Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

IEM projekts cilvēktirdzniecības mazināšanai gūst Eiropas Komisijas atbalstu

Ievietots: 01.09.2014

2014.gada augustā ir parakstīts granta līgums par Iekšlietu ministrijas vadībā īstenojamo starpvalstu projektu “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums”, kas tiks īstenots Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros.

Lai risinātu fiktīvo laulību problemātiku Eiropā, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja”” 2013.gada rudenī izstrādāja projekta pieteikumu, partnerībā aicinot valsts un nevalstiskās organizācijas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Īrijas, Somijas un Slovākijas. No Eiropas Komisijai projektu konkursā par cilvēku tirdzniecības novēršanu iesniegtajiem 76 projektiem tika apstiprināti 13 projekti un viens no tiem ir arī Iekšlietu ministrijas sagatavotais projekts.

“Projekta mērķis ir veidot izpratni par cilvēku tirdzniecības jaunu veidu – cilvēku tirdzniecība ar mērķi noslēgt fiktīvas laulības, un ierosināt ieviest visaptverošu rīcību, lai novērstu šo cilvēku tirdzniecības veidu,” skaidro projekta autore, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā referente Lāsma Stabiņa.

Projekta ietvaros tiks veikts izpētes darbs par fiktīvo laulību problēmu Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Īrijā, Somijā un Slovākijā, organizējot likumdevēju, politikas plānotāju un praktiķu diskusijas nacionālā un reģionālā līmenī katrā valstī, kā arī tiks veikts visaptverošs pētījums, izstrādāta mācību metodoloģija un īstenotas mācības, kurās tiks aicināti piedalīties sociālie darbinieki, skolotāji, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, valsts un pašvaldības policisti, sociālie pedagogi un nevalstisko organizāciju pārstāvji, tiks īstenotas informatīvās kampaņas un projekta noslēguma konference, kas notiks Rīgā 2016.gada nogalē.

Projekta īstenošana tiks uzsākta 2015.gada 1.janvārī un ilgs 24 mēnešus. Projekta kopējais budžets ir 640 000 eiro.

Projekta vadošais partneris:
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija

Projekta partneri:
Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija);
NVO “Mittetulundusühing “Living for Tomorrow”” (Igaunija);
NVO “Caritas Lithuania” (Lietuva);
Īrijas imigrantu padome (Īrija);
Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija (Slovākija);
Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (Somija).

Projekta asociētie partneri:

Valsts policija (Latvija);
Ārlietu ministrija (Latvija);
Tieslietu un vienlīdzības ministrija (Īrija).

Informācijas pirmavots: IEM mājas lapa

Informāciju publicēja: Rasa Saliņa, konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos, tālr. 29145314.