Dažādi prevences pasākumi darba ekspluatācijas mazināšanai

Mācību seminārs par cilvēku tirdzniecību

Ievietots: 22.04.2022

Piektdien, 22. aprīlī, projektā “Dažādi prevences pasākumi darba ekspluatācijas mazināšanai” ļoti veiksmīgi norisinājās virtuāls mācību seminārs par cilvēku tirdzniecību.
 
Ap 100 Valsts policijas darbinieku apguva jaunas zināšanas par cilvēku tirdzniecību - lai savā darbā šo noziegumu varētu gan atpazīt, gan novērst.
Ar zināšanām dalījās "Drošās mājas" profesionāļi: juristi Egidijs Barakausks un Gita Miruškina, psiholoģe Guna Geikina, kā arī Vadims Nazarovs no Valsts policijas ONAP 3. nodaļas.
 
 
 
Attēlā: juristi Gita un Egidijs piedalās seminārā "Drošā mājas" telpās Lāčplēša ielā 75.
 
 

Projekta “Dažādi prevences pasākumi darba ekspluatācijas mazināšanai” aktivitātes

Ievietots: 24.02.2022

Šodien, 2022. gada 24. februārī, Dialoga platformas ietvaros, tika prezentēts pētījums par cilvēku tirdzniecību nodarbinātības un darbaspēka pakalpojumu sniegšanas jomā. Pētījums izstrādāts projektā “Dažādi prevences pasākumi darba ekspluatācijas mazināšanai”.

Pētījuma aktualitāte saistīta ar cilvēktiesību un pamatbrīvību nodrošināšanu darba tiesiskajās attiecībās. Eiropas Savienības bezrobežu sistēma un labvēlīgāki ekonomiskie apstākļi pastiprināti piesaista ārvalstu darbaspēku. Savukārt ārzemnieku vājās zināšanas par tiesisko regulējumu, viņu sociālie, kultūras un ekonomiskie apsvērumi padara šo personu grupu par paaugstinātu cilvēku tirdzniecības upuru riska grupu darbaspēka ekspluatācijas aspektā.  

Pētījuma ietvaros ir izstrādāti dažādi priekšlikumi normatīvajā regulējumā, un biedrības speciālisti ir gatavi diskutēt un pārrunāt ar sadarbības partneriem.

Ar pētījumu var iepazīties, spiežot šeit.

Tāpat projekta ietvaros tiks organizēti mācību semināri sociālajiem darbiniekiem, valsts un pašvaldību policistiem un Valsts darba inspekcijas speciālistiem par cilvēku tirdzniecības fenomenu.

Sīkāku informāciju var saņemt pie projekta vadītājas Guntas Vīksnes, e-pasta adrese: drosa.maja@gmail.com

 

 

Tiek uzsākta jauna projekta par cilvēku tirdzniecības prevences pasākumiem īstenošana

Ievietots: 03.12.2021

No 2021. gada oktobra biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sāk īstenot jaunu projektu “Dažādi prevences pasākumi darba ekspluatācijas mazināšanai”.  Projekta mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību darba ekslpuatācijas kā vienas no  cilvēku tirdzniecības formām izplatībai Latvijā. Tāpēc projekta ietvaros tiks veikts neliels pētījums par darba ekspluatācijas upuru rehabilitācijas programmas īstenošanu, kā arī par iespējami jaunu pakalpojumu izveidi tādai mērķa grupai kā darba tirdzniecības upuriem, kuri ir arī atkarīgi no dažādām apreibinošajām vielām.

Nākamajā gadā ir plānota biedrības un citu sadarbības partneru speciālistu mācību semināri par darba ekspluatāciju.