Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Informācija par projektā granta līg. Nr.IF/2009/3.1./13 maijā paveikto

Ievietots: 01.06.2011

Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” ne tikai sniedz plašu informāciju par kultūratškirībām, bet arī nodrošina sociālo darbinieku atbalstu.

 
Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts

„Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu

sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem”

Līguma Nr. IF/2009/3.1./13

 2011. gada maija mēnesī projekta ietvaros ir notikuši šādi pasākumi:

  • Organizēts trešais apmācību seminārs sociālajiem darbiniekiem par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem;
  • Izveidotas 2 videofilmas par trešo valstu valstspiederīgo veiksmīgu integrāciju Latvijā (kopā būs 4 videofilmas);
  • Organizēti II.apmācību posma semināri padziļinātai izpratnei par imigrācijas jautājumiem un starpkultūru komunikāciju par šādām tēmām:

1.      Cilvēkredzējums un profesionālā saskarsme ar klientu, izmantojot nacionālas, kultūras, reliģiskas daudzveidības aspektu;

2.      Kultūrdaudzveidība, indivīda daudzveidība un to ietekme uz profesionālo darbu;

3.      Profesionālie instrumenti atpazīt, analizēt un reaģēt uz daudzveidību;

4.      Profesionālā intervence atbalstošo profesiju pārstāvjiem;

5.      Darbs starpprofesionāļu komandā, uz mērķi orientēta pieeja, lomu/funkciju sadalījums darbā ar mērķa grupu;

6.      Profesionālais darbs ar riska grupām;

7.      Uz esošo resursu bāzes izveidota atbalsta sistēma „sociāli izslēgtām” grupām,  t. sk., ģimenēm ar bērniem, sievietēm;

8.      Konfliktu risināšana un veselīgas komunikācijas instrumenti;

9.      Supervīzija – profesionālais atbalsts.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

Projekta „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/3.1./13) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.