Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Informācijas centrs imigrantiem palīdzējis vairāk nekā 2,5 tūkstošiem ārvalstnieku

Ievietots: 28.12.2017

                     

Kopš 2016.gada 18.maija visā Latvijā kā vienas pieturas aģentūra darbojas Informācijas centrs imigrantiem (ICI). 20 mēnešu laikā tā konsultanti snieguši informāciju un atbalstu 2514 ārvalstu pilsoņiem*, kuri ieradušies no 81 valsts ārpus Eiropas Savienības, kā arī speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Līdz 2017.gada 20.decembrim ICI atbalstu ir saņēmušas kopumā 2514 personas – Rīgā 1451, Liepājā 462, Jelgavā 199, Daugavpilī 223, Cēsīs 179. Kopumā sniegtas 3655 konsultācijas par dažādiem juridiskiem un sociāliem jautājumiem. Visbiežāk klienti izvēlējušies konsultācijas saņemt klātienē – 2106 gadījumos, ar tālruņa starpniecību sniegta 1021 konsultācija, izmantojot Skype – 332, bet e-pastu – 196 reizes. Nereti tika izmantota iespēja konsultācijas saņemt atkārtoti.

Visbiežāk ārvalstu pilsoņi interesējušies par migrācijas, nodarbinātības, biznesa un ģimenes jautājumiem, kā arī par iespējām apgūt latviešu valodu. ICI psihologa konsultācijas klienti izmantojuši 121 reizi.

Kopumā bezmaksas konsultācijas sniegtas personām no 81 valsts. Valstu TOP 20: Krievija, Sīrija, Ukraina, Indija, Ķīna, Turcija, Baltkrievija, Pakistāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Irāka, Gruzija, Afganistāna, Ēģipte, ASV, Azerbaidžāna, Eritreja, Armēnija, Vjetnama, Šrilanka.

Kvalitatīvu saziņu ar ICI klientiem palīdzēja nodrošināt 33 tulki/ valodu zinātāji ar šādām valodu prasmēm: dari, farsi, puštu, urdu, arābu, franču, tadžiku, kurdu, pundžabi, ķīniešu, turku, uzbeku, hindi, spāņu, tamilu, bengāļu, vjetnamiešu, armēņu.

Tulku pakalpojumi tika nodrošināti ne tikai klientu saziņai ar ICI konsultantiem, bet bija pieejami arī speciālistiem, kas strādā ar ārvalstniekiem, piemēram, dažādas valsts pārvaldes institūcijas, vairāku pašvaldību sociālie dienesti, krīžu centri, izglītības un veselības aprūpes iestādes, bankas un darba devēji. Kopumā tulkošanas pakalpojums nodrošināts 1845 reizes 618 klientiem.

Profesionāls atbalsts darbam ar trešo valstu pilsoņiem sniegts arī 422 dažādu jomu speciālistiem (sociālajiem darbiniekiem, uzņēmumu un NVO vadītājiem, bibliotekāriem, bāriņtiesu un izglītības iestāžu darbiniekiem).

Lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību un veidotu labvēlīgu un atvērtu vidi biedrībām un nodibinājumiem darbā ar imigrantiem, ICI eksperti izveidoja un attīstīja NVO Dialoga platformu, kurā ir iesaistījušās 25 integrācijas jomā aktīvās nevalstiskās organizācijas. Ar mērķi nodrošināt iespēju uzzināt par ārvalstniekiem pieejamiem informatīviem un praktiski izmantojamiem resursiem, Liepājā, Rīgā un Daugavpilī tika organizētas īpašas Informatīvās dienas.

Nozīmīgu ieguldījumu ICI aktivitāšu organizēšanā sniedza vairāk nekā 130 brīvprātīgie, kuri kopumā dažādos Latvijas reģionos īstenoja 48 informatīvus un saliedējošus pasākumus, t.sk., dažādu tautu kultūras vakarus, kas popularitāti ieguvuši jau daudzviet Latvijā.

Lai paaugstinātu sabiedrības izpratni par migrācijas tēmu, tika organizēti informatīvie sižeti LNT, raksti presē, izglītojoši semināri un vebināri par migrācijas tēmām, kā arī īstenotas trīs starptautiskas konferences.

Tiem, kas vēlas Latvijā dzīvot, mācīties, strādāt vai veidot savu biznesu – ICI speciālisti attīstījuši noderīgu un praktisku resursu – tīmekļa vietni www.integration.lv. Tajā gan ārvalstniekiem, gan arī speciālistiem, kas strādā ar šo mērķa grupu, ir iespējams iegūt praktiskas atbildes uz dažādiem jautājumiem, kā arī smelties aktuālu informāciju, piemēram, par latviešu valodas apguves un integrācijas kursiem, par pasākumiem, kurus rīko dažādas organizācijas no visas Latvijas.

ICI kā vienas pieturas aģentūra uzsāka darbu 2016.gada 18.maijā. Līdz 2017.gada 31.decembrim tā darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošināja NVO “Patvērums “Drošā māja””. ICI tika izveidots un attīstīts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

*personas, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.            

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv