lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

HESTIA koordinēšanas sanāksme

2016.gada 28.-30.jūnijā Bratislavā, Slovākijā, notika projekta HESTIA koordinēšanas sanāksme. Dienaskārtības tēmas: projekta norise, pētījuma, mācību metodoloģijas izstrāde un izplatīšana, informatīvās kampaņas cilvēktirdzniecības mazināšanai un starptautiskās konferences plānotā norise. Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Noziedzības profilakse un apkarošana". Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB