Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Info diena "Riču Raču" Stopiņos, 7.jūnijs

Šā gada 7. jūnijā „Patvērums „Drošā māja”” komanda rīkoja trešo - noslēdzošo Informatīvo dienu „Riču Raču” projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2". Tās mērķis bija informēt trešo valstu valstspiederīgos no sešām Latvijas pilsētām par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, kā arī iepazīstināt ar Latvijas kultūru un tradīcijām. "Riču Raču" dienas ietvaros dalībnieki iespaidus guva gan apmeklējot lielāko un modernāko zaļās enerģijas ražotāju Latvijā - Getliņu ekoloģisko poligonu, gan arī pēcāk dodoties ekskursijā uz Stopiņu novada Upesleju internātpamatskolas - rehabilitācijas centra parku, kur bija iespēja piedalīties dažādās Rīgas Latviešu biedrības rīkotās radošās darbnīcās un kopīgi vienoties dziesmās un dejās! Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 09.06.2014.