lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Informācijas centra iebraucējiem brīvprātīgo darba stundu skaits tuvojas tūkstotim

Ievietots: 14.12.2018

       

2018. gada vienpadsmit mēnešu laikā Informācijas centra iebraucējiem (ICI) brīvprātīgie ir brīvprātīgajam darbam veltījuši 888 stundas. No visām brīvprātīgā darba stundām gandrīz pusi - 347 stundas ir veikuši ārvalstnieki. Kopš gada sākuma brīvprātīgajā darbā ir iesaistījušies ārvalstnieki no 15 dažādām valstīm – tai skaitā no Eiropas Savienības, gan ārpus tās. Visaktīvākais no brīvprātīgajiem ārvalstniekiem ir Aladins no Sīrijas, kurš brīvprātīgā darba veikšanā ieguldījis 60 stundas sava laika. Citi brīvprātīgie ārvalstnieki pārstāvējuši tādas valstis kā Tadžikistāna, Baltkrievija, Uzbekistāna, Austrālija, Indija, Gruzija, Meksika, Ēģipte, Krievija, Ķīna, Turcija, Irāka, Amerika un Kongo, kā arī Spānija un Itālija. Kā norāda ICI brīvprātīgo koordinatore Ramona Liepiņa, brīvprātīgie ārvalstnieki allaž darbojas roku rokā ar brīvprātīgajiem no Latvijas. “Šī gada aktīvākās brīvprātīgās ir bijušas Madara, Ilze un Jana, kuras katra brīvprātīgajam darbam veltījušas vairāk nekā astoņdesmit stundas. Kopā brīvprātīgie īstenojuši dažādus neformālās izglītības pasākumus integrācijas veicināšanai, kā arī nākuši klajā ar savām idejām par iniciatīvām”. 

Viņa arī apliecina, ka darbs šādā starptautiskā brīvprātīgo komandā ir lieliska iespēja pašiem brīvprātīgajiem apgūt un pilnveidot savas prasmes gan veicot ikdienas darbus, gan attīstot savas starpkultūru komunikācijas prasmes. "Brīvprātīgie mācās viens no otra, rada arvien jaunas idejas, kas ietver elementus gan no latviešu, gan citām kultūrām un brīnišķīgi papildina viens otru. Mēs ceram, ka brīvprātīgo ieguldītais darbs tikai turpinās augt un viedot Latviju par lielisku vietu, kur mums visiem kopā dzīvot, strādāt un atpūsties!"

Īstenojot vienu no brīvprātīgo organizētajiem neformālās izglītības pasākumiem, 5. decembrī tika atzīmēta Starptautiskā Brīvprātīgo diena un īstenota jau tradicionālā labdarības projekta "Zvaigzne Austrumos" dāvanu sagatavošanas darbnīca. Šajā aktivitātē sadarbojās biedrības "Patvērums "Drošā māja"", Radošā apvienība jauniešiem "TREPES" un "Labdarības lapa", kā arī ICI brīvprātīgie. Kopumā tika sagatavotas 25 dāvanu kastītes, kas ceļos pie bērniem bēgļu nometnēs Jordānijā un Gruzijā, kā arī Indijā.

ICI kā vienas pieturas aģentūra uzsāka darbu 2016.gada 18.maijā. Kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā darbojas ICI Rīgas birojs, kas ne tikai palīdz risināt konkrēta klienta problēmsituācijas, bet arī sniedz atbalstu pakalpojumu sniegšanā trešo valstu pilsoņiem reģionālajiem ICI kontaktpunktiem – Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī, nodrošina ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@integration.lv