lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Integrācijas mācību kursa noslēgums starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 29.12.2022

Projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” ietvaros noslēgusies integrācijas kursa trešā grupa personām, kuras saņēmušas bēgļa vai alternatīvo statusu. Grupā tika iekļautas personas no Afganistānas, Irākas, Kuveitas, Sīrijas un Baltkrievijas. Vislielākā interese par kursu bija personām, kuras jau uzsākušas patstāvīgu dzīvi ārpus PMC „Mucenieki”, bet joprojām aktīvi meklē darbu un ir saskārušās ar ļoti daudz dažādiem sev aktuāliem jautājumiem uz kuriem vēlas rast atbildes integrācijas kursā. Šī bija iespēja satikties personām, kuras iepriekš nav tikušās, lai dalītos dažādās dzīves situācijās, atbalstītu vienam otru un rastu atbildes uz sev neskaidriem jautājumiem.

Ar juristu Alvi Šķenderu grupas dalībnieki apmeklēja tekstila darbnīcu „Daces meistardarbi”, kur tās īpašnieki iepazīstināja klātesošos ar tekstila darbības specifiku Latvijā un dažādām tehnoloģijām, kuras tiek pielietotas produktu ražošanā. Kā arī pašiem dalībniekiem bija iespēja praktiski izmēģināt darbošanos ar stellēm un kopīgi noaust prievītes. Dalībnieki no Sīrijas un Afganistānas īpaši novērtēja šo viesošanos šajā uzņēmumā, jo atzina, ka šī ir tā joma, kas ir ļoti aktuāla arī viņu valstīs. Daudzām afgāņu sievietēm ir labas prasmes, kā veidot paklājus un veikt izšūšanas darbus.

Lai iepazītu un izprastu profesiju izvēli, kvalifikācijas iegūšanas iespējas un izglītības sistēmu Latvijā, grupas dalībnieki kopā ar juristi Gitu Miruškinu apmeklēja mācību centru „Buts”, lai iepazītos ar nodarbinātības jautājumiem praktiskā vidē. Dalībnieki bija ļoti ieinteresēti jaunas profesijas apgūšanā un atzina, ka vissvarīgāk šobrīd ir apgūt un nostiprināt latviešu valodas zināšanas, lai varētu mācīties kādā no mācību centriem. 

Diskusiju rezultātā nodarbībās izskanēja konkrētas dalībnieku vajadzības pēc konkrētas palīdzības, ko kopīgi ar juristiem atrisināt, kā, piemēram, ģimenes apvienošanās jautājumi, iespējamo dzīvokļu īres līgumu projekta pārskatīšana, dzīvesvietas deklarēšana, portāla latvija.lv lietošana, e-paraksta saņemšana un izmantošana, rīdzinieka kartes pieteikšana, uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana.

Šī bija pēdējā mācību grupa šī projekta ietvaros. Kopš 2020.gada 1.septembra integrācijas mācību kursu apguvušas 28 mācību grupas, to vidū piedalījušās 394 personas no 28 valstīm.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2020/3/02