Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Informācijas centrs iebraucējiem pusgada laikā ārvalstniekiem sniedzis vairāk nekā 600 bezmaksas konsultācijas + Infografika

Ievietots: 30.07.2019

   

Vienas pieturas aģentūra – Informācijas centrs iebraucējiem (ICI) - no šā gada 2.janvāra līdz 30.jūnijam visā Latvijā  sniedzis informāciju un atbalstu  402 ārvalstu pilsoņiem*, kuri ieradušies no 41 valsts ārpus Eiropas Savienības, tostarp 67 starptautiskās aizsardzības personām – 41 patvēruma meklētājam, 12 personām ar bēgļa statusu un 14 alternatīvā statusa ieguvējiem. Atbalsts sniegts arī dažādu jomu speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Visbiežāk atbalsts sniegts iebraucējiem no Krievijas, Indijas, Ukrainas, Pakistānas, Tadžikistānas, Azerbaidžānas, Vjetnamas, Sīrijas, Ķīnas un Uzbekistānas.

„Populārākās konsultāciju tēmas līdzīgi kā pērn ir nodarbinātība, biznesa iespējas Latvijā, ģimenes apvienošanas, kā arī migrācijas jautājumi, tai skaitā uzturēšanās atļauju saņemšana, to pagarināšana. Bieži klienti vēlas konsultēties arī par izglītības iegūšanas jautājumiem,” atzīmē ICI vadītāja Gunta Vīksne, uzsverot, ka visi ICI pakalpojumi klientiem ir pieejami bezmaksas. Centrā ir iespējams saņemt arī bezmaksas psihologa pakalpojumus un tos šogad izmantojuši pieci klienti - kopumā 22 reizes.

ICI tulku koordinatore Sandra Spudiņa informē, ka kvalitatīvas saziņas nodrošināšanai ar klientiem kopš pērnā gada janvāra ICI ir piesaistīti kopumā 29 tulki un valodu zinātāji ar 16 valodu prasmēm: arābu, kurdu, dari, farsi, ķīniešu, spāņu, vjetnamiešu, turku, hindi, urdu, tigriņu, sorani, gruzīnu, bangladešas, tamilu un chakma. „Šī gada pirmajos sešos mēnešos tulkošanas pakalpojums nodrošināts 366 reizes. Tulku pakalpojumus mēs esam nodrošinājuši ne tikai konsultāciju sniegšanai klientiem, bet arī speciālistiem, kuri strādā ar ārvalstniekiem”. Viņa norāda, ka saziņai ar klientiem visbiežāk tulkošanas pakalpojums sniegts medicīnas personālam slimnīcās un poliklīnikās, Nodarbinātības valsts aģentūrai, bankām, Rīgas sociālajam dienestam, darba devējiem, Latvijas Cilvēktiesību centram, organizācijai "Gribu palīdzēt bēgļiem", kā arī Latvijas Sarkanā Krusta sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem mentoriem.

Nozīmīgu atbalstu ICI aktivitāšu organizēšanā šogad ir snieguši 22 brīvprātīgie no sešām valstīm. Sešu mēnešu laikā brīvprātīgie tika organizējuši 12 neformālās izglītības un brīvprātīgo iniciatīvas aktivitātes, piemēram, Baltā galdauta svētki, Starptautiskā dzimtās valodas diena, sadarbībā ar dažādām augstskolām organizētas domdarbnīcas ar ārvalstu studentiem. Brīvprātīgo organizētājās aktivitātēs kopumā piedalījušies 211 dalībnieki no 20 valstīm - Latvijas, Sentvinsentas-Grenadīnas, ASV, Afganistānas, Eritrejas, Sīrijas, Krievijas, Čīles, Izraēlas, Baltkrievijas, Pakistānas, Indijas, Turcijas, Azerbaidžānas, Ķīnas, Tadžikistānas, Ukrainas, Irānas, Vācijas un Itālijas.

Koordinētai starpinstitūciju sadarbībai integrācijas jautājumos regulāri notiek Starpsektorālā Dialoga platformas sanāksmes, tajā iesaistot ne tikai valsts, pašvaldību un nevalstiskās organizācijas, bet arī privāto sektoru. Tās vadītāja Sigita Zankovska-Odiņa informē, ka kopš 2018.gada janvāra Dialoga platformā ir iesaistījies kopumā 51 dalībnieks, tai skaitā – 26 nevalstiskās organizācijas un biedrības, 12 valsts pārvaldes un 9 pašvaldību institūcijas, kā arī 4 privātās organizācijas.

“Par Starpsektorālās Dialoga platformas aktualitāti un nepieciešamību liecina fakts, ka mums regulāri pievienojas arvien jauni dalībnieki – šī gada pirmajos sešos mēnešos mums pievienojušās 14 organizācijas. Viņa norāda, ka šogad organizētas piecas tikšanās, aktualizējot tādas tēmas kā „Sabiedrības attieksme pret iebraucējiem” un „Mediju loma un ietekme uz to”. “Kopīgi analizējām aptaujas “Latvijas iedzīvotāju viedoklis par etniskajām attiecībām Latvijā” rezultātus, kā arī guvām ieskatu par kustību “Dažādībā ir spēks!” un Ramadāna nozīmi musulmaņu dzīvē”. Platformas dalīborganizācijām tiekoties esam nodrošinājuši iespēju iepazīties arī ar ICI reģionālo kontaktpunktu darbu un citu NVO plānotajām aktivitātēm iebraucēju integrācijas jomā. Lai akcentētu galvenos izaicinājumus un problēmjautājumus iebraucēju integrācijas jomā, kopīgi esam sagatavojuši un iesnieguši arī kopīgu vēstuli Saeimai”.

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu, tai skaitā uzņēmējiem. Savas pastāvēšanas laikā centrs atbalstu ir sniedzis kopumā 3832 ārvalstniekiem no 92 valstīm, kopā sniedzot 5585 konsultācijas.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

*personas, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.    

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv