Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Ielūgums uz projekta noslēguma pasākumu

Ievietots: 13.01.2014

   

Ar mērķi nodrošināt patvēruma meklētāju, ieskaitot nepilngadīgās personas, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, iekļaušanos darba tirgū Latvijā vai to mītnes zemēs, no 2013. gada 1. augusta līdz 2014. gada 31. janvārim tiek realizēts Eiropas bēgļu fonda projekts „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.” Projekta ietvaros ir veicināta mērķa grupas nodarbinātība, piedāvājot profesionālās kvalifikācijas kursus un pilnveidojot darba iemaņas prakses vietās.

Lai iepazīstinātu ar projekta sasniegtajiem rezultātiem un labās prakses piemēriem, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” šā gada 24. janvārī no plkst. 15:00 līdz 18:30 kafejnīcā „Fiesta”, A.Čaka ielā 39, korp.2, Rīgā, organizē projekta noslēguma pasākumu. 

Programma:

15:00 – 15:15 Reģistrācija

15:15 – 15:30 Projekta vadītājs A. Šķenders iepazīstina ar projektu un tā rezultātiem

15:30 – 15:45 SIA BUTS pārstāvis stāsta par dalību projektā

15:45 – 16:00 SIA DIJA pārstāvis stāsta par dalību projektā

16:00 – 16:40 Projekta mērķa grupa dalās iespaidos par projektā iegūtajām prasmēm un to tālākas pielietošanas iespējām

16:40 – 17:10 Projekta dalībnieku diskusija par imigrantu nodarbinātību un iespējām

17:10 – 17:20 A. Šķendera noslēguma vārdi un vēlējumi

17:20 – 18:30 Kafijas pauze un diskusijas neformālā gaisotnē

Projekts „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ir 2009. gada Eiropas Bēgļu fonda projektu „Es palieku Latvijā!”, „Es palieku Latvijā II”, „Valoda – ceļš uz integrāciju”, „Valoda – ceļš uz integrāciju II” secīgs turpinājums. To aktivitātes tika vērstas uz mērķa grupas pašapziņas paaugstināšanu, zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšanu, piedāvājot iesaistīšanos profesionālās kvalifikācijas kursos un prakses vietās, tādējādi, veicinot iegūt darbu un arī neatkarību no sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumiem un EBF projektu atbalstu. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Papildu informācija:

Tālr.: 29180450, e-pasts: gunta.viksne@gmail.com

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com