Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Izsludināts iepirkums: Televīzija integrācijai

Ievietots: 06.01.2013

   

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””

Konrāda 9-11, Rīga, LV 1004

Reģistrācijas Nr.40008117716 


Par iepirkumu Nr. 1-2.5/10-1

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai (granta līguma nr. IF/2011/1.a./17) ietvaros uzaicina Jūs iesniegt savus piedāvājumus iepirkumam „Televīzija integrācijai”. 

Piedāvājumus lūdzam nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē vai personīgi iesniegt līdz 2013. gada 11.janvārim plkst. 16.00 Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” birojā, Lāčplēša ielā 29-3, Rīgā, LV-1010. 

Tehnisko specifikāciju TV pārraižu sižetu nodrošināšanai un pieteikumu TV sižetu pakalpojumu nodrošināšanai - skatīt sadaļā Iepirkumi.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja S. Zalcmane.