HESTIA partneru tikšanās Dublinā, 3.-5.06.

#HESTIA_THB tikšanās: rezultātu un secinājumu prezentācijas, diskusijas par projekta "“Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) ietvaros notikušajiem nacionālajiem apaļajiem galdiem projekta partnervalstīs: Īrijas imigrantu padome (Immigrant Council of Ireland) (Īrija); NVO “Caritas Lithuania” (Lietuva); NVO “Mittetulundusühing “Living for Tomorrow”” (Igaunija), NVO “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija), Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) (Somija), Iekšlietu ministrija (Latvija) un Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija (Slovākija). Vizītes laikā notika arī tikšanās Latvijas vēstniecībā Dublinā, kuras ietvaros tika apspriesta aktuālā informācija par cilvēku tirdzniecību, tai skaitā fiktīvām laulībām. Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB 08.06.2015.