Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Informatīvā diena Olainē paplašinājusi trešo valstu valstspiederīgo sociālo kontaktu tīklu

Ievietots: 27.05.2013

    

Radošās darbnīcas, spēles, informatīvie, izglītojošie pasākumi un aktivitātes, kas veltītas trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latvijā – tas viss 25. maijā bija pieejams ikvienam Olaines iedzīvotājam un novada svētku apmeklētājam. Pasākumā piedalījās trešo valstu valstspiederīgie no Rīgas, Liepājas un Olaines. Šī bija jau otrā Informatīvā diena „Riču Raču”, ko projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” ietvaros organizēja nevalstiskā organizācija “Patvērums “Drošā māja”” ar sadarbības partneriem “Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS”, “Baltijas Reģionālais Fonds” un Rīgas Latviešu biedrību.

„Pasākums bija ļoti sirsnīgs, jo īpaši tāpēc, ka daudzi jau bija viens otru iepazinuši un sadraudzējušies Liepājā notikušajā Informatīvajā dienā. Liels paldies biedrības pārstāvjiem, jo Olainē mums bija iespēja ne tikai saņemt konsultācijas pie dažādiem speciālistiem, nodibināt jaunus kontaktus, bet arī neformālā gaisotnē pielietot jauniegūtās latviešu valodas zināšanas un pilsētas svētku ietvaros iepazīties ar Olaini, tās iedzīvotājiem un viņu kultūrvidi,” stāsta Anna K., trešo valstu valstspiederīgā, kura uz pasākumu bija ieradusies no Rīgas.

Lai nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” ietvaros jau piecus mēnešus tiek piedāvāta latviešu valodas un latviešu sarunvalodas mācīšanās trīs Latvijas pilsētās – Rīgā, Olainē un Liepājā. Apmācības apmeklē aptuveni 250 cilvēki.

Ludmila Ņ., kura dzīvo Olainē un Latvijā ieradusies pirms 20 gadiem no Odesas, stāsta: „Kursos valda viegla un draudzīga atmosfēra, ir patīkami doties uz mācībām. Noteikti runāju latviski daudz labāk nekā pirms tam. Ja projektā būtu iespēja turpināt mācības, esmu pārliecināta – ne tikai es, visa mūsu grupa to darītu ar lielāko prieku un pilnā sastāvā. Galu galā es gribu te dzīvot un strādāt. Domāju, ka būtu vērtīgi, ja turpinātu darboties arī latviešu sarunvalodas klubiņš – vieta, kur patīkamā, draudzīgā atmosfērā varētu runāt latviešu valodā, nebaidoties kļūdīties. Tādā klubiņā vajadzētu arī brīvprātīgos – latviešu valodas pratējus, kuri mums palīdzētu saklausīt pašu pieļautās kļūdas :)”

„Kursos viens no piesaistes momentiem ir ļoti patīkamā atmosfēra un iespēja citam ar citu kontaktēties – ikdienā taču nemaz tā nesanāk paplašināt savu paziņu loku. Valodu mēs mācījāmies, arī atceroties dažādas situācijas no bērnības, skolas laikiem – skaistas lietas, kurām visi gājuši cauri un par kurām ikdiena piemirstam... tas bija patīkami, tāda atgriešanās bērnībā un jaunībā. Var teikt, ka kursos esmu ieguvis draugus,” dalās iespaidos Boriss Ž., 45 gadus vecs, dzīvo Olainē.

Veronika K., liepājniece, Latvijā dzīvo kopš 1988. gada: „Priecājos, ka kursos pievēršamies sarunvalodai, līdz šim biju kursos apguvusi tikai gramatiku. Man patīk, droši vien tāpēc, ka ir ļoti labi skolotāji. Noderīgi, patīkami, ar labiem rezultātiem. Labprāt turpinātu mācīties, ja kursi būtu bez maksas. Uzskatu, ka valoda jāmācās pastāvīgi, ja tagad pāris mēnešus būs pauze, būs arī „atkritiens” valodā.”

Maya F., pirms gada apprecējusies ar latvieti un pārcēlusies dzīvot uz Liepāju no Singapūras: “Kursi man bija iespēja iegūt jaunu sabiedrību un, protams, sākt sistemātiski mācīties latviešu valodu. Daži liepājnieki var izskaidroties angliski, bet pārsvarā cilvēki runā latviski. Tagad es vismaz tirgū vai veikalā varu uzprasīt vienkāršas lietas latviešu valodā. Labprāt turpinātu mācīties, tas daudzkārt atvieglotu iejušanos vietējā dzīvē. Noteikti izmantošu arī materiālus, kuri tapuši MOODLE vidē”.

Īpaši pasākumi projektā notiek radošajā darbnīcā, kas paredzēta sievietēm ar bērniem, kā arī pašpalīdzības grupā „Viena otrai”.

Lai paaugstinātu trešo valstu valstspiederīgo informētības līmeni, tiek piedāvāti televīzijas raidījumi integrācijai „Veiksmīgas idejas”, kas katru svētdienu tiek translēti LTV7.

Šā gada 11. maijā Informatīvā diena noritēja Liepājā un to apmeklēja ap 100 trešo valstu valstspiederīgo ar ģimenēm no Rīgas un Olaines. Šai dienā ikviens Liepājas reģiona iedzīvotājs un pasākuma apmekētājs varēja iepazīt citu valstu kultūru, uzzināt, kādi resursi Latvijā izveidoti ārvalstnieku atbalstam, nodrošinot informāciju par Latvijā pieejamiem pakalpojumiem, kā arī saņemt dažādu speciālistu konsultācijas un piedalīties radošās darbnīcās un aktivitātēs.

Lai stiprinātu latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību, īpaši trešo valstu valstspiederīgo saliedējošu pamatu un veicinātu viņu piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un reģionālajā līmenī, projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” tiek organizētas dažādas aktivitātes, kurās piedalās dažādas etniskās grupas, t.sk., trešo valstu valstspiederīgie. Vairāk informācijas sadaļā Integrācijas projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informatīvā diena Olainē, 25. maijs

Radošās darbnīcas, spēles, informatīvie, izglītojošie pasākumi un aktivitātes, kas veltītas trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latvijā – tas viss 25. maijā bija pieejams ikvienam Olaines iedzīvotājam un novada svētku apmeklētājam. Pasākumā piedalījās trešo valstu valstspiederīgie no Rīgas, Liepājas un Olaines. Šī bija jau otrā Informatīvā diena „Riču Raču”, ko projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” ietvaros organizēja nevalstiskā organizācija “Patvērums “Drošā māja”” ar sadarbības partneriem “Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS”, “Baltijas Reģionālais Fonds” un Rīgas Latviešu biedrību. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 27.05.2013.