Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Filmas "Lilya 4-Ever" analīze, 9. aprīlis

Trešajā apmācību dienā projekta "Choose Your Freedom" dalībniekiem, pēc pamatzināšanu par cilvēku tirdzniecību apgūšanas, tika demonstrēta filma "Lilya 4Ever" (2002), dodot iespēju koncentrēti vērot un izjust cilvēku tirdzniecības procesu. Pēc filmas nelielās grupiņās dalībnieki izvērtēja filmā redzētos cilvēku tirdzniecību veicinošos faktorus dažādās kategorijās - vervētāja un upura personīgie iemesli, upura emocionālais stāvoklis, iespējas izbēgt, u.c. No 6. - 14. aprīlim projekta "Choose Your Freedom" ietvaros, biedrības brīvprātīgie organizēja apmācības par cilvēku tirdzniecību 30 jauniešiem no 6 Eiropas valstīm - Grieķijas, Slovēnijas, Ungārijas, Čehijas, Zviedrijas un Latvijas. Dalībnieki ieguva informāciju par cilvēku tirdzniecību un prevenci, iepazina dažādu valstu kultūras un veidoja radošo darbu izstādi. Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”. 09.04.2013.
Projekta
Projekta
Projekta
Projekta
Projekta
Projekta
Projekta
Projekta