Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Informācija par projektā granta līg. Nr.granta līg. Nr.IF/2009/3.1./13 jūnijā paveikto

Ievietots: 29.06.2011

Izveidotas 4 videofilmas par trešo valstu valstspiederīgo veiksmīgu integrāciju Latvijā.

 

Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta 

„Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu

sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem”

 

Līguma Nr. IF/2009/3.1./13

 2011. gada jūnija mēnesī projekta ietvaros ir notikuši šādi pasākumi:

  • Izveidotas 4 videofilmas par trešo valstu valstspiederīgo veiksmīgu integrāciju Latvijā;
  • Organizēta tikšanās ar videofilmu varoņiem un notikusi diskusija par imigrācijas grūtībām Latvijā;
  • Demonstrētas videofilmas Latvijas televīzijas 7. kanālā;
  • Organizēti II.apmācību posma semināri, padziļinot speciālistu izpratni par imigrācijas jautājumiem un starpkultūru komunikāciju;
  • Notikusi projekta īstenošanas grupas sanāksme un notikusi projekta uzraudzības sēde.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

Projekta „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/3.1./13) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.