Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Info treileris viesojas Vidzemē!

Ievietots: 26.05.2014

Lai gan cilvēku tirdzniecība ir problēma ar ko var saskarties katrs, īpaši riskantā situācijā ir jaunieši no lauku reģioniem, kur dažādu iemeslu dēļ izglītības, darba, brīvā laika aktivitāšu un izklaides iespēju klāsts ir ievērojami šaurāks nekā pilsētās. Tāpēc biedrības "Patvērums "Drošā māja"" speciālistu un brīvprātīgo īstenotā informatīvā aktivitāte patiesi pievērsa apmeklētāju uzmanību. 

Maija vidū biedrības "Patvērums "Drošā māja"" speciālisti un brīvprātīgie apmeklēja Smiltenes tehnikumu Kalnamuižā, lai iepazīstinātu skolas audzēkņus un darbiniekus ar cilvēku tirdzniecības fenomena izpausmēm Latvijā un drošas ceļošanas pamatprincipiem. Tā kā liela daļa šīs skolas mācību programmu ir saistītas ar profesijām, kas veicina jauniešu mobilitāti, bija ļoti vērtīgi jauniešiem, kas apgūst tādas jomas tūrisms, ēdināšana, viesnīcu pakalpojumi utt., pastāstīt par bīstamajiem piedāvājumiem ar kuriem viņi var saskarties, meklējot darba un prakses iespējas Latvijā un ārzemēs. 

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā ļoti vērtīga bija iespēja uzrunāt Apes novada JAUNIEŠU foruma dalībniekus. Tādējādi par situācijas nopietnību un jauniešu iespējām sevi pasargāt izdevās pastāstīt ļoti plašai mērķa grupai no visa novada. 

Lejasciema vidusskolas audzēkņi jau bija dzirdējuši par cilvēku tirdzniecību, tāpēc sarunu varējām virzīt daudz padziļinātāk un analizēt problemātiku caur piemēriem ar kuriem jaunieši paši bija saskārušies, neapzinoties to, kas slēpjas aiz cilvēkiem, kas viņus uzrunā. Mazās, ģimeniskās skolas pedagogu interese par tēmu arī bija daudzpusīga, jo pievērsāmies gan narkotiku, gan interneta drošības, gan citām sociālām problēmām, kurās izpaužas cilvēku tirdzniecība un ar ko saskaras Lejasciema iedzīvotāji.

Smiltenes tehnikumu, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolu, Lejasciema vidusskolu un Apes novada JAUNIEŠU forumu biedrības "Patvērums "Drošā māja"` speciālisti un brīvprātīgie apmeklēja ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu projekta "Inovatīvu pretcilvēktirdzniecības metožu attīstīšana Latvijā" ietvaros.

Info treileris apmeklē Vidzemi!

Maija vidū biedrības "Patvērums "Drošā māja"" speciālisti un brīvprātīgie apmeklēja Smiltenes tehnikumu Kalnamuižā, Apes un Lejasciema vidusskolas, kā arī Apes novada Jauniešu forumu, lai iepazīstinātu skolas audzēkņus un darbiniekus ar cilvēku tirdzniecības fenomena izpausmēm Latvijā un drošas ceļošanas pamatprincipiem. Aktivitātes norit ASV vēstniecības Latvijā atbalstītā projekta „Inovatīvu pretcilvēktirdzniecības metožu attīstīšana Latvijā” ietvaros. 28.05.2014.