Es palieku Latvijā

   

Patvērums Drošā Māja: Semināru ietvaros piedāvājam pašvaldībām iepazīties ar bēgļu integrāciju Latvijā

Rīga, 25.01.2011. Nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””, kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīva citu NVO, valsts un pašvaldību partnere, Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projekta „Es palieku Latvijā!” ietvaros plāno četrās Latvijas pašvaldībās organizēt izglītojošus seminārus saistībā ar bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrāciju Latvijas sabiedrībā. Plānots, ka semināri tiks organizēti līdz šā gada jūnijam.

Semināru laikā tiks apskatītas tādas tēmas kā bēgļu nodarbinātība, kultūršoks un kultūru dialogs, dzīves uzsākšana pēc bēgļa statusa iegūšanas, Eiropas bēgļu un patvēruma politika, parādot divvirzienu integrācijas procesu un komunikāciju. Diskusiju laikā tiks demonstrēta filma par bēgļu dzīvi Latvijā, kas tika uzņemta 2009. gada EBF projekta ietvaros.
„Valsts, piešķirot bēgļa vai alternatīvo statusu, ir devusi iespēju šiem cilvēkiem dzīvot bez kara šausmām, ļaujot uzsākt dzīvi Latvijā. Tāpēc ļoti svarīgi ir sabiedrībā praktiski izskaidrot un parādīt, ka bēgļu un personu, kuras ieguvušas alternatīvo statusu, integrācija nevar tikt atstāta tikai pašu cilvēku rokās. Jo pat ikdienas sadzīve šiem cilvēkiem var radīt lielas grūtības, ja apkārt nav izprotošu līdzcilvēku. Ļoti ceram, ka šie semināri būs daudzpusīgs informācijas resurss pašvaldību darbiniekiem un jaunas pieredzes gūšana par sabiedrības integrācijas procesiem,” informē Alvis Šķenders, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” pārstāvis.

2010.gada decembrī uzsāktā Eiropas Bēgļu fonda (EBF) finansētā projekta „Es palieku Latvijā!” mērķis ir veicināt bēgļu un personu ar alternatīvo statusu adaptāciju un iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Tā realizācija paredzēta līdz 2011. gada jūnijam.

Projekta ietvaros bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, septiņus mēnešus tiks sniegts medicīniskais, psiholoģiskais, materiālais atbalsts un cita veida palīdzība; tiks nodrošināta juridiskā palīdzība. Plānots, ka projekta laikā tiks sasniegti šādi rezultāti: mājvietas iegūšana,mērķa grupas pārstāvjiem uzsākot neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi; reģionālie pašvaldību pārstāvji tiks iepazīstināti ar bēgļu integrāciju Latvijā.

Pēc Pilsonībās un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2010. gadā patvērumu Latvijā pieprasījis 61 patvēruma meklētājs, no kuriem 47 ir pieaugušie un 14 bērni; bēgļu statuss piešķirts 7 personām (3 pieaugušie, 4 bērni); 18 personām ir piešķirts alternatīvais statuss (10 pieaugušie un 8 bērni).

Bēgļu integrācija Latvijas Republikai ir ne tikai suverēnas valsts starptautiskās saistības, bet arī Eiropas Savienības dalībvalsts pienākums.

Projektu finansē Eiropas Savienība ar Latvijas valsts un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” līdzfinansējumu.

 

   

07.12.2010. NVO „Patvērums „Drošā māja””, kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīva citu NVO, valsts un pašvaldību partnere, uzsākusi Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projekta „Es palieku Latvijā!” realizāciju. Projekta mērķis ir veicināt bēgļu un personu ar alternatīvo statusu adaptāciju un iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Tā realizācija - 2010. gada decembris līdz 2011. gada jūnijs.

Projekts „Es palieku Latvijā!” ir 2009. gada EBF realizētā projekta „NVO atbalsta sistēma patvēruma meklētājiem un bēgļiem” turpinājums, kur aktivitātes tiek vērstas uz mērķa grupas integrācijas turpināšanu.

Projekta ietvaros bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, septiņus mēnešus tiks sniegta medicīniskā, psiholoģiskā, materiālā un cita veida palīdzība; tiks nodrošināta juridiskā palīdzība. Plānots, ka projekta laikā tiks sasniegti šādi rezultāti: mājvietas iegūšana, mērķa grupas pārstāvjiem uzsākot neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi; reģionālie pašvaldību pārstāvji tiks iepazīstināti ar bēgļu integrāciju Latvijā.