Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Dialoga platformas noslēdzošā tikšanās

Ievietots: 05.12.2022

1. decembrī,  Ziemassvētku noskaņā, klātienē tikās Dialoga platformas dalībnieki: pārstāvji no organizācijām, kuru misija ikdienā ir palīdzēt iebraucējiem. Projekts “Informācijas centrs iebraucējiem II” tuvojas noslēgumam, un šī bija pēdējā tikšanās, kuras laikā dalībnieki pārrunāja paveikto.

Sigitas Zankovskas-Odiņas vadībā strādāts vairāk nekā 30 mēnešus, kuru laikā noritējušas  22 tikšanās. Tā kā projekta īstenošana sakrita ar COVID-19 pandēmijas laiku, visas Dialoga platformas tikšanās noritēja virtuālajā platformā, kas, lai arī sākumā neierasti, taču pamazām kļuva par priekšrocību dalībnieku piesaistei no reģioniem.  Tāpat, atšķirībā no iepriekšējiem projektiem, tika mainīta tikšanos organizēšanas kārtība. Proti, Dialoga platforma sanāca kopā tad, kad nozarē radās kādi aktuāli jautājumi, piesaistot tikai tās iestādes un organizācijas, kuras ar konkrēto jautājumu strādā. Tomēr tas neizslēdza iespēju organizēt arī plašākas, informatīvas tikšanās.

Liela uzmanība šajos gados bija pievērsta iebraucēju izglītības jautājumiem – kā bērnu, tā pieaugušo. Latviešu valodas un integrācijas kursu organizēšana, metodiskais atbalsts skolām, kurās mācās iebraucēju bērni, Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu iekļaušanās Latvijas skolās – tie ir tikai daži no jautājumiem, kas aplūkoti un risināti Dialoga platformas ietvaros. Patiess prieks, ka sadarbības rezultātā Rīgā tika izveidots un veiksmīgi darbojas Metodiskais centrs darbam ar skolēniem -iebraucējiem.

Otrs būtisks jautājums nozarē bija jaunais Imigrācijas likums, kas joprojām tiek izskatīts Saeimā. Jānorāda, ka tieši Dialoga platforma, kas bija veltīta šim jautājumam, pulcēja vislielāko dalībnieku skaitu – 48 pārstāvjus no dažādām valsts, pašvaldību institūcijām, NVO un citiem sadarbības partneriem. Tāpat nozīmīgi, ka sadarbības rezultātā vairākas NVO spēja izstrādāt un iesniegt Saeimai savus priekšlikumus jaunajam likumprojektam.

Dialoga platforma, kā to uzsvēra pēdējās tikšanās dalībnieki, bija lielisks, jēgpilns rīks informācijas apmaiņai un sadarbības uzturēšanai. Ņemot vērā notikumus Latvijā un pasaulē, ir būtiski apzināties, ka imigrācijas jautājums saglabās savu aktualitāti un veiksmīga imigrantu iekļaušana sabiedrībā būs neizbēgama Latvijas politikas realitāte, kuras veiksmīgā vadīšanā būtiski iesaistīt gan atbildīgās valsts un pašvaldību iestādes, gan NVO un citus sadarbības partnerus.

Pēdējā tikšanās - klātienē.

 

Visi tikšanās dalībnieki.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2020/3/01/