi

20.05.2014. Spožu sauli, brīnišķīgu dabu, latvju dančus, kultūras un vēstures līkločus Salaspils Nacionālajā Botāniskajā dārzā un Daugavas muzejā Doles salā – sestdien, 19.maijā, iepazina un izbaudīja trešo valstu valstspiederīgie, kuri bija ieradušies ar trim ekskursiju autobusiem no Liepājas, Ozolniekiem, Stopiņiem, Olaines un Rīgas. Savās mājās - Salaspilī - viesus uzņēma salaspilieši – projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” latviešu valodas kursu dalībnieki.

Šī bija jau otrā Informatīvā diena* „Riču Raču”, ko projekta ietvaros organizēja nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskais politikas centrs Providus”. Tās mērķis bija  informēt Latvijā dzīvojošos trešo valstu valstspiederīgos par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, iepazīstināt ar Latvijas kultūru un tradīcijām, kā arī veicināt latviešu valodas pielietošanu neformālā vidē.

Vairāk kā 130 pasākuma dalībniekiem bija iespēja ne tikai apmeklēt īpašu pavasara ziedu gadatirgu, bet arī iepazīties ar nacionālajām latviešu tautas dejām, rotaslietām un keramiku.  Nacionālā Botāniskā dārza direktora Andreja Svilāna kunga un viņa kolēģu virsvadībā dalībnieki devās ekskursijā pa vienu no lielākajiem Ziemeļaustrumeiropas dendrārijiem, kurā 126 ha platībā izvietotas bagātīgas augu kolekcijas – ap 14 tūkstošiem dažādības, t.sk. vairāk kā 4000 koku un krūmu, ap 1400 oranžēriju augu, vairākas krāšņumaugu šķirņu nacionālās kolekcijas un citas vērtības.

Fotogalerija

„Mēs Salaspilī esam ieradušās no Liepājas. Tā kā dažkārt dodamies pie radiem uz Baltkrieviju, ir nereti nācies braukt garām šai pilsētai. Taču vienmēr ir bijusi vēlēšanās Salaspilī iegriezties un iepazīties ar tās kultūru un vēsturi, tāpēc esam neizsakāmi priecīgas par šo iespēju apmeklēt Informatīvo dienu Botāniskajā dārzā un gūt tik daudz iespaidu! Milzīgs paldies šīs īpašās dienas organizatoriem – viss bija vienkārši lieliski! Mums izdevās visu saprast latviešu valodā un arī „patrenēties” runāt latviski ar brīvprātīgajiem jauniešiem un jauniegūtajiem draugiem!” emocionāli iespaidos dalījās baltkrievietes, kurām pasākuma gaitā izdevās visus negaidīti pārsteigt ar dziesmas „Dzintars mirdz baltajā liedagā” izpildījumu latviešu valodā. :)

Lai Informatīvās dienas dalībniekus iepazīstinātu ar likteņupi Daugavu, kā arī Salaspili un tās apkārtnes unikālo vēsturi, „Riču Raču” apmeklētāji devās uz Daugavas muzeju Doles salā. Šī muzeja krājums veidojies, pievēršot galveno uzmanību Daugavas un tās apkārtnes vēsturei, sākot ar pirmo iedzīvotāju ienākšanu Latvijas teritorijā līdz pat mūsdienām. Vērtīgākās no vairāk kā 49 000 krājuma kolekciju vienībām ir zvejas rīku kolekcija, fotogrāfijas par Daugavas amatiem, pastkartes, etnogrāfiskie priekšmeti, kas liecina par iedzīvotāju dzīvesveidu Daugavas krastos.

Zinaīda no Rīgas stāsta: „Atcerēsimies šo dienu ilgi! Tik skaista diena, burvīgi cilvēki un iespēja baudīt Salaspils fantastisko dabu un kultūru! Ļoti lielu iespaidu atstāja muzejs, kurā uzzinājām par latviešu zvejnieku dzīvi, ikdienu un vēsturi. Liels paldies par sniegto viesmīlību! Mājās dodamies ar vēl lielāku piederības Latvijai sajūtu!”

Salaspils ir viena no sešām pilsētām, kurās kopš šā gada janvāra aktīvi norit integrācijas pasākumi trešo valstu valstspiederīgajiem. Projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros jau četrus mēnešus latviešu valodu un sarunvalodu apgūst arī Salaspilī dzīvojošie projekta tiešās mērķa grupas pārstāvji.

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību sabiedrības procesos un nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā, nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS” jau kopš šā gada janvāra organizē dažādus integrācijas pasākumus Rīgā, Ozolniekos, Olainē, Salaspilī, Stopiņos un Liepājā, kuros iesaistīti vairāk nekā 200 trešo valstu valstspiederīgie un Latvijas iedzīvotāji. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

*5.aprīlī Informatīvā diena „Riču Raču” noritēja Ozolniekos. 

 

    

Salaspilī notiks Informatīvā diena „Riču Raču”!

13.05.2014. Lai informētu Latvijā dzīvojošos trešo valstu valstspiederīgos par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, kā arī iepazīstinātu ar Latvijas kultūru un tradīcijām, šā gada 17. maijā nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs Providus” Salaspilī rīko Informatīvo dienu „Riču Raču”. 

