Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla eksperti dalās pieredzē sekundārās viktimizācijas novēršanā

Ievietots: 10.03.2015

3. un 4.martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā, notika Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) valdes sēde, kurā piedalījās arī biedrības "Patvērums "Drošā māja"" pārstāvis Reinis Grāvītis. Sēdi apmeklēja augsta līmeņa amatpersonas no ES dalībvalstīm, kuras ir atbildīgas par noziedzības prevencijas jautājumu koordinēšanu un informācijas izplatīšanu savās dalībvalstīs.

“Ik gadu tūkstošiem iedzīvotāju ES kļūst par noziegumu upuriem, un policijai ir jāprot atbilstoši reaģēt. Personas, kuras tikušas viktimizētas, kontakta laikā ar policiju un citām institūcijām, vēlas saņemt profesionālu atbalstu, neraugoties uz to, ar kādu nozieguma formu tās saskārušās. Kas attiecas uz viegli ievainojamām sabiedrības grupām, gados vecāki cilvēki arī var kļūt par noziegumu upuriem, līdz ar to nepieciešams nodrošināt atbilstošu apmācību profesionāļiem, lai viņi spētu ar šīm sabiedrības grupām strādāt,” norādīja EUCPN valdes priekšsēdētāja Ilze Bērziņa-Ruķere. 

EUCPN savas darbības ietvaros sekmē informācijas apmaiņu par prevencijas jautājumiem un aktivitātēm, kas palīdz mazināt dažāda veida noziegumus. Sēdes laikā, 4.martā, EUCPN dalībnieki pievērsās sekundārās viktimizācijas problemātikai.

ES koordinatore cilvēktirdzniecības apkarošanas jomā Mirja Vasilijadu (Myria Vassiliadou), kura iepazīstināja klātesošos ar situāciju par atkārtotu viktimizāciju cilvēktirdzniecības problemātikas kontekstā, norādīja, ka “cilvēktirdzniecības novēršanas jomā vienlaicīgi tiek pievērsta uzmanība gan profilaksei, gan aizsardzībai, gan vainīgo kriminālvajāšanai, tādēļ ES šajā jomā paredz stingru likumisko un politisko ietvaru. Ļoti svarīgi ir nodrošināt cietušo aizsardzību. Ne mazāk svarīga ir arī ES dalībvalstu tieslietu un iekšlietu institūciju savstarpējā sadarbība.”

Atbildot uz jautājumu par vēlamo rīcības virzienu cilvēku tirdzniecības prevencē upuru izcelsmes valstīs, koordinatore atkārtoti uzsvēra nepieciešamību strādāt pieprasījuma mazināšanā, bet atzīmēja, ka izcelsmes valstīm īpaša uzmanība jāpievērš bērnu aizsardzības sistēmai.

Savukārt Valsts policijas Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics dalījās pieredzē par projektu "Atkārtotas viktimizācijas novēršana policijā” un informēja par nesen izstrādātajiem projektiem Valsts policijā, kuri nodrošina labāku policijas pakalpojumu sniegšanu dažādu noziegumu rezultātā cietušām personām. 

Pasākuma laikā EUCPN valdes sēdes dalībniekus uzrunāja arī nevalstiskās organizācijas.  “Patvērums “Drošā māja”” pārstāvis Reinis Grāvītis klātesošos iepazīstināja ar biedrības praksi, kas vērsta uz cilvēku tirdzniecības mazināšanu Latvijā, tai skaitā atkārtotu un sekundāru viktimizācijas novēršanu. Kā labās prakses piemēri tika prezentēti Pretcilvēktirdzniecības informatīvais treileris un Latvijā vienīgais diennakts Uzticības tālrunis 28612120 cilvēku tirdzniecības mazināšanai. Prezentācijas laikā tika atspoguļota arī Latvijā pastāvošā un augošā starpprofesionāļu un starpinstitucionālā sadarbība. No 2007.gada biedrība sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniegusi 113 personām, no kurām, 59 bija cietušas tieši no fiktīvām laulībām. 

EUCPN valdes sēde Rīgā

3.-4.martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā, notika Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) valdes sēde, kurā piedalījās arī biedrības "Patvērums "Drošā māja"" pārstāvis Reinis Grāvītis. Sēdi apmeklēja augsta līmeņa amatpersonas no ES dalībvalstīm, kuras ir atbildīgas par noziedzības prevencijas jautājumu koordinēšanu un informācijas izplatīšanu savās dalībvalstīs. 09.03.2015.