Integrācijas kursi par Eiropu

2019. gada 17. -18. oktobrī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālsiti kopā ar partneriem no Vācijas nevalstiskās organizācijas VESBE e.V. (Verein für Europäische Sozialarbeit, Bildung und Erziehung e.V.) un partneriem no Itālijas, Lietuvas, Maķedonijas un Portugāles piedalījās projekta “Integrācijas  kursi par Eiropu” (“European Module for Integration Courses” (EMIC)) partneru sanāksmē Padujā.

Šoreiz sanāksmes laikā tika analizēts sagatavotais mācību materials “Dzīve Eiropā” un kā ir veicis ar šīs mācību programmas ieviešanu Padujas pilsētā. Mācību dalībnieki bija ļoti apmierināti par mācībām un atzina, ka ir ieguvuši jaunas zināšanas par Eiropas dzīvi, tradīcijām un vesture un citām tēmām.

Projekts tiks īstenots laikam posmā no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 30.novembrim.

Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība. Projekta līguma Nr. 2018-1-DE02-KA204-005151


Projekta “Integrācijas  kursi par Eiropu” (“European Module for Integration Courses” (EMIC)), līguma Nr. 2018-1-DE02-KA204-005151 ietvaros partneri no sešām Eiropas valstīm ir iztrādājuši apjomīgu mācību materiālu “Dzīve Eiropā” (“Living in Europe” – angļu valodā). Mācību materials tika sagatavots ar mērķi sniegt iebraucējiem zināšanas par Eiropu, tās dzīves vērtībām un normām, tradīcijām. Materiāls sastāv no 6 mācību moduļiem: Eiropas Savienības vēsture, Eiropas politiskā sistēma, Eiropa un globālā sabiedrība, Eiropas Savienības fundamentālās vērtības, dzīve Eiropā un studijas, darbs Eiropas Savienībā. Kopumā materiāls ir domāts 30 mācību stundām. Vienlaikus ir sagatavoti arī metodiskie materiāli kā strādāt ar šo mācību materiālu un prezentācija.

Visi šie materiāli ir pieejami latviešu un angļu valodās. Pašlaik materiāli tiek testēti pie mērķa grupas, kuri piedalās nodarbībās Itālijā un Vācijā.

Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība. Projekta īstenošanas laiks: no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 30.novembrim.

 

2019. gada 4.- 5. martā biedrībā “Patvērums “Drošā māja”” notika projekta“Integrācijas  kursi par Eiropu” (“European Module for Integration Courses” (EMIC)) partneru tikšanās. Tikšanās mērķis bija pāŗrunāt projekta aktivitāšu norises, kā arī plānot projekta turpmākās aktivitātes.

Tikšanās laikā tika prezentēts pētījums par integrācijas kursu saturu un norisēm projekta dalībvalstīs. Apkopojot partnervalstu pieredzi darbā ar imigrantiem, tika konstatēts, ka valstīm ir atšķirīga pieeja attiecībā uz mērķa grupu, kurai tiek piedāvāti integrācijas kursi, piemēram, visiem imigrantiem integrācijas kursus nodrošina Vācija, Portugāle, Itālija. Latvijā un Lietuvā integrācijas kursos var piedalīties tikai trešo valstu valstspiederīgie, tai skaitā patvēruma meklētāji un bēgļi. Partnervalstīs ir arī atšķirīgas integrācijas programmas, tātad, kas tiek iekļauts integrācijas programmu saturā, piemēram, Portugālē tā ir tikai valodas mācīšana, Vācijā, Itālijā, Lietuvā, Latvijā – tiek mācīta gan valoda, gan nodrošināti inetgračijas kursi. Maķedonijā kursos tiek ietvertas mācības par darba meklēšanu. Bet nevienā projekta dalībvalstī netiek runāts par kopējām Eiropas vērtībām, kuras būtu jāiekļauj integrācijas programmās.

Balstoties uz šo pieredzes apkopojumu, itāļu pārtneri izstrādāja  dažādas priekšlikumus apmācībām par Eiropas vērtībām, kultūru un tradīcijām, ES institūcijām u.c. tēmām, kuras iekļaut inegrācijas kursu moduļos.

Projekts tiks īstenots laikam posmā no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 30.novembrim.

Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība.

 

Projekts “Integrācijas  kursi par Eiropu” /“European Module for Integration Courses” (EMIC)

Projekta līguma Nr. 2018-1-DE02-KA204-005151

2018. gada oktobrī biedrība “Patvērums “Drošā māja”” kopā ar partneriem no Vācijas nevalstiskās organizācijas VESBE e.V. (Verein für Europäische Sozialarbeit, Bildung und Erziehung e.V.) un partneriem no Itālijas, Lietuvas, Maķedonijas un Portugāles uzsāka īstenot projektu “Integrācijas  kursi par Eiropu” (“European Module for Integration Courses” (EMIC)). Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu interaktīvu mācību programmu par Eiropas Savienību un tās vērtībām, tā veicinot migrantu, tai skaitā patvēruma meklētāju un bēgļu, veiksmīgāku iekļaušanos jaunajās mītnes zemēs. Projekta ietvaros tiks izstrādāta mācību programma un mācību materiāli par Eiropas Savienību, par tās izveides nepieciešamību, par Eiropas vērtībām un Eiropas vēsturi.

No 2018. gada 3.oktobrim līdz 5. oktobrim Bonnā  notika projekta uzsākšanas sanāksme, kuras laikā tika pārrunāta projekta īstenošanas jautājumi, kā arī tika apmeklētas integrācijas nodarbības, kuras tiek organizētas  VESBE e.V. - organizācijā, kas strādā ar legāliem imigrantiem Vācijā, nodrošinot šiem cilvēkiem vācu valodas un integrācijas kursus, kā arī sniedzot atbalstu darba meklēšanas laikā.

Projekts tiks īstenots laikam posmā no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 30.novembrim.

Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība.

 

 

 

 

Projekta sanāksme Rīgā

2019. gada 4.- 5. martā biedrībā “Patvērums “Drošā māja”” notika projekta“Integrācijas kursi par Eiropu” (“European Module for Integration Courses” (EMIC)) partneru tikšanās. Tikšanās mērķis bija pārrunāt projekta aktivitāšu norises, kā arī plānot projekta turpmākās aktivitātes. Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība.
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja