lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

EUCPN valdes sēde Rīgā

3.-4.martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā, notika Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) valdes sēde, kurā piedalījās arī biedrības "Patvērums "Drošā māja"" pārstāvis Reinis Grāvītis. Sēdi apmeklēja augsta līmeņa amatpersonas no ES dalībvalstīm, kuras ir atbildīgas par noziedzības prevencijas jautājumu koordinēšanu un informācijas izplatīšanu savās dalībvalstīs. 09.03.2015.