No plkst. 14:15 – 15:15 Miera ielā 1, Salaspilī, Nacionālajā Botāniskajā dārzā, pasākuma apmeklētājiem  būs iespēja piedalīties gan latviešu tautas deju soļu apgūšanā, gan arī uzzināt praktisku informāciju no speciālistiem par elektroniskiem resursiem  un pakalpojumiem, kas Latvijā ir pieejami trešo valstu valstspiederīgajiem*, lai nodrošinātu atbalstu ikdienas jautājumu risināšanā.

No plkst. 16:00 – 18:30 pasākuma dalībībniekiem būs iespēja apmeklēt vienu no lielākajiem Ziemeļaustrumeiropas dendrārijiem - Nacionālo Botānisko dārzu, kurā 126 ha platībā izvietotas bagātīgas augu kolekcijas – ap 14 tūkstošiem dažādības, t.sk. vairāk kā 4000 koku un krūmu, ap 1400 oranžēriju augu, vairākas krāšņumaugu šķirņu nacionālās kolekcijas un citas vērtības. Ekskursijas laikā tiks piedāvāts apmeklēt arī  īpašu pavasara ziedu dienu un stādu gadatirgu.

Lai Informatīvās dienas dalībniekus iepazīstinātu ar likteņupi Daugavu, kā arī Salaspili un tās apkārtnes unikālo vēsturi, no plkst.19:00 – 21:00 notiks ekskursija uz Daugavas muzeju Doles salā, kur Muzeju nakts ietvaros notiks pasākums  „Mana mīlestība – dzintars. Citādā gaismā”.

Nāc un baudi dienu kopā ar mums! :)

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

 

    

Trešo valstu valstspiederīgie sešās Latvijas pilsētās tiek iesaistīti dažādās integrācijas aktivitātēs

29.04.2014. Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību sabiedrības procesos un nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā, nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS” jau kopš šā gada janvāra projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros organizē dažādus integrācijas pasākumus Rīgā, Ozolniekos, Olainē, Salaspilī, Stopiņos un Liepājā, kuros iesaistīti vairāk nekā 200 trešo valstu valstspiederīgie un Latvijas iedzīvotāji.

Sniedzot palīdzību projekta mērķa grupai, biedrības speciālistu komanda lielākoties izmanto savu iepriekšējo pieredzi, kas iegūta, vairāku gadu garumā, nodrošinot profesionālu atbalstu iebraucējiem.

„Kopš projekta uzsākšanas vairāk nekā 50 mērķa grupas klientiem esam snieguši konsultācijas par dažādiem juridiskajiem jautājumiem. Visvairāk konsultācijas sniegtas par nodarbinātību, civiltiesībām. Klienti galvenokārt interesējas par iespējām atrast darbu, iegūt un pagarināt uzturēšanās atļaujas, mācīties latviešu valodu un kārtot valodas eksāmenu,” informē Gita Miruškina, juridiskā konsultante.

Latviešu valodas un sarunvalodas kursi projektā notiek, piesaistot aktīvus Latvijā dzīvojošus brīvprātīgos, tai skaitā trešo valstu valstspiederīgos. Tas veicina ne tikai valodas apguvi, kas nepieciešama vieglākai integrācijai sabiedrībā, bet arī paplašina trešo valstu pilsoņu sociālo kontaktu skaitu un kvalitāti, iegūstot iespēju daudz plašākai komunikācijai un latviešu valodas lietošanai ģimenē un sadzīvē. Kopumā šobrīd aktīvi mācību kursus apmeklē  86 trešo valstu valstspiederīgie.

Bērnu un vecāku radošajās darbnīcās un pašpalīdzības grupā „Viena otrai”, piedaloties interaktīvās nodarbībās, ik nedēļu aktīvi darbojas sievietes un bērni gan no trešajām valstīm, gan Latvijas.

Elena K., kas ieradusies Latvijā no Krievijas stāsta: „Neskatoties uz to, ka esmu ļoti komunikabla, man ir mazs kontaktu loks, jo drīz pēc ierašanās Latvijā mūsu ģimenē pieteicās mazulis, tāpēc lielāko daļu sava laika es pavadīju mājās. Tā kā šobrīd piedalos radošajās nodarbībās, situācija ir izmainījusies. Iespējas satikties ar citām māmiņām un praksē lietot latviešu valodu man ir ļoti palīdzējušas socializēties. Nodarbībās ir lieliska atmosfēra – mēs tajās varam pārrunāt gan savas problēmas, gan arī veiksmes. Ja ir nepieciešama palīdzība – biedrības speciālisti vienmēr ir atsaucīgi un gatavi nākt talkā ar padomu. Liels paldies biedrībai, ka tā organizē arī dažādas izzinošas ekskursijas, kurās varam vairāk iepazīties ar Latvijas kultūru un tradīcijām!”

Projekta integrācijas aktivitātēs iesaistīti arī trešo valstu piederīgie – seniori, kuri kopā ar Rīgas aktīvo senioru aliansi (RASA) piedalās kopīgos integratīvos pasākumos, kas veicina gan projekta tiešās mērķa grupas, gan Latvijas senioru saliedēšanos, iekļaušanos sabiedrībā un atbalstu.

Ar mēŗki pilnveidot brīvprātīgo komandu, kas iesaistīta projekta aktivitāšu organizēšanā, martā noticis brīvprātīgo motivācijas paaugstināšanas seminārs izpratnes veidošanai par brīvprātīgo darbu.

