lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Deviņu mēnešu laikā atbalsta pasākumos piedalījušās personas no 17 valstīm

Ievietots: 23.10.2018

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka no šā gada 2.janvāra līdz 28.septembrim projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros tika īstenotas aktivitātes ar mērķi veicināt starptautisko aizsardzības personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Deviņu mēnešu laikā integrācijas mācību kursu ir noslēgušas piecas grupas – kopumā 73 personas no 17 valstīm: Krievijas (16), Azerbaidžānas (8), Eritrejas (7), Afganistānas (5), Turcijas (4), Gruzijas (3), Sīrijas (2), Sudānas (1), Bangladešas (1), Pakistānas (2), Tadžikistānas (1), Kirgizstānas (1), Kongo (1), Uzbekistānas (4), Ēģiptes (3), Irākas (13), Ukrainas (1). Apliecinājumi par integrācijas kursa noklausīšanos izsniegti 69 personām. Lektori norāda, ka vislielākā interese kursantiem bijusi par migrācijas, nodarbinātības, izglītības un veselības aprūpes jautājumiem. Zināms, ka sestā mācību grupa integrācijas mācību kursa apguvi uzsāks 29.oktobrī.

Integrācijas mācību kursa ietvaros tā dalībniekiem ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām. Dalībnieki var uzzināt arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tika organizēta arī bērnu pieskatīšana. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem nodrošināja septiņi valodu tulki vai valodu zinātāji ar turku, dari, arābu, tigriņu, gruzīnu, kurdu un urdu valodu prasmēm.

Lai starptautiskajām aizsardzības personām nodrošinātu iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu, projekta ietvaros tiek organizēts arī latviešu valodas apguves mācību kurss. Līdz septembra beigām to ir apmeklējušas kopumā 54 personas starptautiskās aizsardzības personas, no kurām 46 saņēmušas apliecību par kursa beigšanu. Latviešu valodas skolotāja Lolita Zilberte norāda, ka kopumā kursanti bija ļoti pozitīvi noskaņoti pret mācībām un labprāt palīdzēja cits citam. “Kursanti bija ļoti aktīvi nodarbībās - labprāt piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus, papildu arī paši individuāli mācījās, izmantojot Latviešu valodas aģentūras izstrādātos interneta mācību līdzekļus. Ja salīdzinām mācību grupas – tad tās bija diezgan atšķirīgas no mācīšanās pieredzes viedokļa, proti, atšķirīgs vecums, izglītības līmenis, kas kopumā ietekmēja mācību procesu”.

Latviešu valodas kursu ir apguvušas četras grupas un tajās piedalījās 54 personas no 17 valstīm: Eritrejas (7), Sudānas (1), Kongo ( 1), Bangladešas (1), Afganistānas (2), Krievijas (13), Azerbaidžānas ( 3), Gruzijas (3), Izraēlas (1), Kirgizstānas (1), Ukrainas (1), Baltkrievija (1), Ēģipte (2), Irāka (12), Pakistāna (1), Sīrija (1), Turcija (3). Šā gada 23.oktobrī latviešu valodas kursu uzsāka piektā mācību grupa.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību mērķa grupai, projekta īstenošanas gaitā ir izstrādāta mobilā lietojumprogramma „Pirmie soļi Latvijā”, kuras testa versija šobrīd ir bezmaksas lejuplādējama Google Play un App Store veikalos. Lai projekta mērķa grupai būtu iespēja iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, mobilajā lietojumprogrammā ir iekļauta arī informācija no tīmekļa vietnē www.beglis.lv publicētajiem jautājumiem – atbildēm. Lietojumprogramma ir pieejama latviešu, angļu, franču, arābu un dari valodās. Biedrībā norāda, ka šobrīd vēl notiek darbs pie lietojumprogrammas satura pilnveides, un to testē projekta mērķa grupa. Ir sagatavota vizuāla informācija par aplikācijas praktisko pielietojamību – video pamācība - ar kuru tiek iepazīstināta mērķa grupa, lai jau lekciju kursu uzsākot, tai būtu prasme lietot mobilo aplikāciju un gūt papildu informāciju.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv