lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Eiropas Noziedzības novēršanas balva 2014

"Patvērums "Drošā māja"" projekts ar Pretcilvēktirdzniecības treilera izmantošanu sabiedrības izglītošanā par cilvēku tirdzniecību 2014. gadā atzīts par vienu no 20 Labās prakses piemēriem Eiropā. Apbalvojums pasniegts gada nogalē notiekošajā Eiropas Savienības Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) Itālijas Eiropas Savienības prezidentūras ietvaros organizētajā Labās prakses cilvēku tirdzniecības novēršanai konferencē un tās ietvaros rīkotajā Eiropas Noziedzības novēršanas balvas (ECPA) pasniegšanas ceremonijā labākajam cilvēku tirdzniecības novēršanas projektam Eiropā. Latviju Labās prakses konferencē pārstāvēja Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un biedrības “Patvērums “Drošā māja”” pārstāvji.