Brīvprātīgo koordinatori Reinis Grāvītis un Viktorija Rjaščenko atzīmē: „Latvijas sabiedrību veido dažādu vecumu cilvēki - gan vietējie, gan iebraucēji. Projektā notiekošās aktivitātes ir organizētas tā, lai jebkurā vecumā būtu iespējams iesaistīties procesos kopā ar vienaudžiem un citām paaudzēm. Brīvprātīgo aktivitātes papildina motivācijas celšanas apmācības par laika vadību un konfliktu vadību, kurās dalībnieki ieguva vērtīgas atziņas savas ikdienas plānošanai, un  gatavošanās/piedalīšanās Riču Raču pasākumos. Jauniešiem ir iespēja piedalīties arī citās aktivitātēs - senioru, māmiņu klubā u.c. Šajā projektā pašu aktivitāšu īstenošana ir tikai neliela daļa no tā, kas nepieciešams mērķa sasniegšanai. Kopdarbs un sarunas dažādās valodās, pieredzes un zināšanu apmaiņa savā starpā - tas ir galvenais integrācijas procesā, kas ir ilgstošs un notiek nepārtraukti.”

Lai visiem latviešu valodas kursu, latviešu sarunvalodas kluba apmeklētājiem un citiem iesaistītajiem projekta aktivitātēs nodrošinātu iespēju iepazīties un arī pielietot praksē iegūtās zināšanas, projekta ietvaros tiek rīkotas Informatīvās dienas. Pirmais „Riču Raču” pasākums  notika 5. aprīlī Ozolnieku Tautas namā. Notikums vienkopus pulcēja vietējos iedzīvotājus un trešo valstu valstspiederīgos no Ozolniekiem, Olaines, Rīgas, Salaspils, Stopiņiem un Liepājas. „Riču Raču” ietvaros ikvienam tā dalībniekam bija iespēja iepazīt citu valstu kultūru, uzzināt par informatīvajiem resursiem, kas pieejami trešo valstu valstspiederīgajiem un saņemt dažādu speciālistu konsultācijas. Projekta īstenotāji informē, ka šādas informatīvās dienas notiks Salaspilī 17. maijā un Stopiņos 7. jūnijā.

Sabiedrības informētības līmeņa paaugstināšanai par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju un viņu sasniegumiem, dzīvojot Latvijā, projekta ietvaros tiek piedāvāti arī īpaši sižeti interneta televīzijā www.nvotv.lv un televīzijas raidījumi par integrāciju „Man ir...”, kuriem var sekot līdzi LTV7. 

Projekta ietvaros regulāri tiek papildināts resurss www.dzivotlatvija.lv, lai iebraucējiem nodrošinātu viņu vajadzībām piemērotu informāciju par tiesībām un iespējām Latvijā.

Šobrīd notiek aktīva sadarbība arī ar citām imigrantu integrācijas jomā aktīvajām NVO, lai uzlabotu iespējas ar ES un Latvijas finansējumu nodrošināt latviešu valodas apguves, kā arī sadarbības un līdzdalības iespējas trešo valstu pilsoņiem un Latvijas iedzīvotājiem. Lai meklētu risinājumus, kā sadzīvot ar imigrāciju Latvijā, šā gada 7. un 8. maijā biedrība „Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS” rīkos Pilsoņu debates par imigrāciju.

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

16.04.2014. "Bērnu un vecāku radošajā darbnīcā" nodarbība aizritējusi dalībniecēm apgūstot Austrumu virtuves kulināriju. Gatavojām ledus sēnes, eksotisku taizemiešu mērci no žāvētām aprikozēm un suši! 

Fotogalerija

Piedalīties šajās nodarbībās iespējams reizi nedēļā - trešdienās. Tēmas tiek izvēlētas pēc pašu dalībnieku ieskatiem, piedāvājot apgūt dažādus latviešu valodas terminus un teicienus arī bilingvāli. Tāpēc - nekautrējies un pievienojies mums! :)

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

      

Informatīvā diena „Riču Raču” Ozolniekos pulcējusi ap 200 dalībnieku no sešām Latvijas pilsētām

08.04.2014. Lai iesaistītu un par integrācijas jautājumiem izglītotu plašu sabiedrību, šā gada 5. aprīlī Ozolnieku Tautas namā noritēja īpaša Informatīvā diena „Riču Raču”, kuru organizēja NVO „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS”. Notikums vienkopus pulcējis ap 200 vietējo iedzīvotāju un trešo valstu valstspiederīgos no Ozolniekiem, Olaines, Rīgas, Salaspils, Stopiņiem un Liepājas. „Riču Raču” ietvaros ikvienam tā dalībniekam bija iespēja iepazīt citu valstu kultūru, uzzināt par informatīvajiem resursiem, kas pieejami trešo valstu valstspiederīgajiem un saņemt dažādu speciālistu konsultācijas.

Programmas izklaides daļā klātesošie baudīja atraktīvos Jelgavas mazākumtautību kolektīvu priekšnesumus, paši piedalījās latvju dančos un rotaļās, kā arī aktīvi iesaistījās dažādās radošajās darbnīcās pieaugušajiem un bērniem.

Reinis Grāvītis, „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgo darba instruktors stāsta: „Pasākuma dalībniekiem bija iespēja ne tikai krāsot un zīmēt, bet arī veidot suvenīrus no dzijas un spēlēt dažādas spēles. Jāteic, ka mazie ķipari bija gana apķērīgi un pieaugušajiem ne reizi vien nācās atzīt sakāvi, piemēram, spēlējot „desās” J Radot dažādus zīmējumus, pasākuma dalībnieki visbiežāk atainoja Latvijas karogu, Rīgu, sauli un citus ar Latviju saistītus simbolus. Atsaucību guva arī kolāžas „Ko man nozīmē Latvija” veidošana no dažādiem Latvijā izdotiem žurnāliem - viens tajā atveidoja kādu dabas skatu, cits – tautas tērpu utt. Šķietami vienkāršās pasākuma aktivitātes atspoguļoja, cik dažādi mēs katrs redzam mūsu valsti, taču, kopā darbojoties, veidojam vienotu Latviju.”

Fotogalerija

Iespaidos par dalību pasākumā dalās arī Kristīne no Ozolniekiem: „Mums ar ģimeni bija patiess prieks piedalīties šajā saliedējošajā pasākumā, kurā valdīja īpaša atmosfēra! Bija iespējams satikt un iepazīt cilvēkus ar citādāku mentalitāti, kultūru, kā arī uzzināt viņu domas par dzīvi un iespējām Latvijā. Savukārt bērni par darbošanos radošajās darbnīcās bija vienkārši sajūsmā!”

Vladimirs V., 45 gadi, Rīgā ieradies pirms 6 gadiem no Ukrainas: „Es ļoti mīlu Latviju un sirsnīgos latviešus! Priecājos, ka apmeklēju šo informatīvo dienu, jo varēju iepazīties ar latviešu fokloru un saņemt noderīgu informāciju no speciālistiem, kuru ieteikumus noteikti izmantošu!”

Ozolnieki ir viena no sešām pilsētām, kurās kopš šā gada janvāra aktīvi norit integrācijas pasākumi trešo valstu valstspiederīgajiem. Projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2”, kuru realizē nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””, ietvaros jau trīs mēnešus latviešu valodu un sarunvalodu apgūst arī Ozolniekos dzīvojošie projekta tiešās mērķa grupas pārstāvji.

“Latviešu valodas kursi man ir ļoti svarīgi, jo varu sistemātiski apgūt un pielietot valodu domubiedru vidū. Ļoti būtiski, ka apmācībās valda patīkama gaisotne un dalībniekiem ir pozitīva mācību motivācija, kas ir galvenais, lai sasniegtu rezultātu – runātu latviski,” par dalību kursos stāsta Natālija.

Biedrības speciālisti informē, ka Informatīvās dienas „Riču Raču” notiks arī citās Latvijas pilsētās, kurās projekta ietvaros tiek realizētas integrācijas aktivitātes – maijā pasākumu paredzēts organizēt Salaspilī, bet jūnijā Stopiņos.

Īpaši pasākumi projektā notiek arī radošajā darbnīcā, kas darbojas Rīgā un ir paredzēta sievietēm ar bērniem, kā arī pašpalīdzības grupā „Viena otrai”. Vairāk informācijas: https://patverums-dm.lv/lv/radosas-darbnicas-berniem-un-vecakiem. Trešo valstu valstspiedrīgo integrācijas aktivitātēs dažādi kursi notiek arī senioriem. Vairāk lasi: https://patverums-dm.lv/lv/atbalsta-pasakumi-senioriem

Lai paaugstinātu sabiedrības informētības līmeni par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju un viņu sasniegumiem, dzīvojot Latvijā, projekta ietvaros tiek piedāvāti arī īpaši televīzijas raidījumi par integrāciju „Man ir...”, kuriem var sekot līdz katru svētdienu LTV7. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

5. aprīlī aicinām apmeklēt Informatīvo dienu "Riču Raču" Ozolniekos!

01.04.2014. No plkst. 12:00 līdz 15:00, Rīgas ielā 23, Ozolnieku Tautas namā  nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs Providus” rīko Informatīvo dienu „Riču Raču”!

Pasākumā būs iespēja baudīt Jelgavas mazākumtautību kolektīvu priekšnesumus, piedalīties latvju dančos un rotaļās, kā arī darboties dažādās radošajās darbnīcās gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Paralēli izklaides programmai, pasākuma laikā būs iespēja saņemt dažādu speciālistu konsultācijas juridiskajos, sociālajos jautājumos, uzzināt, kādi elektroniskie resursi  un pakalpojumi Latvijā ir pieejami trešo valstu valstspiederīgajiem*, lai nodrošinātu atbalstu ikdienas jautājumu risināšanā. 

Nāc un baudi dienu kopā ar mums!

Tālrunis kontaktiem: (+371) 67898343, (+371) 29180450.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

 

    

Noticis pirmais seminārs brīvprātīgo motivācijas celšanai un komandas saliedēšanai

24.03.2014. Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgo darba instruktors Reinis Grāvītis ziņo, ka šā gada 22. martā notika seminārs par laika vadību un konfliktu vadību brīvprātīgo motivācijas celšanai un komandas saliedēšanai. Tas bija pirmais no trim projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” paredzētajiem semināriem.

Apmācību dalībnieku vidū bija gan latviešu jaunieši, gan trešo valstu valstspiederīgie. Tas deva papildu pienesumu kolektīvo zināšanu apkopošanā, jo veicināja plašāku redzējumu uz laika un konfliktu vadības kultūras un mentalitātes aspektiem. Visiem semināra dalībniekiem bija iespēja apgūt neformālās izglītības metodes, brīvprātīgo aktivitāšu organizēšanu un brīvprātīgā darba veikšanu biedrībā "Patvērums "Drošā māja"".

Seminārs apzināti tika uzsākts ar laika vadības tēmu, jo pēc R. Grāvīša teiktā, pieredze apstiprinot teicienu: „Ir jāmācās laika vadība, ja apmācībās nepietiek laika, lai mācītos laika vadību”. Dalībnieki semināra gaitā esot apguvuši dažādas laika menedžmenta pieejas un caur neformālās izglītības metodēm analizējuši gan paši sevi, gan kolektīvi veicinājuši risinājumu rašanu individuālai laika vadībai.

"Arī dienas otrā tēma – konfliktu vadība – bija gan katram dalībniekam personīgi, gan komandai kopumā svarīga. Ar dažādām metodēm skatījām konfliktu izcelšanās un risināšanas teoriju, kā arī grupu darbos izpētītas emocijas, sekas un pozitīvos ieguvumus, kas konfliktu laikā rodas. Pašā dienas noslēgumā izvēlējāmies konkrētu konfliktsituāciju un to izspēlējām, analizējot iesaistīto sajūtas, vērtējot katra rīcību un modelējot ideālo risinājumu," par semināra norisi stāsta R. Grāvītis.

Fotogalerija

Kā būtiskākās atziņas, ko papildu jaunām zināšanām un idejām ir ieguvuši semināra dalībnieki, atzīmētas:

1.   Laika vadība patiesībā nozīmē savu spēju novērtējumu un darāmo darbu izvēli un prioritarizēšanu, balstoties uz savām interesēm un mērķiem.

2.   Konfliktu vadībā visupirms jāņem vērā iesaistīto pušu intereses un vērtības, kas nosaka konflikta virzību un konfliktējošo pozīcijas.

Projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros plānotas vēl divas apmācības - 26. aprīlī un 17. maijā.

Plānotās tēmas:

-       Brīvprātīgais darbs – principi un prakse;

-       Plānošana un mērķu nospraušana;

-       Lietišķā etiķete – savas organizācijas patriots;

-       Radošā domāšana. 

Dalība semināros ir bez maksas. Semināru laikā dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana un darbam nepieciešamie materiāli. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc uz katru semināru jāreģistrējas iepriekš. Ja arī Tu vēlies piedalīties brīvprātīgo apmācībās, zvani pa tālruni 27011868 un piesakies!

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

"Viena otrai" dalībnieces apgūst Ebru gleznošanu!

17.03.2014. Vai Jūs zinājāt, ka ir iespējams gleznot arī uz ūdens virsmas? Izrādās, ka tas ir iespējams! Un šī Turcijas gleznošanas tehnika saucās Ebru - brīnumaina māksla, kas neatstāj vienaldzīgus ne bērnus, ne vecākus. Par to klātienē pārliecinājās pašpalīdzības grupas "Viena otrai" dalībnieces, kuras "dzīvē" piedalījās šai aizraujošajā mākslas piedzīvojumā!

"Visiem nodarbības dalībniekiem šī gleznošana bija īsts atklājums! Visiem bija iespēja zīmēt uz ūdens un vērot kā top pārsteidzošs rezultāts - kad krāsas pilieni ūdenī pārvēršas par šedervriem uz papīra. Gan māmiņas, gan bērni bija pilnīgā sajūsmā! Bērni pat savos zīmējumos saskatīja pasaku tēlus - kāds redzēja pili, kāds - pasaku mežu," iespaidos dalās Natālija un piemetina, ka šāda zīmēšana ļauj ikvienam atrast sev jaunu pasauli, kurā ir iespēja attīstīt un realizēt savus talantus, jauki komunicēt un pavadīt laiku. 

Fotogalerija

Ebru zīmējumi tiek zīmēti ar krāsām, kuras neizšķīst ūdenī, bet paliek uz ūdens virsmas. Krāsas nesajaucās savā starpā un tās veido neatkārtojamus ornamentus. Pēcāk uz tiem uzliek papīra lapu un dažas sekundes nogaida - pēc lapas noņemšanas paveras Jūsu darba augļi. Katrs zīmējums uz ūdens ir unikāls, līdz ar to it neviens mākslas darbs nevar atkārtoties.

Zināms, ka gleznošana ar ebru tehniku ir īpaši ieteicama vecākiem ar bērniem, jo tā palīdz saglabāt un atjaunot ne tikai fizisko veselību, bet arī emocionālo, palīdzot harmonizēt jūtas, kuras mēs nododam saviem bērniem!

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

Pašpalīdzības grupas "Viena otrai" dalībnieces viesojas maizes ceptuvē "Lāči"!

17.03.2014.  Lai iepazītos ar latviskās maizes cepšanas tradīcijām, pašpalīdzības grupas „Viena otrai” dalībnieces viesojās maizes ceptuvē "Lāči"! Ekskursijas laikā tika veicināta dalībnieču latviešu sarunvalodas praktiska lietošana, attīstītas klausīšanās un jautājumu uzdošanas prasmes, tādējādi motivējot mērķa grupas pārstāves naturalizācijas procesam! Īpašs prieks par maizes cepšanas procesu bija mazākajiem ekskursijas dalībniekiem! :)

Fotogalerija

Tikšanās pašpalīdzības grupā, kas tiek organizētas divas reizes mēnesī, dod iespēju trešo valstu valstspiederīgajām sievietēm tikties pašām savā starpā ārpus mājas, gan grupā tiek aicinātas arī latviešu sievietes, tādējādi veicinot imigrantu sieviešu socializāciju, sadarbību un vēlmi aktīvi līdzdarboties. Paralēli tam „iziešana no mājām” palīdz paaugstināt sieviešu pašnoteikšanos, veicina ieņemt aktīvu pozīciju, lai risinātu sadzīviskas, profesionālas un personiskas grūtības.

"Viena otrai" grupā, kuru vada tiešās mērķa grupas pārstāve, dažādu sociālu un juridisku, vai citu jautājumu risināšanai tiek pieaicināti projekta konsultanti, kas palīdz uzlabot sieviešu informētības līmeni dažādu pakalpojumu pieejamībā.

Atbalsta pasākumu mērķi ir veicināt savstarpējo sadarbību, nodrošināt savstarpēju atbalstu, uzsākot dzīvi Latvijā, palielināt sociālo kontaktu skaitu, iedrošināt latviešu valodas lietošanu ģimenē un sadzīvē.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

Radošajā darbnīcā - suši gatavošanas meistarklase!

12.03.2014. Pirms dažiem desmitiem gadu lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju par tradicionālo japāņu ēdienu suši bija tikai attāli dzirdējuši, tomēr pagaršojis to bija vien retais. Gadiem ejot, suši Latvijā kļuvis daudz pieejamāks un mūsdienās pat ir iecienīts ēdiens svētkos un ballītēs. Lai gūtu priekšstatu par šī gardā ēdiena pagatavošanu, radošajā darbnīcā bērniem un vecākiem paralēli latviešu valodas apguvei notika suši pagatavošanas meistarklase! 

Nodarbības vecākiem un bērniem vada projekta tiešās mērķa grupas pārstāve Jeļena Kuzmiškina, kura Latvijā dzīvo nepilnus septiņus gadus. Programmas mērķis ir veidot atbalsta resursu trešo valstu valstspiederīgajām - māmiņām ar maziem bērniem, kura ietvaros, izmantojot interaktīvu pasniegšanas veidu, tiek veicināta aktīva bērna un mātes sadarbība un iesaistīšanās (Latvijā svinamie svētki un tradīcijas, bērnu svētki un galda klāšanas kultūra u.c.).

Piedalīties šajās nodarbībās iespējams reizi nedēļā - trešdienās. Tēmas tiek izvēlētas pēc pašu dalībnieku ieskatiem, piedāvājot apgūt dažādus latviešu valodas terminus un teicienus arī bilingvāli.

Fotogalerija: https://patverums-dm.lv/lv/susi-gatavosanas-meistarklase-1203214

Ja vēlies vairāk uzzināt par projektu un paredzētajām aktivitātēm radošajās darbnīcās - noklausies 3. februāra LR4 raidījumu "Звуки. Мысли. Встречи." - plkst.16:34 http://lr4.latvijasradio.lv/lv/lr/arhivs/?s=audio&d=3&m=2&y=2014&channel=4&keyword=

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

Bērnu un vecāku radošā darbnīca - Masļeņicas noskaņās! :)

27.02.2014. Masļeņica pēc slāvu tradīcijām ir kultūras svētki, kurus svinot vienas nedēļas garumā, simboliski aizvada ziemu un sagaida pavasari. Tā kā šo svētku svarīgākais ēdiens ir pankūkas, arī radošās darbnīcas nodarbības norit svētku gaisotnē - māmiņas ar bērniem apgūst latviešu valodu, cep pankūkas un mainās ar gardākajām receptēm! 

Fotogalerija: https://patverums-dm.lv/lv/bernu-un-vecaku-radosaja-darbnica---maslenica

Ja vēlies vairāk uzzināt par projektu un paredzētajām aktivitātēm radošajās darbnīcās - noklausies 3. februāra LR4 raidījumu "Звуки. Мысли. Встречи." - plkst.16:34 http://lr4.latvijasradio.lv/lv/lr/arhivs/?s=audio&d=3&m=2&y=2014&channel=4&keyword=

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

Tiek uzsāktas nodarbības radošajās darbnīcās!

28.01.2014. Jau rīt plkst. 15:00 sākam kulinārās integrācijas nodarbības trešo valstu valstspiederīgajām - sievietēm un bērniem! Ja runa ir par Jums - pievienojaties! Ja Jums ir draugi, kuri nesen uzsākuši dzīvi Latvijā un viņiem ir nepieciešams atbalsts - aiciniet tos sev pievienoties! Jo virtuve ir labākā vieta gan ēdiena pagatavošanai, gan jaunu kontaktu veidošanai :) Pirmajā nodarbībā - receptes no latviešu virtuves - gatavosim pelēkos zirņus un gardu maizes zupu!;) Seko līdzi aktivitātēm projekta apakšsadaļā - Radošās darbnīcas bērniem un vecākiem!

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

Trešo valstu valstspiederīgos aicina pieteikties latviešu valodas apmācības kursiem!

17.01.2014. Lai attīstītu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja”” 2014. gada janvārī uzsākusi īstenot atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2". Projekta* norises laiks: 2014. gada 9. janvāris – 2014. gada 30. jūnijs. 

Projekta ietvaros Trešo valstu valstspiederīgajiem tiek piedāvātas sekojošas apmācības un aktivitātes:

- Latviešu valodas un sarunvalodas kursi, integrācijas kurss latviešu valodas praktiskai pielietošanai – Liepājā, Olainē, Salaspilī, Ozolniekos, Stopiņos, senioriem – Rīgā;

- Praktisks konsultantu atbalsts dažādu sociālu un juridisku jautājumu risināšanā;

- Atbalsta pasākumi īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām Rīgā – sievietēm un bērniem, senioriem;

- Iespēja piedalīties informatīvajos pasākumos - informatīvās dienas „Riču Raču” - Salaspilī, Ozolniekos, Stopiņos, kā arī iespēja iegūt atbildes uz jautājumiem elektroniski, telefoniski, klātienē.

! Tuvāko aktivitāšu norises datumi:

29. janvāris plkst. 17:00 - "Latviešu valodas kursi" pirmā nodarbība

Adrese: Salaspils, Skolas iela 6, Salaspils 2. vidusskola

29. janvāris plkst. 18:30 - "Latviešu valodas kursi" pirmā nodarbība

Adrese: Stopiņi, Saurieši 6, dienas centra "Saurieši" telpās

31. janvāris plkst. 18:00 - "Latviešu valodas kursi" pirmā nodarbība

Adrese: Olaine, Stacijas iela 38a, bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra "Olaks" telpās

3. februāris plkst. 17:30 - "Latviešu valodas kursi" pirmā nodarbība

Adrese: Liepāja, Teodora Breikša iela 45, 2.st., biedrības "Apmācību projekti" telpās

5. februāris plkst. 11:00 - "Latviešu valodas kursi" pirmā nodarbība senioriem

Adrese: Rīga, Šarlotes iela 1d, 2.st., Rīgas aktīvo senioru alianses "RASA" telpās

Pieteikšanās latviešu valodas apmācībām Ozolnieku novadā - notiek Ānes pakalpojumu centrā pie Larisas Veipas (tālr. 63048077, adrese - Celtnieku ielā 12b, Ānē, Cenu pagastā) līdz 31. janvārim.

Papildu informācijas iegūšana un pieteikumu dalībai projekta aktivitātēs reģistrēšana:

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””

Kontaktpersona: Gunta Vīksne

Tālrunis: (+371) 67898343, (+371) 29180450

E-pasts: drosa.maja@apollo.lv

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju publicēja:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante

(+371) 22026355, rasa.salina@gmail.com


    

Integrācijas projekta ietvaros trešo valstu valstspiederīgajiem tiek piedāvāti apmācību kursi un aktivitātes vairākās Latvijas pilsētās

10.01.2014. Lai attīstītu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja”” 2014. gada janvārī uzsākusi īstenot atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2". Projekta* norises laiks: 2014. gada 9. janvāris – 2014. gada 30. jūnijs. 

Ar mērķi nodrošināt trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, projekta ietvaros ar dažādu inovatīvu metožu pielietošanu sešās Latvijas pilsētās – Liepājā, Olainē, Salaspilī, Stopiņos, Ozolniekos, Rīgā (senioriem) - tiek piedāvāta latviešu valodas un latviešu sarunvalodas mācīšanās, Tas veicinās ne tikai valodas apguvi, kas nepieciešama vieglākai integrācijai sabiedrībā, bet paplašinās trešo valstu pilsoņu sociālo kontaktu skaitu un kvalitāti, iegūstot iespēju daudz plašākai komunikācijai un latviešu valodas lietošanai ģimenē un sadzīvē. Vairāk informācijas par pieteikšanos apmācību kursiem: tālr.: 67898343, 29180450, e-pasts: drosa.maja@apollo.lv. 

Sadzīviskas, sociālas, juridiskas vai citas problēmas tiek piedāvāts risināt, izmantojot profesionālu konsultantu atbalstu, ar kuru starpniecību trešo valstu piederīgie iegūs jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas, kā orientēties Latvijā pieejamajos resursos. Savukārt, apzinot problēmu loku, kas aktuāls projekta tiešajai mērķa grupai, sabiedrība tiks uzrunāta ar interneta televīzijas starpniecību (NVO TV)  un Informatīvajās dienās „Riču Raču” – Salaspilī, Ozolniekos, Stopiņos.

Bērnu un vecāku radošajās darbnīcās un pašpalīdzības grupā „Viena otrai”, piedaloties interaktīvās nodarbībās, aktīvi darbosies sievietes un bērni gan no trešajām valstīm, gan no Latvijas, nodrošinot nepārtrauktu un brīvprātīgu integrācijas procesu. 

Projekta ietvaros tiks iesaistīti trešo valstu piederīgie – seniori, kuri kopā ar Rīgas aktīvo senioru aliansi (RASA) piedalīsies kopīgos integratīvos pasākumos, kas veicinās gan projekta tiešās mērķa grupas, gan Latvijas senioru saliedēšanos, iekļaušanos sabiedrībā un atbalstu.

