Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Debatēs iedzīvotāji izstrādā priekšlikumus, kā sadzīvot ar imigrāciju

Ievietots: 09.06.2014

    

Atvieglot iebraucēju nodarbināšanu noteiktās nozarēs, uzlabot viņu sociālo aizsardzību, kā arī nodrošināt visiem iebraucējiem obligātus integrācijas kursus, uzsākot dzīvošanu Latvijā. Šie ir daži priekšlikumi, kurus nedēļas nogalē izstrādāja Pilsoņu debatēs par imigrāciju. Tajās piedalījās 25 pēc nejaušās atlases principiem ielūgti Latvijas iedzīvotāji.

Viņi arī ierosina atvieglot Latvijā izglītību ieguvušo ārvalstu studentu nodarbināšanu pēc augstskolu pabeigšanas un ļaut visiem iebraucējiem saņemt valsts apmaksātu neatliekamo medicīnisko palīdzību. Integrācijas kursu ietvaros imigrantiem arī jāapgūst latviešu valoda, un vismaz vienā skolā katrā reģionā jānodrošina iekļaujoša izglītības programma, lai iebraucēju bērni var mācīties kopā ar citiem bērniem un iegūt labu izglītību. Tāpat vajadzētu noteikt minimālo atalgojuma slieksni imigranta nodarbināšanai katrā nozarē - atbilstoši nozares vidējam atalgojumam, nevis vidējam atalgojumam valstī, kā tas ir šobrīd.

Debašu rezultāti tiks nosūtīti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kas šobrīd veido Imigrācijas politikas koncepciju. Tāpat ar tiem tiks iepazīstināta Kultūras ministrija, kas ir atbildīga par imigrantu integrācijas politiku.

Nedēļas nogalē notikušajā pasākumā dalībnieki ar moderatoru palīdzību, kā arī ekspertu, amatpersonu un politiķu iesaistīšanos meklēja kompromisus un izstrādāja priekšlikumus, kā palielināt ieguvumus no imigrācijas Latvijā. Dalībniekiem arī bija iespēja uzzināt pašu iebraucēju iespaidus par Latviju un iemesliem, kāpēc viņi izvēlējušies dzīvot šeit.

Pilsoņu debates par imigrāciju rīkoja "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros, ko organizācija īsteno kopā ar biedrību „Patvērums „Drošā māja”.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

Plašāka informācija PROVIDUS mājas lapā vai pie PROVIDUS vadītājas Daces Akules, dace.akule@providus.lv , 67039258.