lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Diskusija par ārvalstnieku uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā

Šā gada 11.oktobrī biedrībā „Patvērums „Drošā māja”” notika diskusija par ārvalstnieku uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā. Pasākumā, kuru apmeklēja iebraucēji no Indijas, Sīrijas, Etiopijas, Afganistānas, Turcijas, Sentvinsentas un Grenadīnas, kā arī Latvijas dažādu organizāciju un institūciju pārstāvji, runājām un diskutējām par imigrantu atbalstu biznesa izveidē, iespējām un izaicinājumiem. Projektu “Migrantu dārzs” biedrība "Patvērums "Drošā māja"" kopā ar sadarbības partneriem no sešām valstīm - Horvātijas, Bulgārijas, Lietuvas, Grieķijas, Norvēģijas un Islandes - uzsāka īstenot 2019.gada sākumā. Tā mērķis ir iesaistīt biznesa veidošanā imigrantus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, tai skaitā sniegt šai mērķa grupai atbalstu, zināšanas par valsts likumiem, nosacījumiem veidojot savu biznesu. Plānots, ka projekta rezultātā tiks izveidota e-platforma biznesa atbalstam, kurā būs nodrošinātas tiešsaistes iespējas dalībai treniņprogrammā, un informācija par katras projekta dalībvalsts normatīvo bāzi biznesa uzsākšanai, kā arī tiks izveidoti biznesa inkubatori imigrantiem katrā no minētajām projekta dalībvalstīm. “Patvērums “Drošā māja”” kā sadarbības partnera loma ir dalība tiešsaistes apmācības sistēmas izveidē, biznesa ekspertu apmācībā, biznesa inkubatora izveidē. Projektu “Migrantu dārzs” finansē EEA un Norvēģijas finanšu instruments. Projektu līdzfinansē Kultūras ministrija.