lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Informācijas centrs iebraucējiem šogad sniedzis palīdzību vairāk nekā 700 trešo valstu pilsoņiem

Ievietots: 09.11.2018

       

Līdz šā gada oktobrim vienas pieturas aģentūra - Informācijas centrs iebraucējiem (ICI), kas darbojas visā Latvijā, sniedzis informāciju un atbalstu  701 ārvalstu pilsonim* no 49 valsts ārpus Eiropas Savienības. Atbalsts sniegts arī 33 dažādu jomu speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu. Kopumā šogad sniegtas 1171 konsultācijas, no tām klātienē – 1005, par dažādiem juridiskiem, izglītības un nodarbinātības jautājumiem.

ICI vadītāja Gunta Vīksne norāda, ka populārākās konsultāciju tēmas ir migrācijas jautājumi, tai skaitā uzturēšanās atļauju saņemšana, pagarināšana, nodarbinātības un biznesa iespējas Latvijā. Bieži klienti vēlas konsultāciju arī par veselības aprūpes, izglītības un ģimenes apvienošanas jautājumiem. „Visvairāk atbalstu līdz šim šogad esam snieguši Indijas, Ķīnas, Pakistānas, Turcijas, Afganistānas, Sīrijas pilsoņiem. Lielu sniegto konsultāciju īpatsvaru sastāda arī pilsoņi no Ukrainas, Krievijas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Baltkrievijas. Bieži vien cilvēki saņēmuši pirmreizējo konsultāciju, vēršas pie mums pēc palīdzības arī atkārtoti.” G.Vīksne atzīmē, ka vislielākais sniegto konsultāciju skaits ir galvaspilsētā. „Šis fakts ir skaidrojams ar to, ka Rīgā uzturas vislielākais īpatsvars iebraucēju, tostarp studenti, kas izmanto mūsu centra sniegtos pakalpojumus”.

Centrā ir iespējams saņemt arī psihologa pakalpojumus un tos šogad ir izmantojuši 11 klienti – kopumā sniegtas 48 konsultācijas.

G.Vīksne uzsver, ka visi ICI pakalpojumi klientiem ir pieejami bezmaksas.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar ICI klientiem, ICI darbojas 24 tulki un valodu zinātāji ar 11 valodu prasmēm: arābu, kurdu, dari, ķīniešu, spāņu, vjetnamiešu, turku, hindi, tigriņu, gruzīņu, sorani. Deviņu mēnešu laikā tulkošanas pakalpojums ir nodrošināts jau 1302 reizes 218 ārvalstu pilsoņiem. Tulku pakalpojumi tika nodrošināti arī speciālistiem, kuri strādā ar ārvalstniekiem. Saziņai ar klientiem visbiežāk tulkošanas pakalpojums sniegts medicīnas personālam slimnīcās, poliklīnikās, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Latvijas Cilvēktiesību centram, bankām, kā arī sociālajiem dienestiem un sociālajiem mentoriem.

ICI aicina saņemt bezmaksas konsultācijas telefoniski, elektroniski un klātienē – iepriekš piesakot vizīti (to ir iespējams pieteikt arī vietnē: www.integration.lv):

ICI Rīgas birojs:

Informatīvie tālruņi: +371 25565098, + 371 28612120

E-pasts: konsultacijas@integration.lv

Skype: PatverumsDM

Adrese: Lāčplēša iela 75 – 1B, Rīga

Papildu informācija: +371 67898343

ICI reģionālais kontaktpunkts „Latgale” Daugavpilī:

Informatīvais tālrunis: +371 25723222

E-pasts: ici.daugavpils@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Zemgale” Jelgavā:

Informatīvais tālrunis: +371 25719588

E-pasts: ici.jelgava@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Vidzeme” Cēsīs:

Informatīvais tālrunis: +371 25719266

E-pasts: ici.cesis@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Kurzeme” Liepājā:

Informatīvais tālrunis: +371 25719118

E-pasts: ici.liepaja@integration.lv

ICI kā vienas pieturas aģentūra uzsāka darbu 2016.gada 18.maijā. Kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā darbojas ICI Rīgas birojs, kas ne tikai palīdz risināt konkrēta klienta problēmsituācijas, bet arī sniedz atbalstu pakalpojumu sniegšanā reģionālajiem ICI kontaktpunktiem – Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī, nodrošina ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

*personas, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.    

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@integration.lv