lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

ICI Atvērto durvju pēcpusdiena Ventspilī

Lai informētu uzņēmējus par ārvalstnieku, remigrantu un pilsētas jauno iedzīvotāju nodarbinātību, kā arī sniegtu informāciju ārvalstu pilsoņiem un remigrantiem par nodarbinātības un biznesa uzsākšanas iespējām Ventspilī, Informācijas centrs iebraucējiem (ICI) sadarbībā ar projektu “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” 19.novembrī Ventspilī rīkoja Atvērto durvju pēcpusdienu. Tajā piedalījās darba devēji, uzņēmēji, darba ņēmēji, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, Ventspils augstskolas ārvalstu studenti, jaunie Ventspils iedzīvotāji un citi interesenti. Mīļš paldies visiem, kuri mūs apciemoja! Īpašs paldies Ventspils domei un LIAA Ventspils biznesa inkubatoram par atbalstu pasākuma rīkošanā! Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01. Ievietots 22.11.2019.