lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Forumteātra nodarbība Rīgas Juglas vidusskolā

2015.gada 26.novembrī biedrības "Patvērums "Drošā māja"" jaunieši viesojās Rīgas Juglas vidusskolā, lai, izmantojot neformālo izglītošanas metodi - forumteātri, iepazīstinātu skolēnus ar cilvēktirdzniecību, praktiski izspēlētu cilvēktirdzniecības procesu, apgūstot ar to saistītos riskus un attīstot iemaņas savas drošības uzturēšanai. Aktivitāte notika projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” aktivitāšu ietvaros, ko finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. 26.11.2015.