Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Iespēja apgūt latviešu valodu Moodle vidē!

Ievietots: 28.06.2013

    

Lai veicinātu latviešu valodas apguves iespēju pieejamību un apguves kvalitāti, kā arī e-prasmju apgūšanu, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" piedāvā izmantot iespēju apgūt valodu Moddle vidē. 

Priekšrocības:

- iespēja zināšanas pilnveidot jebkurā laikā un vietā;

- iespēja pastāvīgi pārliecināties par savu sagatavotības līmeni, izmantojot testus;

- iespēja atkārtot un pilnveidot sarežģītākās tēmas;

- darbojas sadaļa „Forums” – viens dalībnieks uzdod kādu viņam interesējošu jautājumu, bet atbildi uz šo jautājumu saņem visi reģistrētie lietotāji. Šādā veidā var daudz efektīgāk mācīties latviešu valodas gramatiku.

Moodle vide, ir pasaulē izplatītākā sistēma savas vienkāršības un dinamiskuma dēļ, piedāvājot plašu klāstu pilnvērtīgai e-kursu izstrādei un vadīšanai. Moodle sistēma piedāvā gan elektronisko materiālu izstrādes un publicēšanas iespējas, gan dažādu aktivitāšu izveidošanu tajā, piemēram, testu izveide, uzdevumu izstrāde, izglītojošo spēļu izstrāde, komunikāciju rīkus (forums, čats). Šādas speciāli sagatavotas vides izmantošana nodrošina ne tikai interaktīvu materiālu un uzdevumu izvietošanu, bet arī nodrošina secīgi korektu vielas apguvi, jo tajā pieejami dažādi kontroles instrumenti, kas nosaka materiālu pieejamību atbilstoši sagatavotības līmenim.

! Ja vēlaties apgūt latviešu valodu, izmantojot šo resursu, lūdzu rakstiet uz e-pastu nauris.paulins@itrc.lv ar lūgumu piešķirt lietotājvārdu un paroli!Moodle vide izstrādāta projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" ietvaros, kurš tika īstenots no 2012. gada 19. decembra līdz 2013. gada 30. jūnijam. Kursa sagatavošanai, izstrādei un darbībai tika piesaistīta Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) e-studiju vide, kas veidota uz pasaulē pazīstamākās e-studiju vadības sistēmas pamatiem. Šis interneta rīks ļauj cilvēkam izvēlēties apmācību veikšanai piemērotu laiku, vietu (arī pirms iebraukšanas Latvijā) un mācīšanās tempu. Veicot pašpārbaudi un gūstot pozitīvus rezultātus, viennozīmīgi ceļas cilvēka pašvērtējums un rodas motivācija latviešu valodas mācības turpināt.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".