Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Integrācijas projekta ietvaros trešo valstu valstspiederīgajiem tiek piedāvāti apmācību kursi un aktivitātes vairākās Latvijas pilsētās

Ievietots: 10.01.2014

      

Lai attīstītu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja”” 2014. gada janvārī uzsākusi īstenot atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2". Projekta norises laiks: 2014. gada 9. janvāris – 2014. gada 30. jūnijs. 

Ar mērķi nodrošināt trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, projekta ietvaros ar dažādu inovatīvu metožu pielietošanu sešās Latvijas pilsētās – Liepājā, Olainē, Salaspilī, Stopiņos, Ozolniekos, Rīgā (senioriem) - tiek piedāvāta latviešu valodas un latviešu sarunvalodas mācīšanās, Tas veicinās ne tikai valodas apguvi, kas nepieciešama vieglākai integrācijai sabiedrībā, bet paplašinās trešo valstu pilsoņu sociālo kontaktu skaitu un kvalitāti, iegūstot iespēju daudz plašākai komunikācijai un latviešu valodas lietošanai ģimenē un sadzīvē. Vairāk informācijas par pieteikšanos apmācību kursiem: tālr.: 67898343, 29180450, e-pasts: drosa.maja@apollo.lv.

Sadzīviskas, sociālas, juridiskas vai citas problēmas tiek piedāvāts risināt, izmantojot profesionālu konsultantu atbalstu, ar kuru starpniecību trešo valstu piederīgie iegūs jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas, kā orientēties Latvijā pieejamajos resursos. Savukārt, apzinot problēmu loku, kas aktuāls projekta tiešajai mērķa grupai, sabiedrība tiks uzrunāta ar interneta televīzijas starpniecību (NVO TV)  un Informatīvajās dienās „Riču Raču” – Salaspilī, Ozolniekos, Stopiņos.

Bērnu un vecāku radošajās darbnīcās un pašpalīdzības grupā „Viena otrai”, piedaloties interaktīvās nodarbībās, aktīvi darbosies sievietes un bērni gan no trešajām valstīm, gan no Latvijas, nodrošinot nepārtrauktu un brīvprātīgu integrācijas procesu.

Projekta ietvaros tiks iesaistīti trešo valstu piederīgie – seniori, kuri kopā ar Rīgas aktīvo senioru aliansi (RASA) piedalīsies kopīgos integratīvos pasākumos, kas veicinās gan projekta tiešās mērķa grupas, gan Latvijas senioru saliedēšanos, iekļaušanos sabiedrībā un atbalstu.

Mājas lapas www.dzivotlatvija.lv pilnveidošana projekta gaitā nodrošinās atjaunotu un viegli lietojamu informāciju par trešo valstu piederīgo (ģimenes, nodarbināto, studentu un uzņēmēju) nozīmīgākajām vajadzībām, tai skaitā līdzdalības iespējām, kas veicina trešo valstu piederīgo līdzdalību integrācijas procesā. Bet mājas lapā piedāvātā informācija par daudzām jomām palielinās trešo valstu piederīgo un Latvijas iedzīvotāju informētību par integrācijas aspektiem, tādējādi palīdzot mājas lapas lietotājiem kļūt par aktīvākiem integrācijas procesa dalībniekiem, piemēram, izmantot mājas lapā iegūtu informāciju, lai palīdzētu kādam trešo valstu piederīgajam. 

Pilsoņu debatēs par imigrāciju dalībnieki dalīsies ar viedoklļiem un diskutēs par imigrāciju un to, kā veicināt iekļaujošākas sabiedrības veidošanos, sniegt atbalstu un vienlīdzīgas iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem. Trešo valstu piederīgo iesaiste diskusijās ir piemērs, kā diskusijās par imigrācijas politiku līdzdarbojas visas iesaistītās puses un saruna ‘par imigrantiem’ nenotiek ‘bez imigrantiem’. 

Dialoga platformā imigrantu integrācijas jomās aktīvās NVO stiprinās sadarbību un diskutēs par integrācijas jomas aktualitātēm, tai skaitā politikas iniciatīvām, tādējādi, aktīvi līdzdarbojoties integrācijas politikas veidošanā un īstenošanā.

Jau kopš 2009. gada biedrība realizējusi dažādus projektus**, kuru mērķis ir nodrošināt resursu centra imigrantiem darbību, tai skaitā latviešu valodas apgūšanu, sniegt sociālpsiholoģiskos un adaptācijas pakalpojumus, piedāvāt konsultantu atbalstu, izstrādāt informatīvos materiālus un aktualizēt un veicināt sabiedrības izpratni par imigrantu tematiku.

*Projektā plānotās aktivitātes atbilst vairākiem politikas plānošanas dokumentā „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam”

**”Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” (2013.), „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem”, „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” (2011.g.), ” Tikšanās telpa” (2009.).

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta budžets ir EUR 157 854,89.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Papildu informācija:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob. tel. nr. (+371) 29145314

rasa.salina@gmail.com