lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Info treileris apmeklē Vidzemi!

Maija vidū biedrības "Patvērums "Drošā māja"" speciālisti un brīvprātīgie apmeklēja Smiltenes tehnikumu Kalnamuižā, Apes un Lejasciema vidusskolas, kā arī Apes novada Jauniešu forumu, lai iepazīstinātu skolas audzēkņus un darbiniekus ar cilvēku tirdzniecības fenomena izpausmēm Latvijā un drošas ceļošanas pamatprincipiem. Aktivitātes norit ASV vēstniecības Latvijā atbalstītā projekta „Inovatīvu pretcilvēktirdzniecības metožu attīstīšana Latvijā” ietvaros. 28.05.2014.