Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Informatīvā diena Olainē, 25. maijs

Radošās darbnīcas, spēles, informatīvie, izglītojošie pasākumi un aktivitātes, kas veltītas trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latvijā – tas viss 25. maijā bija pieejams ikvienam Olaines iedzīvotājam un novada svētku apmeklētājam. Pasākumā piedalījās trešo valstu valstspiederīgie no Rīgas, Liepājas un Olaines. Šī bija jau otrā Informatīvā diena „Riču Raču”, ko projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” ietvaros organizēja nevalstiskā organizācija “Patvērums “Drošā māja”” ar sadarbības partneriem “Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS”, “Baltijas Reģionālais Fonds” un Rīgas Latviešu biedrību. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 27.05.2013.