lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Daugavpilī - 6. novembrī - diskusija par cilvēku tirdzniecību

Ievietots: 31.10.2012

Lai informētu pašvaldību darbiniekus par iespējām sniegt palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem un izstrādāt rīcības plānu palīdzības sniegšanai vietējā reģionālajā līmenī, 6. novembrī plkst. 10:00, Daugavpils Sociālo lietu pārvaldē, Vienības ielā 8, notiks biedrības „Patvērums „Drošā māja”” rīkota apaļā galda diskusija.

Laipni aicināti piedalīties Daugavpils pašvaldības darbinieki! Pieteikšanās pie projekta koordinatores Guntas Vīksnes pa tālruni 29180450 vai 64898343.

Lai brīdinātu iedzīvotājus par cilvēku tirdzniecības iespējamajiem riskiem, 2012. gada augustā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” sadarbībā ar Philip Morris International un EuroAWK uzsāka informatīvo kampaņu „Pārdota brīvība”, kuras ietvaros sabiedrība tiek uzrunāta ar vides reklāmas palīdzību piecās Latvijas lielākajās pilsētās - Rīgā, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā un Daugavpilī. Projekta mērķis ir mazināt arvien pieaugošo cilvēku tirdzniecību un sniegt konsultācijas iedzīvotājiem par cilvēku tirdzniecības riskiem, iesaistot jautājuma risināšanā arī vairākas pašvaldības. Oktobrī šādas diskusijas tika novadītas Rīgas un Rēzeknes pašvaldībās. Nākamās plānotas novembrī – Valmierā un Liepājā. 

Vairāk informācijas: http://patverums-dm.lv/new.php?lang=lv&id=1&n_id=216