lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Izglītības pieejamība un dzīves kvalitāte - lietas ar kurām Liepāja piesaista pakistāņus un indiešus

Ievietots: 26.10.2018

       

Autors: Liba Meller (Latvijas radio 4 korespontente Liepājā)

Pilns intervijas teksts un saite uz pirmavotu www.lsm.lv krievu valodā<<

Intervija LR4<< plkst. 7.36 – 12.05 minūte

Informācijas centrs iebraucējiem Liepājā darbojas jau divarpus gadus. TOP-5 valstis, kuru pilsoņi šogad visbiežāk vērsušies pēc konsultācijām – Pakistāna, Krievija, Indija, Šrilanka un ASV. Iebraucēju vidū ir daudz jauniešu, viņus piesaista Liepājas universitāte, kā arī viņi neizslēdz, ka pēc diploma saņemšanas viņi paliks uz dzīvi Latvijā, ziņo LR4.

Liepājas universitātē šobrīd mācās jaunieši no Pakistānas, Indijas un citām valstīm. Saifs Ur Rehmans no Pakistānas un Muhameds Fahims Šehzads stāsta, kāpēc izlēmuši saņemt izglītību tieši Liepājas universitātē.

-Es atklāju, ka Liepājā dzīve ir lētāka nekā Rīgā un citās lielpilsētās. Ja Tu dzīvo galvaspilsētā, tad tur ir diezgan daudz sarežģījumu. Liepājā mums – studentiem - ir daudz vienkāršāk, lētāk un komfortablāk. Es strādāju Pakistānas kebabnīcas piegādes servisā. Tur es varu nedaudz nopelnīt, lai šeit dzīvotu, kā arī nosegtu savas pamatvajadzības, - dalās Saifs Ur Rehmans.

-Es izvēlējos Latviju, jo tā ir laba valsts ar labu dzīves līmeni. Un arī izglītības līmenis ir labs. Dzīves dārdzība šeit ir daudz zemāka nekā citās Eiropas valstīs, - piemetina Muhameds Fahims Šehzads.

Viens no jauniešiem mācās kulturoloģiju, otrs – informācijas tehnoloģijas. Ar kuru valsti viņi saista savus turpmākos dzīves plānus?

-Kad pabeigšu mācības, es visticamāk atgriezīšos mājās. Vai arī braukšu uz citām valstīm. Ja šeit būs kādas perspektīvas attiecībā uz darbu, biznesu, iespējams, ka palikšu šeit. Taču šobrīd šis jautājums pagaidām nav ļoti aktuāls, - uzskata Saifs.

-Kad es biju Pakistānā, tad man bija plāni pabeigt mācības un braukt atpakaļ. Taču, kad es atbraucu šurp un iejutos, tad es izlēmu, ka vēlos pabeigt mācības un atvērt šeit savu biznesu, - dalās Muhameds.

Informācijas centrs iebraucējiem kā vienas pieturas aģentūra uzsāka darbu 2016.gada 18.maijā. Līdz šā gada nogalei centra klientu konsultanti informāciju un atbalstu bija snieguši vairāk nekā trīs tūkstošiem iebraucēju no valstīm ārpus Eiropas Savienības, kā arī speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu. Kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā darbojas ICI Rīgas birojs, kas ne tikai palīdz risināt konkrēta klienta problēmsituācijas, bet arī sniedz atbalstu pakalpojumu sniegšanā reģionālajiem ICI kontaktpunktiem – Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī, nodrošina ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju, saskaņojot ar lsm.lv redakciju, pārpublicēja multimediju komunikācijas speciāliste Rasa Saliņa, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Informācijas centra iebraucējiem Liepājā Atvērto durvju diena
Šā gada 9.oktobrī Informācijas centra iebraucējiem Kurzemes kontaktpunktā Liepājā - Klaipēdas ielā 96A, Liepājā - notika Atvērto durvju diena! Tās ietvaros ikvienam klātesošam bija iespēja ne tikai piedalīties seminārā un uzzināt par jaunākajām tendencēm migrācijas jomā, bet arī piedalīties diskusijā un radošās aktivitātēs. Aktīvi tika izmantota arī iespēja saņemt bezmaksas jurista konsultācijas. Liels paldies organizatoriem, dalībniekiem un mūsu brīnišķīgajiem brīvprātīgajiem! Īpaši sirsnīgs paldies par koncertu A.Puškina 2.vidusskolas ansamblim! Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.