Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Iespēja pieteikties bezmaksas latviešu valodas apmācību kursiem un aktivitātēm!

Ievietots: 30.12.2014

    

Lai attīstītu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””, piesaistot sadarbības partneri biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, 2014. gada novembrī ir uzsākusi īstenot atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3". Projekta norises laiks: 2014. gada 28. novembris – 2015. gada 30. jūnijs. 

Projekta ietvaros Trešo valstu valstspiederīgajiem tiek piedāvātas sekojošas apmācības un aktivitātes:

- Latviešu valodas un sarunvalodas kursi, integrācijas programma latviešu valodas praktiskai pielietošanai – Alūksnē, Balvos, Liepājā, Olainē, Stopiņos un Rīgā;

- Integrācijas nodarbības – atbalsta pasākumi mazaizsargātām Trešo valstu pilsoņu grupām;

- Mentoringa programma Trešo valstu pilsoņiem, ko īstenos biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”;

- Praktisks konsultantu atbalsts dažādu sociālu un juridisku jautājumu risināšanā;

- Iespēja piedalīties Informatīvajā dienā „Riču Raču” - Rīgā, kā arī iespēja piedalīties brīvprātīgo aktivitātēs.

! Tuvāko latviešu valodas kursu norises datumi:

6.janvāris plkst. 18:00, Liepāja, Lielā iela 14;

7.janvāris plkst. 17:30, Balvi, Brīvības iela 47;

8.janvāris plkst.18:00, Alūksne, Kanaviņu iela 14;

9.janvāris plkst. 18:00, Olaine, Stacijas iela 38a;

9.janvāris plkst.18:00, Stopiņu novada Saurieši, Burtnieku iela 7;

13.janvāris plkst. 17:30, Rīga, Lāčplēša iela 75-1.

Papildu informācijas iegūšana un pieteikumu dalībai projekta aktivitātēs reģistrēšana:

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””

Kontaktpersona: Gunta Vīksne

Tālrunis: (+371) 67898343, (+371) 25565098

Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 75-1

E-pasts: drosa.maja@apollo.lv.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3"  (granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1) īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.