Laipni lūgti biedrības "Patvērums "Drošā māja"" tīmekļa vietnē!

Fiktīvo laulību skaits nemazinās

Šā gada 21.-22. maijā Jēkabpilī notika HESTIA apaļā galda diskusija par cilvēktirdzniecības novēršanu, kurā piedalījās dažādu jomu speciālisti. Diskusiju organizēja Iekšlietu ministrija un biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Latgales Reģionālā TV no dalībniekiem uzzināja, ka Latvijā joprojām nemazinās to sieviešu skaits, kas piekrīt fiktīvām laulībām ar trešās pasaules valstu pilsoņiem, un palīdz iegūt uzturēšanās atļauju Eiropā. Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB