lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Informācijas centrs sniedzis atbalstu 75 valstu pilsoņiem

Ievietots: 21.09.2017

                      

Jau vairāk nekā gadu Rīgā un četros Latvijas reģionos – Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Cēsīs - darbojas Informācijas Centrs, kurš dažādu tautību cilvēkiem, kuri ieradušies Latvijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības, kā arī speciālistiem, kuri strādā ar ieceļotājiem, sniedz informāciju un atbalstu. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja””.

Centrs tā darbības 15 mēnešos ir organizējis dažādas daudzpusīgas informatīvas un izglītojošas aktivitātes.

Kopš pērnā gada maija Centrā atbalstu ir saņēmušas jau 1878 personas – Rīgā 1133, Liepājā 325, Jelgavā 155, Daugavpilī 139, Cēsīs 126. Kopumā sniegtas 2818 konsultācijas par dažādiem juridiskiem un sociāliem jautājumiem. Visbiežāk klienti izvēlējušies konsultācijas saņemt klātienē – 56%, ar tālruņa starpniecību un elektroniski 44% gadījumu.  Nereti tika izmantota iespēja konsultācijas saņemt atkārtoti.

Klientu konsultanti informē, ka visbiežāk ārvalstu pilsoņi interesējušies par uzturēšanās atļaujām, nodarbinātības un biznesa iespējām Latvijā, ģimenes bieži konsultējušās par izglītības iespējām bērniem.

Kopumā bezmaksas konsultācijas sniegtas personām no 75 valstīm, visbiežāk Krievijas, Sīrijas, Ukrainas, Ķīnas, Indijas, Baltkrievijas, Turcijas, Pakistānas, Irākas, Uzbekistānas, Afganistānas un Tadžikistānas pilsoņiem. Centrā ir pieejamas arī psihologa konsultācijas – līdz šim klienti tās izmantojuši 81 reizi. Kvalitatīvu saziņu ar Centra klientiem palīdz nodrošināt 31 tulks/valodu zinātājs ar šādām valodu prasmēm: dari, farsi, puštu, urdu, arābu, franču, tadžiku, kurdu, pundžabi, ķīniešu, turku, uzbeku, hindi, spāņu, tamilu, bengāļu, vjetnamiešu, armēņu.

Tulku pakalpojumi tiek nodrošināti ne tikai klientu saziņai ar Centra konsultantiem, bet ir pieejami arī speciālistiem, kas strādā ar ārvalstniekiem. Līdz šim aktīvi tulkošanas pakalpojumus savā darbībā izmantojušas dažādas valsts pārvaldes institūcijas, vairāku pašvaldību sociālie dienesti, krīžu centri, izglītības un veselības aprūpes iestādes, bankas un darba devēji. Kopumā pakalpojums nodrošināts 1400 reizes 776 klientiem.

Profesionāls atbalsts darbam ar trešo valstu pilsoņiem sniegts arī 333 dažādu jomu speciālistiem (sociālajiem darbiniekiem, uzņēmumu un NVO vadītājiem, bibliotekāriem, bāriņtiesu un izglītības iestāžu darbiniekiem).

Lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību un veidotu labvēlīgu un atvērtu vidi biedrībām un nodibinājumiem darbā ar imigrantiem, tiek attīstīta NVO Dialoga platforma, kurā šobrīd ir iesaistījušās 19 integrācijas jomā aktīvās nevalstiskās organizācijas. Liepājā, Rīgā un Daugavpilī ir organizētas arī īpašas Informatīvās dienās, kurās ārvalstniekiem tika nodrošināta iespēja uzzināt par tiem pieejamiem informatīviem un praktiski izmantojamiem resursiem.

Nozīmīgu ieguldījumu aktivitāšu organizēšanā snieguši brīvprātīgie, kuri iesaistījušies Centra darbībā. Kopumā dažādos Latvijas reģionos viņi īstenojuši 39 informatīvus un saliedējošus pasākumus, t.sk., dažādu tautu kultūras vakarus, kas popularitāti ieguvuši jau daudzviet Latvijā.

Sabiedrības izpratnes paaugstināšanai par migrācijas tēmu organizēti informatīvie sižeti LNT, raksti presē, izglītojoši semināri un vebināri par migrācijas tēmām, kā arī īstenotas divas starptautiskas konferences.

Centra pārstāvji laipni aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus un speciālistus, kuri strādā ar šo mērķa grupu, izmantot juristu un konsultantu sniegtās bezmaksas konsultācijas un klātienē, elektroniski vai telefoniski saņemt atbildes uz dažādiem sociāliem un juridiskiem jautājumiem. Tiem, kas vēlas Latvijā dzīvot, mācīties, strādāt vai veidot savu biznesu – noderīgs resurss ir mājaslapa www.integration.lv. Tajā iespējams iegūt atbildes uz dažādiem praktiskiem jautājumiem un smelties aktuālu informāciju par latviešu valodas apguves un integrācijas kursiem, kā arī par pasākumiem, kurus rīko dažādas organizācijas no visas Latvijas.

Informācijas Centra Rīgas biroja kontakti:

Info līnija: +371 25565098, + 371 28612120

E-pasts: konsultacijas@patverums-dm.lv, Skype: PatverumsDM

Adrese: Lāčplēša iela 75 – 9/10, Rīga

Reģionālie kontaktpunkti:

“Latgale” Daugavpilī: +371 25723222, ici.daugavpils@gmail.com

“Zemgale” Jelgavā: +371 25719588, ici.jelgava@gmail.com

“Vidzeme” Cēsīs: +371 25719266, ici.cesis@gmail.com

“Kurzeme” Liepājā: +371 25719118, ici.liepaja@gmail.com

Centrs tika izveidots 2016.gada 18.maijā, un tas darbojas kā vienas pieturas aģentūra. Tā darbību nodrošina Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējums un Eiropas Savienības līdzfinansējums. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv