Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Eiropas valstis sadarbojas, lai novērstu cilvēku tirdzniecību; iesaistās arī biedrība "Patvērums "Drošā māja""

Ievietots: 18.10.2019

Atzīmējot Eiropas Savienības dienu pret cilvēku tirdzniecību, Eiropas Savienības Noziedzības novēršanas tīkls (EUCPN) un Eiropas valstis 2019.gada 17.oktobrī uzsāka cilvēku tirdzniecības novēršanas kampaņu, kuras galvenais mērķis ir uzrunāt cilvēkus, kuri iespējams ir kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem.

Cilvēku tirdzniecība ir slēpts un sarežģīts noziegums. Noziegums, kura upuri visbiežāk paliek neredzami sabiedrībai, kuri paši bieži vien neapzinās, ka ir maldināti vai piespiesti, ka ar varu, viltu vai draudiem un šantāžu pakļauti ekspluatācijai un kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem. Bailes, kauns un vainas sajūta – tie ir iemesli, kāpēc cietušie neziņo par noziegumiem, un kāpēc nevēršas pēc palīdzības. Nereti cietušajiem trūkst iedrošinājuma vai vajadzīgās informācijas par viņu tiesībām, par to, kur doties un saņemt palīdzību.

Šīs informatīvās kampaņas mērķis ir informēt iedzīvotājus par riskiem kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem, par viņu Eiropas Savienības mēroga tiesībām, un par pieejamo informāciju, kur var vērsties pēc palīdzības, atbalsta un aizsardzības.

Kampaņas īstenošanā ir iesaistījusies arī biedrība „Patvērums „Drošā māja””, kura jau kopš 2009. gada aktīvi darbojas cilvēku tirdzniecības mazināšanā - desmit gadu laikā organizācija ir regulāri rīkojusi dažādas sabiedrības informēšanas kampaņas, kuru galvenais mērķis ir informēt un piesaistīt sabiedrības uzmanību cilvēku tirdzniecības problemātikai, kā arī organizējusi dažādas apmācības Rīgas pašvaldības policistiem, sociālajiem darbiniekiem, žurnālistiem un citām mērķa grupām. Šobrīd biedrība ir viena no diviem nacionālajiem palīdzības servisiem, kas nodrošina valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem, un gadījumu risināšanā cieši sadarbojas ar Iekšlietu, Ārlietu, Labklājības, Veselības, Izglītības un zinātnes ministrijām, Valsts darba inspekciju un Tiesībsargu.

„Ņemot vērā šī noziedzīgā biznesa globālo raksturu, cīņā ar to ir jāapvieno gan tiesībsargājošo institūciju, sociālo dienestu, izglītības iestāžu, gan nevalstisko organizāciju spēki. Formas, kā padarīt cilvēkus par dzīvu preci, kļūst arvien rafinētākas. Tāpēc mums visiem kopā ir jādara viss iespējamais, lai pasargātu ikvienu – īpaši bērnus un jauniešus no iekrišanas šajos nežēlīgās ekspluatācijas slazdos,” uzsver Gita Miruškina, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” juriste un valdes locekle. „Mums nepārtraukti – dienu no dienas - ir jāpārliecina par nepieciešamību uzmanīties, jāmāca atpazīt pazīmes, kas liecina par ļaunajiem nolūkiem, jāinformē par rīcību, nokļūstot nelaimē. Taču pats svarīgākais – sabiedrībā jārada absolūta neiecietība pret seksuālo pakalpojumu un vergu darba organizētājiem un izmantotājiem”.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas apkopoto informāciju par cilvēku tirdzniecības upuriem, kopš 2014.gada Latvijā reģistrētas un palīdzība sniegta 138 personām, 20 ārzemniekiem un 118 Latvijas valstspiederīgiem, 48 – tika ekspluatēti Latvijā un 90 – ārvalstīs, galvenokārt, citās Eiropas valstīs. No tiem bija 15 bērni, 76 sievietes un 47 vīrieši. 36 upuri bija pakļauti seksuālai izmantošanai, 43 – piespiedu fiktīvām laulībām, 4 – piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai, 2 – turēti kalpībā, un vairākums cilvēku tirdzniecības upuru – 53 – bija pakļauti piespiedu darbam.

G.Miruškina norāda, ka šā gada deviņos mēnešos biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ir sniegusi valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 18 cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, no kurām 17 bija darba ekspluatācijas upuri, savukārt viena persona cietusi no seksuālas ekspluatācijas

Katrs cilvēku tirdzniecības gadījums ir individuāls, katram cietušajam ir savs stāsts par to, kā viņš vai viņa nonācis verdzībā, izdzīvojis un kā no tās izkļuvis. Tie ir smagi pieredzes stāsti, kas ir jāizstāsta, lai atveseļotos, lai dziedētu traumas – gan fiziskās, gan morālās, lai saņemtu atbalstu turpināt dzīvot, saņemtu kompensāciju par ciešanām un pārdzīvoto. Lai tas īstenotos, ir svarīgi zināt, kur meklēt vajadzīgo informāciju, konsultācijas, palīdzību, atbalstu un aizsardzību:

Interneta vietne www.cilvektirdznieciba.lv

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" (+371) 28612120 (24/7)

Centrs Marta 80002012 (darba dienās 10:00 – 18:00)

Valsts policija 110

Plānots, ka informatīvos materiālus kampaņas ietvaros Latvijā izplatīs valsts un pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, kuras atbalsta un īsteno valsts politiku cilvēku tirdzniecības novēršanai.

EUCPN iniciatīvai pievienojušās Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Igaunija, Somija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija un Spānija.

@EUCPN @cilvektirdznieciba.lv (Facebook) #noverstcilvekutirdzniecibu #stopcilvekutirdzniecibu #PreventHumanTrafficking #Tevirtiesibas #YouHaveRights #cilvektirdznieciba #seksualaekspluatacija #bernuseksualaekspluatacija #darbaekspluatacija

Informatīvās kampaņas kontaktpunkts Latvijā: Iekšlietu ministrija, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa, 67829674, lasma.stabina@iem.gov.lv

Informāciju sagatavoja Lāsma Stabiņa, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa, 67829674, lasma.stabina@iem.gov.lv, un Rasa Saliņa, biedrības "Patvērums "Drošā māja"" sabiedrisko attiecību konsultante, 29145314, rasa.salina@patverums-dm.lv 

EUCPN Latvijas kampaņa pret cilvēktirdzniecību

Atzīmējot Eiropas Savienības dienu pret cilvēku tirdzniecību, Eiropas Savienības Noziedzības novēršanas tīkls (EUCPN) un Eiropas valstis 2019.gada 17.oktobrī uzsāka cilvēku tirdzniecības novēršanas kampaņu, kuras galvenais mērķis ir uzrunāt cilvēkus, kuri iespējams ir kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem. Šīs informatīvās kampaņas mērķis ir informēt iedzīvotājus par riskiem kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem, par viņu Eiropas Savienības mēroga tiesībām, un par pieejamo informāciju, kur var vērsties pēc palīdzības, atbalsta un aizsardzības. Kampaņu atbalsta arī biedrība „Patvērums „Drošā māja”” Kur meklēt palīdzību: Interneta vietne www.cilvektirdznieciba.lv Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" (+371) 28612120 (24/7) Centrs Marta 80002012 (darba dienās 10:00 – 18:00) Valsts policija 110