lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Integrācijas mācību kursu novembrī noslēgusi jau sestā mācību grupa

Ievietots: 28.11.2018

Projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros organizēto integrācijas mācību kursu novembrī noslēdza jau sestā mācību grupa, kurā mācījās 17 starptautiskās aizsardzības personas no Ēģiptes (5), Krievijas (5), Nigērijas (1), Bangladešas (1), Irākas (1), Palestīnas (1), Lībijas (1), Kamerūnas (1) un Kazahstānas (1). Mācības šī grupa uzsāka šā gada 29.oktobrī, bet mācību kursu noslēdzošā nodarbība ar apliecinājumu izsniegšanu 15 kursantiem notika 14.novembrī.

Projekta vadītāja Zanda Rudene informē, ka 11.novembrī mācību grupas dalībniekiem tika nodrošināta iespēja piedalīties Lāčplēša dienas pasākumos. Tika apmeklēts Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, kurā starptautiskās aizsardzības personas guva jaunus iespaidus par mūsu valsti, iepazina Latvijas vēsturi, vērtības un tradīcijas. „Lai šajā dienā kopīgi vienotos patriotiskās sajūtās, katram no grupas dalībniekiem bija iespēja piespraust arī sev pie jakas piespraudīti ar mūsu valsts simboliku, ko cilvēki ar prieku darīja. Pēcāk grupa vienojās kopīgā viktorīnā par Latviju un iepazina daudzas patriotiskās latviešu karavīru dziesmas. Dienas noslēgumā  mēs visi kopīgi devāmies uz 11.novembra krastmalu un aizdedzām svecītes latviešu karavīru varonībai un piemiņai”. 

Latviešu valodas apguves mācību kursu novembrī apgūst piektā mācību grupa, kura mācības uzsāka šā gada 23.oktobrī. Grupa, apmeklējot nodarbības trīs reizes nedēļā, intensīvi apgūst pamatzināšanas latviešu valodas pielietošanā. Plānots, ka latviešu valodas apguvi šī grupa noslēgs 11.decembrī.

Z.Rudene norāda, ka šobrīd ir uzsākts mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējums ar mērķi nodrošināt atgriezenisko saiti mācību kursu un mācību programmu pilnveidei un uzlabošanai. 

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Dalība Lāčplēša dienas pasākumos
11.novembrī integrācijas mācību kursa grupas dalībniekiem tika nodrošināta iespēja piedalīties Lāčplēša dienas pasākumos. Tika apmeklēts Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, kurā starptautiskās aizsardzības personas guva jaunus iespaidus par mūsu valsti, iepazina Latvijas vēsturi, vērtības un tradīcijas. Lai šajā dienā kopīgi vienotos patriotiskās sajūtās, katram no grupas dalībniekiem bija iespēja piespraust arī sev pie jakas piespraudīti ar mūsu valsts simboliku, ko cilvēki ar prieku darīja. Pēcāk grupa vienojās kopīgā viktorīnā par Latviju un iepazina daudzas patriotiskās latviešu karavīru dziesmas. Dienas noslēgumā mēs visi kopīgi devāmies uz 11.novembra krastmalu un aizdedzām svecītes latviešu karavīru varonībai un piemiņai. Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/