Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Iepazīstas ar imigrantu biznesa iespējām Norvēģijā un Īslandē

Ievietots: 05.07.2019

Lai izprastu imigrantu biznesa iespējas Norvēģijā un Islandē, 2019.gada 17. - 20. jūnijā Oslo un Reikjavikā notika projekta "Migrantu talantu dārzs" partneru tikšanās, kurā piedalījās arī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” pārstāve Sandra Spudiņa.

Pirmā partneru vizīte tika organizēta Oslo, Norvēģijā, kur notika tikšanās ar Norvēģijas valsts daudzkultūru izglītības centra (NAFO) un “Caritas Norge” pārstāvjiem. “Tikšanās laikā daudz tika runāts un diskutēts par imigrantu atbalstu biznesa izveidē. Šīs institūcijas daudz strādā pie tā, lai mobilizētu un atbalstītu imigrantu iespējas biznesā, palīdzētu viņiem attīstīt prasmes un iemaņas, valodu,” uzsver S.Spudiņa. Viņa norāda, ka tikšanās laikā ar vienu no grāmatas “Startup Migrants” autoriem - Nicolai Strøm-Olsen - tika diskutēts par migrantu uzņēmējiem un cilvēkiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas tos atbalsta visā pasaulē.

“Otrajā vizītē, kas notika Reikjavikā, Īslandē, ar Sarkanā Krusta darbiniekiem mēs pārrunājām patvēruma meklētāju, migrantu situāciju valstī.  Savukārt Norvēģijas Nodarbinātības dienesta darbinieki mums prezentēja konsultāciju un nodarbinātības pakalpojumu iespējas bēgļiem un imigrantiem,” stāsta S.Spudiņa.

Vaicāta par gūtajiem iespaidiem un secinājumiem, viņa norāda, ka katrai no valstīm, strādājot ar imigrantiem biznesa inkubatoros, jaunuzņēmumos (start-up), ir savi izaicinājumi,. Kā galvenos viņa min valodas trūkumu, zemās datoriemaņas, finansējumu trūkumu biznesa uzsākšanai, mērķa auditorijas vājo izpratni par nodokļu sistēmu, kā arī uzņemošās sabiedrības stereotipus.

Projektu “Migrantu talantu dārzs” biedrība "Patvērums "Drošā māja"" kopā ar sadarbības partneriem no sešām valstīm - Horvātijas, Bulgārijas, Lietuvas, Grieķijas, Norvēģijas un Islandes - uzsāka īstenot 2019.gada sākumā. Tā mērķis ir iesaistīt biznesa veidošanā imigrantus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, tai skaitā sniegt šai mērķa grupai atbalstu, zināšanas par valsts likumiem, nosacījumiem veidojot savu biznesu. Plānots, ka projekta rezultātā tiks izveidota e-platforma biznesa atbalstam, kurā būs nodrošinātas tiešsaistes iespējas dalībai treniņprogrammā, un informācija par katras projekta dalībvalsts normatīvo bāzi biznesa uzsākšanai, kā arī tiks izveidoti  biznesa inkubatori imigrantiem katrā no minētajām projekta dalībvalstīm. 

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” kā sadarbības partnera loma ir dalība tiešsaistes apmācības sistēmas izveidē, biznesa ekspertu apmācībā, biznesa inkubatora izveidē. 

Projektu “Migrantu talantu dārzs’’ finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEA un Norvēģijas finanšu instrumentu.

Projekta tikšanās Islandē un Norvēģijā

2019.gada 17. - 20. jūnijā Norvēģijā un Īslandē notika projekta "Migrantu talantu dārzs" (Migrant Talent Garden) partneru tikšanās. Tās laikā tika apspriestas imigrantu biznesa iespējas Eiropā. Projekta nr. 2017-1-186. Projektu finansē EEA un Norvēģijas finanšu instruments.