lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Filmas "Lilya 4-Ever" analīze, 9. aprīlis

Trešajā apmācību dienā projekta "Choose Your Freedom" dalībniekiem, pēc pamatzināšanu par cilvēku tirdzniecību apgūšanas, tika demonstrēta filma "Lilya 4Ever" (2002), dodot iespēju koncentrēti vērot un izjust cilvēku tirdzniecības procesu. Pēc filmas nelielās grupiņās dalībnieki izvērtēja filmā redzētos cilvēku tirdzniecību veicinošos faktorus dažādās kategorijās - vervētāja un upura personīgie iemesli, upura emocionālais stāvoklis, iespējas izbēgt, u.c. No 6. - 14. aprīlim projekta "Choose Your Freedom" ietvaros, biedrības brīvprātīgie organizēja apmācības par cilvēku tirdzniecību 30 jauniešiem no 6 Eiropas valstīm - Grieķijas, Slovēnijas, Ungārijas, Čehijas, Zviedrijas un Latvijas. Dalībnieki ieguva informāciju par cilvēku tirdzniecību un prevenci, iepazina dažādu valstu kultūras un veidoja radošo darbu izstādi. Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”. 09.04.2013.