HESTIA nacionālā apaļā galda sanāksme

2015.gada 19.martā Iekšlietu ministrijā (IEM) notika projekta HESTIA ietvaros rīkota nacionālā apaļā galda sanāksme, kuras laikā notika diskusijas par fiktīvo laulību jēdzienu, tā lietošanu latviešu valodā un angļu valodā, līdzšinējo ekspertu un speciālistu pieredzi, identificētajām problēmām, risinot cilvēktirdzniecības ar mērķi noslēgt fiktīvas laulības gadījumus. Sanāksmi organizēja IEM un biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB