lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Daugavpilī strādā pie cilvēku tirdzniecības prevences

Ievietots: 09.11.2012

Projekta „Pārdota brīvība” ietvaros, Daugavpils pašvaldībā aizvadīts informatīvs seminārs par cilvēku tirdzniecību. Tikšanās laikā vietējie speciālisti atzina, ka reģionā ir tikuši identificēti cilvēku tirdzniecības gadījumi, tāpēc ir nepieciešams regulārs preventīvais darbs, informācijas apmaiņa starp iesaistītajām organizācijām, lai varētu sniegt konsultācijas reģiona iedzīvotājiem un izstrādāt rīcību plānu palīdzības sniegšanai.

"Daugavpilī starpprofesionāla un starpinstitucionāla sadarbība veiksmīgi notiek praksē, par ko varēja pārliecināties, diskutējot ar klātesošajiem institūciju pārstāvjiem," atzinīgi dzirdēto vērtē biedrības vadītāja Sandra Zalcmane.

Diskusijā piedalījās pārstāvji no NVA Daugavpils filiāles, Daugavpils ģimenes atbalsta centra, Daugavpils sociālo lietu pārvaldes Sociālā atbalsta nodaļas, Ģimenēm ar bērniem atbalsta nodaļas, Daugavpils Izglītības pārvaldes, Robežsardzes, Valsts policijas Kriminālpārvaldes biroja organizētās noziedzības apkarošanas nodaļas, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa.

Lai brīdinātu iedzīvotājus par cilvēku tirdzniecības iespējamajiem riskiem, 2012. gada augustā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” sadarbībā ar Philip Morris International un EuroAWK uzsāka informatīvo kampaņu „Pārdota brīvība”, kuras ietvaros sabiedrība tiek uzrunāta ar vides reklāmas palīdzību piecās Latvijas lielākajās pilsētās - Rīgā, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā un Daugavpilī. Projekta mērķis ir mazināt arvien pieaugošo cilvēku tirdzniecību un sniegt konsultācijas iedzīvotājiem par cilvēku tirdzniecības riskiem, iesaistot jautājuma risināšanā arī vairākas pašvaldības. Oktobrī apaļā galda diskusijas jau notikušas Rīgas, Rēzeknes pašvaldībās. Plānots, ka novembrī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciālisti tiksies ar Liepājas un Valmieras pašvaldību darbiniekiem.