Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Daugavpils pilsētas pašvaldībā tiek uzsākta profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bēgļiem

Ievietots: 29.11.2015

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” Labklājības ministrijas iepirkumā „Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu” (iepirkuma identifikācijas Nr.LRLM2015/28-3-03/26ESF) ir ieguvusi tiesības nodrošināt apmācības par 3 tēmām:

1) “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar pilngadību sasniegušiem cilvēktirdzniecības upuriem”, zināšanu apguvei piedāvājot 8 stundu, 16 stundu un 24 stundu mācību programmas;

2) “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem”, zināšanu apguvei piedāvājot 8 stundu, 16 stundu un 24 stundu mācību programmas;

3) “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem starpkultūru komunikācijā, t.sk., ar trešo valstu valstspiederīgajiem”, zināšanu apguvei piedāvājot 8 stundu, 16 stundu un 24 stundu mācību programmas.

Programmas mērķauditorija ir pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālisti Latvijas Republikas pašvaldībās.

Kā pirmie zināšanas, prasmes un iemaņas par tēmu “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiemapgūs Daugavpils pilsētas pašvaldībā strādājošie sociālā darba speciālisti. Mācības notiks 3 dienas - 2015.gada 30.novembrī, 11. un 16.decembrī.

Apmācībās sociālā darba speciālisti gūs priekšstatu par Patvēruma sistēmu Latvijā, iepazīsies ar terminiem, ko lieto saistībā ar migrācijas tēmu, gūs priekšstatu par atšķirīgām klientu grupām – patvēruma meklētāji, bēgļi, personas ar alternatīvo statusu, nepavadīti nepilngadīgi patvēruma meklētāji. Speciālisti tiks iepazīstināti ar bēgļu nacionālo sastāvu, atšķirībām, strādājot ar dažādu tautību bēgļiem. Izpratnes par darbu ar bēgļiem veicināšanai tiks piedāvāti sociālie gadījumi no biedrības ikdienas prakses. Uzmanība tiks pievērsta sabiedrībā valdošo aizspriedumu un stereotipu apzināšanai/mazināšanai. Speciālisti iegūs izpratni par bēgļu akulturācijas, adaptācijas, integrācijas barjerām, par grūtībām, ar kurām sastopas paši speciālisti. Tiks piedāvāti risinājumi, kā sociālajā darbā mazināt komunikācijas u.c. problēmas darbā ar bēgļiem. Analizējot konkrētus dzīves stāstus, speciālisti spēs saskatīt labākās sociālās situācijas uzlabošanas alternatīvas. Tiks veidots priekšstats par tulka lomu bēgļu sociālās situācijas uzlabošanā - tulks kā sociālā darba speciālista atbalsta resurss, situāciju risināšana ar tulka palīdzību.

Projekts ilgs līdz 2016.gada 31.decembrim un tēmu apguve ir pieejama visu Latvijas pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem. #bēglis