Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Intervija ar latviešu valodas pedagogu Ilzi Demčenko

Ievietots: 28.03.2013

   

Latviešu valodu mūsu valstī mītošajām personām ar bēgļu statusu māca pedagoģe ar bagātu pedagoģisko pieredzi un profesionālo kompetenci Ilze Demčenko. Viņa pārzina valsts valodas eksāmenu specifiku un spēj sagatavot klientus gan tam, gan saziņai latviešu valodā dažādās ikdienas situācijās. Intervijas mērķis ir noskaidrot kā noriss latviešu valodas mācīšanās un kas motivē gan skolotāju, gan klientus. 

Atbildot uz jautājumu, kas pamudina Ilzi mācīt latviešu valodu bēgļiem, viņa min iepazīšanos ar jaukiem armēņu cilvēkiem, kuriem bija nepieciešama palīdzība. Tad lietas vienkārši nostājušās savās vietās, jo nācis šāds piedāvājums (mācīt latviešu valodu) tieši no biedrības "Patvērums" Drošā māja"".

Interesanti zināt, kāds ir lielākais izaicinājums šajā darbā. Izrādās, ka lielākais izaicinājums ir eksāmens. Bet par šo darbu Ilze nerunā kā par izaicinājumu, bet gan kā par gandarījumu, ja klients nokārto eksāmenu un pēc laika atgriežas, jo ir gatavs jau nākamās kārtas eksāmenam.

Konkrēti bēgļu auditorijai mācību procesam ir maz mācību materiālu. Ilze izmanto LAT2 materiālus un tos, kurus izstrādā pati, kā arī noderīgi ir Zvaigznes ABC materiāli, kas paredzēti 5. līdz 8.klases skolēniem latviešu valodas apguvei.

Tiek saskatītas arī konkrētas problēmas latviešu valodas apguvē. Klientiem ir grūti apgūt dialoga veidošanu, tas ir, labi izdodas atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar aktuālām tēmām pašam cilvēkam, bet sarežģītāk ir ar jautājumu uzdošanu. Daudziem traucē nabadzīgais vārdu krājums, bet tas ir tikai laika process.

Noteikti, ka tiem, kuri regulāri apmeklē nodarbības ir kāda motivācija un redzams progress. Protams, ir pagājis zināms laiks un ir redzami pirmie rezultāti. Tie temati, kuri apgūti, tiešām ir palikuši "studentu" atmiņā, par zināmām lietām, kas skar personīgi, piemēram, ģimene, draugi, mājas, vaļasprieki, profesija, spēj veidot sarunu. Galvenā motivācija ir nokārtot eksāmenu, lai veiksmīgi integrētos Latvijā, lai spētu sazināties latviešu valodā un lai atrastu darbu, vēlams savā specialitātē.

Ilzei ir pārdomas par klientu integrēšanos Latvijas sabiedrībā un par latviešu valodas eksāmena saturu. Integrēšanās, galvenokārt, ir atkarīga no cilvēka personības. Viņai ir pazīstami vairāki klienti, kuri ir integrējušies un jūtas ļoti labi, tomēr ir būtiska iepriekš iegūtā izglītība. Eksāmens gan ir grūts, īpaši klausīšanās un rakstīšanas daļa. Atvēlētais laiks ir ļoti īss, un rakstīšanas apjoms pārāk liels.

Neapšaubāmi latviešu valodas apguves procesā galvenais ir klients un viņa sajūtas un darbs, bet skolotājai arī ir jāsagatavojas šim darbam un ne jau tikai profesionāli. Pacietība un savaldība ir būtiskākās katru dienu. Klienti ir ar dažādiem raksturiem un temperamentiem. Ir jāspēj noturēt savas emocijas un turpināt darbu.

Tomēr Ilze ir enerģijas un apņēmības pilna. Ja ir mērķis, tad jāstrādā un, ja darbs aptīk, viss iet savu gaitu.

Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projektu “Valoda – ceļš uz integrāciju II” (līguma nr. AK/PDM/EBF/2011/2) līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projektu realizē biedrība „Patvērums „Drošā māja””, kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīva citu NVO, valsts un pašvaldību partnere.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.