Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Informācijas centrs iebraucējiem šogad sniedzis 832 bezmaksas konsultācijas par juridiskiem, izglītības un nodarbinātības jautājumiem + Infografika

Ievietots: 12.07.2018

   

No šā gada 2.janvāra līdz 30.jūnijam Informācijas centrs iebraucējiem (ICI) visā Latvijā  sniedzis informāciju un atbalstu  495 ārvalstu pilsoņiem*, kuri ieradušies no 30 valstīm ārpus Eiropas Savienības, kā arī 27 speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Visbiežāk klienti izvēlējušies konsultācijas saņemt klātienē – 735 gadījumos, ar tālruņa starpniecību sniegtas 67 konsultācijas, elektroniski – 30 reizes. Nereti tika izmantota iespēja konsultācijas saņemt atkārtoti. Visvairāk konsultācijas sniegtas Rīgā – 292. Centra psihologa konsultācijas sešu mēnešu laikā izmantotas 35 reizes.

TOP 5 konsultāciju tēmas: uzturēšanās atļaujas, nodarbinātības un biznesa iespējas Latvijā, veselības aprūpes, izglītības un ģimenes apvienošanas jautājumi.

Kopumā bezmaksas konsultācijas sniegtas personām no 30 valstīm. Valstu TOP 20: Indija (76), Ukraina (59), Krievija (55), Ķīna (50), Pakistāna (47), Turcija (17), Azerbaidžāna (17), Uzbekistāna   (17), Afganistāna (15), Sīrija (15), Ēģipte (14), Baltkrievija (13), Šrilanka (10), Irāka (10), Eritreja (8), ASV (7), Kazahstāna (7), Gruzija (6), Irāna (5), Bangladeša (4).

Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar ICI klientiem, centrā kopš gada sākuma darbojas 23 tulki un valodu zinātāji ar 11 valodu prasmēm: arābu, kurdu, dari, ķīniešu, spāņu, vjetnamiešu, turku, hindi, tigriņu, sorani, gruzīnu. Sešu mēnešu laikā tulkošanas pakalpojums nodrošināts 838 reizes 165 ārvalstu pilsoņiem. Tulku pakalpojumi tika nodrošināti arī speciālistiem, kuri strādā ar ārvalstniekiem. Saziņai ar klientiem visbiežāk tulkošanas pakalpojums sniegts medicīnas personālam slimnīcās, poliklīnikās, Nodarbinātības valsts aģentūrai, bankām, kā arī sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem mentoriem.

Koordinētai starpinstitūciju sadarbībai integrācijas jautājumos no šā gada sākuma tiek attīstīta Starpsektorālā Dialoga platforma, tajā iesaistot ne tikai valsts, pašvaldību, nevalstiskās organizācijas, bet arī privāto sektoru. Līdz jūnija beigām kopumā tika noorganizētas sešas Starpsektorālās Dialoga platformas tikšanās par šādām tēmām: NVO loma un darbība Starpsektorālajā Dialoga platformā; Starpsektorālās Dialoga platformas stratēģija un darbības plānošana; Iebraucēju nodarbinātība un uzņēmēju pieredze, nodarbinot imigrantus; Starpsektorālās Dialoga platformas stratēģija; Latviešu valodas kursu organizēšana trešo valstu valstspiederīgajiem – organizāciju pieredze un aktuālie jautājumi; Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS sagatavotā informācija par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumiem; kā efektīvāk veicināt iebraucēju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sociālekonomiskajā vidē – pieredze un priekšlikumi turpmākajai sadarbībai. Vairāk informācijas par platformu: http://www.integration.lv/lv/starpsektorala-dialoga-platforma

Nozīmīgu ieguldījumu ICI aktivitāšu organizēšanā sniedza 34 brīvprātīgie no deviņām valstīm - Latvijas, Meksikas, ASV, Indijas, Uzbekistānas, Sīrijas, Spānijas, Ķīnas un Kirgizstānas. Sešu mēnešu laikā brīvprātīgie organizējuši 10 neformālās izglītības un brīvprātīgo iniciatīvas aktivitātes, piemēram, Baltā galdauta svētki, Pasaules Bēgļu diena, dažādu tautu kultūras vakari un pasākumi. Brīvprātīgo aktivitātēs kopumā ir piedalījušies 383 dalībnieki no 27 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Nīderlandes, Spānijas, Azerbaidžānas, Krievijas, Afganistānas, Libānas, Gruzijas, Sīrijas, Austrālijas, Sudānas, Kirgizstānas, Baltkrievijas, Tadžikistānas, Meksikas, Marokas, Irānas, Indijas, Paksitānas, Turcijas, Nepālas, Ķīnas, Irākas, Kazahstānas, Alžīrijas. Vairāk informācijas par brīvprātīgo rīkotajām aktivitātēm: http://www.integration.lv/lv/klusti-par-brivpratigo un sociālajā tīklā Facebook: https://www.facebook.com/Integration.lv/

ICI kā vienas pieturas aģentūra uzsāka darbu 2016.gada 18.maijā. Līdz 2017.gada nogalei ICI klientu konsultanti informāciju un atbalstu bija snieguši vairāk nekā 2,5 tūkstošiem iebraucējiem no 81 valsts ārpus Eiropas Savienības, kā arī speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā darbojas ICI Rīgas birojs, kas ne tikai palīdz risināt konkrēta klienta problēmsituācijas, bet arī sniedz atbalstu pakalpojumu sniegšanā reģionālajiem ICI kontaktpunktiem – Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī, nodrošina ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

*personas, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.    

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv