lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Iedvesmas brokastis

Lai atskatītos uz šī gada notikumiem un ieskicētu nākotnes plānus, šā gada 9., 10. un 12. decembrī mēs rīkojām īpašas Iedvesmas brokastis, uz kurām bija ieradušies mūsu tuvākie sadarbības partneri, draugi un atbalstītāji.