Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

HESTIA koordinēšanas sanāksme

2016.gada 28.-30.jūnijā Bratislavā, Slovākijā, notika projekta HESTIA koordinēšanas sanāksme. Dienaskārtības tēmas: projekta norise, pētījuma, mācību metodoloģijas izstrāde un izplatīšana, informatīvās kampaņas cilvēktirdzniecības mazināšanai un starptautiskās konferences plānotā norise. Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Noziedzības profilakse un apkarošana". Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB