Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

IEM sabiedriskajai apspriešanai piedāvā cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu projektu

Ievietots: 11.06.2013

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ministru prezidenta 2013. gada 8. marta rīkojumu Nr.85 „Par darba grupu Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009. – 2013. gadam īstenošanas koordinēšanai” izveidoto darba grupu ir izstrādājusi politikas plānošanas dokumenta „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam” projektu.

Cilvēku tirdzniecības novēršanas politikas mērķis – novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību, aizsargāt un palīdzēt cilvēku tirdzniecības upuriem, pilnībā ievērojot viņu cilvēktiesības, un veicināt starpnozaru sadarbību, lai sasniegtu šo mērķi.

Iekšlietu ministrija aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi līdz 2013. gada 1. jūlijam iepazīties ar šo dokumentu un izteikt savu viedokli vai sniegt konkrētus priekšlikumus tā pilnveidošanai, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: ctpamn@iem.gov.lv. Vēlamo priekšlikumu apjomu aicinām izklāstīt ne vairāk kā uz vienas lapaspuses.

Pamatnostādnēs izvirzīti trīs rīcības virzieni un tiem pakārtoti pasākumi cilvēku tirdzniecības novēršanas politikas īstenošanai vidējā termiņā: cilvēku tirdzniecības profilakse, cilvēku tirdzniecības apkarošana, sadarbības koordinācija un informācijas apkopošana.

„Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam” projekts.