lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Ekskursija uz Saeimu

Ziemassvētku ieskaņās latviešu valodas sarunvalodas klubiņa dalībnieki apmeklēja Saeimu. Ekskursijas ietvaros dalībnieki iepazinās ar Sarkano un dzelteno zāli, pabija balsošanas istabā un deputātu sēžu zālē, kā arī "dāvanu" istabā. Latviešu sarunvalodas attīstīšana sarunvalodas kluba nodarbībās notiek paralēli latviešu valodas kursiem - laika periodā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada maijam 2-3 reizes mēnesī. Valodas prasmju apgūšana neformālā vidē mazina barjeru runāt latviski un iedrošina mērķa grupas pārstāvjus veidot dialogu gan par ikdienas tēmām, gan konkrētiem jautājumiem. Aktivitātes notiek projekta "Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem" ietvaros. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 06.01.2014.