Mājas lapas www.dzivotlatvija.lv pilnveidošana projekta gaitā nodrošinās atjaunotu un viegli lietojamu informāciju par trešo valstu piederīgo (ģimenes, nodarbināto, studentu un uzņēmēju) nozīmīgākajām vajadzībām, tai skaitā līdzdalības iespējām, kas veicina trešo valstu piederīgo līdzdalību integrācijas procesā. Bet mājas lapā piedāvātā informācija par daudzām jomām palielinās trešo valstu piederīgo un Latvijas iedzīvotāju informētību par integrācijas aspektiem, tādējādi palīdzot mājas lapas lietotājiem kļūt par aktīvākiem integrācijas procesa dalībniekiem, piemēram, izmantot mājas lapā iegūtu informāciju, lai palīdzētu kādam trešo valstu piederīgajam.

Pilsoņu debatēs par imigrāciju dalībnieki dalīsies ar viedoklļiem un diskutēs par imigrāciju un to, kā veicināt iekļaujošākas sabiedrības veidošanos, sniegt atbalstu un vienlīdzīgas iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem. Trešo valstu piederīgo iesaiste diskusijās ir piemērs, kā diskusijās par imigrācijas politiku līdzdarbojas visas iesaistītās puses un saruna ‘par imigrantiem’ nenotiek ‘bez imigrantiem’.

Dialoga platformā imigrantu integrācijas jomās aktīvās NVO stiprinās sadarbību un diskutēs par integrācijas jomas aktualitātēm, tai skaitā politikas iniciatīvām, tādējādi, aktīvi līdzdarbojoties integrācijas politikas veidošanā un īstenošanā. 

Jau kopš 2009. gada biedrība realizējusi dažādus projektus**, kuru mērķis ir nodrošināt resursu centra imigrantiem darbību, tai skaitā latviešu valodas apgūšanu, sniegt sociālpsiholoģiskos un adaptācijas pakalpojumus, piedāvāt konsultantu atbalstu, izstrādāt informatīvos materiālus un aktualizēt un veicināt sabiedrības izpratni par imigrantu tematiku.

*Projektā plānotās aktivitātes atbilst vairākiem politikas plānošanas dokumentā „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam”

**”Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” (2013.), „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem”, „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” (2011.g.), ” Tikšanās telpa” (2009.).

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta budžets ir EUR 157 854,89.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

Integrācijas projekta noslēguma pasākums | Patvērums Drošā Māja
Integrācijas projekta noslēguma pasākums
Info diena Riču Raču Stopiņos 7.jūnijs | Patvērums Drošā Māja
Info diena "Riču Raču" Stopiņos, 7.jūnijs
Brīvprātīgie piedalās Info dienā Stopiņos! | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgie piedalās Info dienā Stopiņos!
Biedrības brīvprātīgo seminārs 24. maijs | Patvērums Drošā Māja
Biedrības brīvprātīgo seminārs, 24. maijs
Viesošanās A.Pumpura Lielvārdes muzejā | Patvērums Drošā Māja
Viesošanās A.Pumpura Lielvārdes muzejā
Brīvprātīgie piedalās Informatīvajā dienā Salaspilī | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgie piedalās Informatīvajā dienā Salaspilī
Informatīvā diena Riču Raču Salaspilī | Patvērums Drošā Māja
Informatīvā diena "Riču Raču" Salaspilī
Ekskursija uz Medicīnas muzeju | Patvērums Drošā Māja
Ekskursija uz Medicīnas muzeju
Radošajā darbnīcā - Austrumu virtuves apgūšana | Patvērums Drošā Māja
Radošajā darbnīcā - Austrumu virtuves apgūšana
Māmiņas ar bērniem gatavo Lieldienu ēdienus | Patvērums Drošā Māja
Māmiņas ar bērniem gatavo Lieldienu ēdienus
Informatīvā diena Riču Raču Ozolniekos | Patvērums Drošā Māja
Informatīvā diena "Riču Raču" Ozolniekos
Brīvprātīgo apmācības 22.03.2014. | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgo apmācības, 22.03.2014.
Viena otrai dalībnieces apgūst Ebru gleznošanu! | Patvērums Drošā Māja
"Viena otrai" dalībnieces apgūst Ebru gleznošanu!
Ekskursija uz maizes ceptuvi Lāči | Patvērums Drošā Māja
Ekskursija uz maizes ceptuvi "Lāči"
Suši gatavošanas meistarklase 12.03.214. | Patvērums Drošā Māja
Suši gatavošanas meistarklase, 12.03.214.
Rokdarbu nodarbība senioriem 04.03.2014. | Patvērums Drošā Māja
Rokdarbu nodarbība senioriem, 04.03.2014.
Bērnu un vecāku radošajā darbnīcā - Masļeņica! | Patvērums Drošā Māja
Bērnu un vecāku radošajā darbnīcā - Masļeņica!
Latviešu valoda senioriem 26.02. | Patvērums Drošā Māja
Latviešu valoda senioriem, 26.02.
Trešā nodarbība radošajā darbnīcā | Patvērums Drošā Māja
Trešā nodarbība radošajā darbnīcā